of 64707 LinkedIn

Kabinet schaaft aan verhuurderheffing

Met een financiële impuls probeert het kabinet om gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan het bouwen te houden. Met 1 miljard euro voor het versnellen van bouwplannen en het oplossen van knelpunten moet de bouwproductie hoog blijven.

Met een financiële impuls probeert het kabinet om gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan het bouwen te houden. Met 1 miljard euro voor het versnellen van bouwplannen en het oplossen van knelpunten moet de bouwproductie hoog blijven.

Rijksgronden

De ‘woningbouwimpuls’ is een deel van de maatregelen die het kabinet neemt om de snelheid van de woningbouw te bevorderen.  Samen met gemeenten gaat het Rijksvastgoedbedrijf beschikbare rijksgronden klaarmaken voor woningbouw.

 

Wachtlijsten

Maar het kabinet wil ook dat er meer betaalbare huurwoningen komen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn, vooral in de steden, te lang. Voor middeninkomens, die vaak te veel verdienen voor sociale huur maar te weinig voor een hypotheek, is er helemaal nauwelijks een woning beschikbaar. Den Haag kijkt vooral naar de corporatiesector voor een oplossing.  Die moeten worden gestimuleerd met een korting op de verhuurderheffing voor het bouwen van betaalbare woningen. Flexibele en tijdelijke woningen worden zelfs helemaal vrijgesteld van de heffing. Voor die maatregelen is 100 miljoen euro per jaar beschikbaar.

 

Inkomensgrens

Om scheefwonen tegen te gaan wordt het straks makkelijker om de huur te verhogen van mensen met een hoger inkomen in een sociale huurwoning. Bovendien wordt de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verhoogd van 38.000 naar 42.000 euro, en wordt het makkelijker voor corporaties om de bereikbaarheid van een huurwoning aan de lokale situatie aan te passen.

 

Ruimte

Volgens corporatiekoepel Aedes is er echter meer nodig om de woningmarkt vlot te trekken. Aedes wil meer ruimte voor corporaties om lokaal afspraken te maken met huurders en gemeenten over middenhuur en leefbaarheid. Voorzitter Marnix Norder  ziet wel een kantelpunt in het denken over de financiele draagkracht van corporaties. ‘Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurderheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dat is positief, maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu.’

 

Teniet

Volgens Norder wordt het voordeel van de 100 miljoen per jaar weer teniet gedaan door de stijgende belastingen die de corporatie opgelegd krijgen.  Die rijzen de komende jaren de pan uit. Daarvan zijn huurders en woningzoekenden de dupe. Dat geld moet naar nieuwbouw, naar verduurzaming en naar leefbare wijken’. Volgens Aedes kan het kabinet het geld beter eerder ter beschikking stellen, dan het uit te smeren over de komende tien jaar.

 

Stikstof

Maxime Verhagen, voorman van Bouwend Nederland, wijst erop dat de grootste horde in de woningbouw de stikstofnormen zijn. 'Mijn grootste zorg is de bouwstop die dreigt te ontstaan door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Nederland zit op slot, ruim 18.000 (bouw)projecten staan op de tocht. Iedere Nederlander gaat hier last van krijgen.' Het gevaar is, volgens Verhagen, dat dit de bouw proportioneel hard gaat raken. 'Met een beetje pech zijn we straks vele maanden verder voordat we door kunnen met de aanpak van de woningnood, het fileleed en de verduurzamingsopgave.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans van Eijk (bestuurslid huurdersbelangenorganisatie) op
Verhuurdersheffing? Wanneer wordt deze heffing nu eens gewoon huurdersheffing genoemd, want dat is het. Hoe je het wendt of keert: de huurder betaalt het gelag linksom (ja, dat kan ook!) of rechtsom.
Door Spijker (n.v.t.) op
Tijdens de algemene beschouwingen werd gesproken over E 100 miljoen van de E 2 miljard voor de woningbouwcorporaties. Dat is derhalve niet meer dan een aalmoes na jarenlang warrig en slecht woningbouwbeleid. Woningbouwbeleid, waarbij overigens woningbouwcorporaties het zelfs presteerden om bij hun in eigendom zijnde grond voor hoge prijzen te verkopen aan commerciële partijen. Die er uiteraard nog eens een schepje bovenop deden, dit alles onder goedkeurende blikken van Kabinetten Rutte.
Door Jan op
Die verhuurdersheffing moet voor woningcorporaties gewoon worden afgeschaft. Dan behoeven die geen sociale huurwoningen meer te verkopen, kunnen hun bezit goed renoveren (incl. energietransitie) en kunnen nieuwbouw plegen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers