Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Hoeveelheid natuur in Nederland sterkst gedaald

De oppervlakte van natuur- en bosgebieden is in de periode 2013-2022 met bijna 2,5 procent gekrompen.

03 mei 2024
Natuur in Nederland
Shutterstock

De opgaven op gebied van wonen, mobiliteit en bedrijventerreinen drukken hun stempel op de Nederlandse kaart. De hoeveelheid natuur en bos nam de afgelopen tien jaar met 158 vierkante kilometer af, anderhalf keer de oppervlakte van Den Haag. Het agrarisch gebied kromp in absolute zin net iets meer af (178 vierkante kilometer), maar relatief minder.

Projectleider Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

JS Consultancy
Projectleider Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

Jurist

Provincie Gelderland
Jurist

Bebouwd gebied

Dat blijkt uit de Natuurlijk kapitaalrekeningen van het CBS. Tegenover de afname van natuur, bos en agrarisch gebied staat een sterke toename van het bebouwd gebied met 3,4 procent.  In totaal omvatten bebouwde gebieden in 2022 meer dan 20 procent van de totale oppervlakte van Nederland. 

Natuurlijk grasland

Binnen de natuur- en bosgebieden is het natuurlijk grasland het meest afgenomen: met 131 vierkante kilometer. Bosgebieden (-36) en duin- en kustnatuur (-21) namen veel minder af. Het areaal aan heide- en stuifzandgebieden groeide met 15 vierkante kilometer, evenals dat van moeras en veen. De ontwikkelingen verschillen sterk per provincie. Zuid-Holland kende de grootste achteruitgang in natuur en bos: 60 vierkante kilometer. In Friesland leverden natuur en bos 44 vierkante kilometer in. Daartegenover staat dat er in Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg meer ruimte voor kwam.

Gelderland

Van alle Nederlandse provincies heeft Gelderland de meeste natuur. Overijssel bezit relatief het grootste agrarische gebied en Zuid-Holland het grootste bebouwde gebied. Voor het meeste water moet je – weinig verrassend – in Friesland zijn, ook al omdat het grootste deel van het Waddengebied onder die provincie valt.
 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Steeds minder natuur in Nederland.
Maar daar staan wel stá-pels rapporten tegenover over "vergroening". Met ik weet niet hoeveel geleuter over "groene gevels", "groendaken" en nestkastjes. Maar als puntje bij paaltje komt levert zo'n fraaie distributieloods meer €€€ op dan bomen, die StaatsBomenBedrijf bovendien met liefde naar de biomassacentrale rijdt voor de pegels.
T. Simpelmans
O en vergeet u niet dat zo'n prachtig windmolenpark ook valt onder "vergroening". Heerlijk wandelen tussen de vogellijken!
Hans Bakker
Als we dit niet willen, dan moeten er keuzes worden gemaakt. Het CPB, het Planbureau voor de Leefomgeving etc. ze zeggen het allemaal. Het mes moet in een aantal economische sectoren, de immigratie moet naar beneden etc. Maar de politiek zal dit niet doen. Lintjes knippen en juichen over groene projecten, dat wel. De kern van de zaak is dat eigenbelang in dit land meestal voor het algemeen belang gaat, op alle niveaus. De politiek faciliteert private belangen volop. Maar Nederland, Nederland, gaat eraan op deze manier. We hebben maar één land en als we dat verzieken, kunnen we nergens meer heen.
Bert Bakker
Als je gewoon met een vliegtuigje over het land zou vliegen zou je opvallen dat elke millimeter ingevuld en onderhouden is. Elke spriet staat waar hij volgens een of andere stropdas moet staan. Natuur is een woord geen realiteit. En wat wel natuur is of in ieder geval niet zo ontzettend precies gemanaged vergiftigen we met de toevoeging van roofdieren. Natuurlijk wordt het prachtige platteland opgeofferd om een nog veel grotere en nooit meer stoppende toename van bebouwd gebied te bewerkstelligen. Dat zegt met niet maar er wordt vol ingezet. Kijk naar wat men doet niet naar wat met zegt.
Advertentie