of 63966 LinkedIn

Koepels: voortgang Omgevingswet in gevaar

Nieuwe vertraging voor de al twee keer uitgestelde Omgevingswet? In een brandbrief aan de verantwoordelijke ministers melden IPO, VNG en Unie van Waterschappen dat het uitvoeringsprogramma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ momenteel niet ‘het ‘tempo [kan] maken en de ondersteuning bieden die noodzakelijk is’.

Nieuwe vertraging voor de al twee keer uitgestelde Omgevingswet? In een brandbrief aan de verantwoordelijke ministers melden IPO, VNG en Unie van Waterschappen dat het uitvoeringsprogramma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ momenteel niet ‘het ‘tempo [kan] maken en de ondersteuning bieden die noodzakelijk is’.

Verhuizing oorzaak

Oorzaak van de vertraging is de verhuizing van het dossier Omgevingswet van het voormalige ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) naar dat van Binnenlandse Zaken (BZK). November vorig jaar kwam al aan het licht dat de nieuwe minister Ollongren (BZK) verzuimde ook het voor het dossier benodigde budget van 200 miljoen euro veilig te stellen.

 

Temporiseren in invoering 

Dat begint nu te knellen. Door gebrek aan financiële middelen ‘dreigt het gezamenlijk, interbestuurlijk organiseren van invoeringsondersteuning weg te vallen’, schrijven de drie koepels. ’Deze onduidelijkheid leidt er zelfs toe dat gemeenten, provincies en waterschappen gaan temporiseren in de invoering. Dit is een zeer onwenselijke ontwikkeling.’

 

Twee keer uitgesteld 

In de Omgevingswet worden alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling gebundeld. Daardoor zijn er straks minder vergunningen nodig en kunnen procedures sneller worden doorlopen. Invoering van de wet is door de complexiteit van het proces al twee keer uitgesteld en staat nu gepland voor 1 januari 2021.    

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Harmjan op
Eerst zou de Omgevingswet per 1-1-2018 worden ingevoerd. Toen werd het 1-1-2019. En inmiddels zal het pas op zijn vroegst in 1-1-2021 zijn.
Mark my words: die wet komt er niet. Het was het speeltje van minister Schultz (van Haegen Maas Geester-anus). En die is weg, dus haar ondingwet is binnenkort ook exit.
Door Marko de Haan ( Clientenvertrouwenspersoon, belangenbehartiger (O)GGZ, WMO, Wlz, Participatiewet, bestuurslid MDHG, Initiatiefnemer pilotproces Brede Herberg project A'dam (landelijk) noord.h) op
Alle NL'se woonschepen worden een bouwwerk onder de OW. Rampzalig! Daar gaat ons zorgvuldig in originele staat behouden Industriëel Maritiem Erfgoed, vallende onder de Woningwet met alle gevolgen van dien...
Door Joke op
Op 1 juli 2015 heeft de Nederlandse Tweede Kamer en in 2016 de Eerste Kamer ingestemd met het toen voorliggend wetsvoorstel OMGEVINGSWET. De bedoeling was om de nieuwe wet in 2021 in te doen laten gaan waardoor 26 Nederlandse wetten zouden worden terug gebracht naar 1 wet en 5000 wetsartikelen terug naar 350. Verder zouden120 ministeriële regelingen terug worden gebracht naar 10 en 120 algemene maatregelen van bestuur terug naar 4. Tevens zou de nieuwe wet het mogelijk moeten maken om lokale problemen ook lokaal op te lossen en om van meerdere bestemmingsplannen binnen een gemeente terug te gaan naar 1 omgevingsplan.
Maar dan zal Nederland net als alle overige EU-Lidstaat-landen al hebben gedaan toch eerst een Constitutioneel Hof moeten vestigen binnen haar eigen landsgrenzen gelet o..a. op het verbod welke Nederlandse rechters door de Nederlandse wetgever is opgelegd bij art. 120 van de Nederlandse Grondwet.
Door Wottsjer (Watcher) op
Die Ow komt er dus niet, het zoeken is nog naar de geschikte uitgang. En die mag voor betrokken ministers en topambtenaren geen afgang worden, dat kan dus nog even duren, daar aan de Rijnstraat, sorry, Turfmarkt.
Door Daan op
Stop met de Omgevingswet.

Met die wet wordt niks opgelost. Er worden enkel bordjes verhangen. Er is op geen enkele wijze sprake van een paradigma-wisseling met die wet. Het is oude wijn in nieuwe zakken:

- dezelfde onderwerpen duiken op onder een nieuwe naam
- alle amvb's en regelingen worden gebundeld in alles-omvattende regelingen. Zonder dat er inhoudelijk iets verandert.

Stop met deze gekkigheid.

Als je echt efficientere wetgeving wilt, als je procedures wilt versnellen, en zaken wilt vereenvoudigen. dan zal je een paradigma-wisseling moeten doorvoeren.

En daar is onvoldoende aandacht aan besteed met de Omgevingswet.

Het enige wat deze wet gaat veroorzaken is:
- heel veel tijd en energie om hem te bestuderen,
- heel veel onzekerheid bij ambtenaren en ontwikkelaars,
- gigantische ombouwoperaties

Met 'nul' resultaat qua versnelling en vereenvoudiging.

Voorbeeld:
Kan iemand mij uitleggen wat er de zin van is om alle huidige bestemmingsplan van een gemeente onder te brengen onder een algemeen omgevingsplan, als je dat omgevingsplan vervolgens op onderdelen - oftewel op het niveau van de 'oude' bestemmingsplannen - weer kunt gaan herzien?

Het heeft geen zin. Stop ermee, voordat we nog meer tijd en energie kwijt zijn aan dit onding.

Nu kan het nog. Grote ombouwoperaties zijn nog niet begonnen. Straks is het te laat... (escalation of commitment)