of 63623 LinkedIn

Integriteitskwestie niet meer op agenda Maasdriel

De gemeenteraad van Maasdriel gaat het vanavond tijdens de raadsvergadering niet meer hebben over de integriteitskwestie rond CDA-wethouder Peter de Vries en het handelen hieromtrent door burgemeester Henny van Kooten. Wel hebben oppositiepartijen VVD en PvdA/GroenLinks moties aangekondigd, waarin zij vragen om nieuw onderzoek en het terugdraaien van de plangrenswijziging.

De gemeenteraad van Maasdriel gaat het vanavond tijdens de raadsvergadering niet meer hebben over de integriteitskwestie rond CDA-wethouder Peter de Vries en het handelen hieromtrent door burgemeester Henny van Kooten. Wel hebben oppositiepartijen VVD en PvdA/GroenLinks moties aangekondigd, waarin zij vragen om nieuw onderzoek en het terugdraaien van de plangrenswijziging.

Moties indienen
Hoewel de vijf raadsleden van VVD en PvdA/GroenLinks graag hun moties wilden indienen tijdens de raadsvergadering besloot het presidium dat de brief van de burgemeester over de omgang met de aanbevelingen in het rapport van Elzinga en De Haan niet vanuit de commissievergadering Ruimte in de raadsvergadering kon worden geagendeerd, omdat er geen beslispunt aan gekoppeld is. Daarom worden de moties vanavond ‘vreemd aan de agenda’ aan het eind van de raadsvergadering ingediend.

Nog geen streep eronder
Tijdens de commissievergadering had voorzitter Robbemondt de aanwezigen gevraagd of zij een streep wilde zetten onder de discussie. Een groot deel van de raad wilde dat inderdaad meteen, maar de VVD en PvdA/GroenLinks niet. De VVD zou zich beraden en liet gisteren schriftelijk weten dat ‘het punt van het plaatsen van een streep eronder nog niet bereikt is’. ‘Dat kan pas als iets als afgedaan kan worden beschouwd, als betrokkenen het wel welletjes vinden en tot de conclusie komen dat de sop de kool niet (meer) waard is.’

'Veel misgegaan'
Dat kan volgens de VVD zeker niet als schriftelijke vragen naar aanleiding van het rapport-Elzinga over deze integriteitskwestie niet door de burgemeester worden beantwoord. ‘In het presidium van 2 juni j.l. heeft de burgemeester geweigerd om tot schriftelijke beantwoording over te gaan.’ En dat terwijl er ‘in dit geval wel erg veel is misgegaan, zeker ook in juridische zin’. Burgers en ondernemers moeten van een overheid op aan kunnen ‘die zonder aanziens des persoons oordeelt, vergunt, acteert’, aldus de VVD

'Niet toegezegd vragen te beantwoorden'
De gemeente Maasdriel laat weten dat burgemeester Van Kooten tijdens de commissievergadering Ruimte al expliciet aangaf dat hij de inhoudelijke behandeling van het rapport ‘niet nogmaals over gaat doen’. ‘Burgemeester Van Kooten heeft in die vergadering ook niet toegezegd de vragen schriftelijk te gaan beantwoorden.’ Het rapport-Elzinga is in de raadsvergadering van 19 september 2019 ‘uitgebreid besproken’. Verder is het merendeel van de raadsvragen van PvdA/GroenLinks in juli 2019 beantwoord en volgde aanvullende beantwoording in november 2019. ‘Bij schrijven van 23 januari 2020 heeft de burgemeester de raad geïnformeerd over de manier waarop opvolging gegeven wordt aan een viertal aanbevelingen van prof. Elzinga en drs. De Haan. Deze brief stond 27 mei 2020 op de agenda van de commissie Ruimte, niet de inhoudelijke bespreking van het rapport.’

Verklaring oud-ambtenaar
Tot spijt van de VVD heeft de D66-fractie in die commissievergadering ‘een nieuw integriteitshoofdstuk toegevoegd aan het dossier’. De fractie wijst hiermee op het inbrengen van een verklaring van een oud-ambtenaar/projectleider in Maasdriel die in de reconstructie van Van Drunen nog als criticaster op het handelen van wethouder De Vries werd opgevoerd, maar onlangs schriftelijk te kennen gaf zich daarvan te willen distantiëren. Tijdens de commissievergadering kwam D66-raadslid Tom van Engelen  plots met zinsneden uit die verklaring op de proppen, nadat hij over de kwestie contact had gezocht met de burgemeester. De verklaring leek voor de partij doorslaggevend voor de keuze om een streep onder de kwestie te zetten.

Ongedaan maken plangrensverlegging
Van Drunen was ‘flabbergasted’ door deze actie en vermoedt dat de ex-ambtenaar door een gesprek met de burgemeester van gedachten is veranderd. Hij is van plan aan het eind van de vergadering vanavond een motie in te dienen, die hij al sinds december heeft liggen, waarin hij vraagt om het ongedaan maken van de plangrensverlegging, waardoor de wethouder op termijn in staat zou zijn een woning te bouwen op een perceel naast zijn huis, via een bestemmingsplanwijziging. Dat zou dan onderdeel moeten worden van een reparatieplan na de uitspraak van de Raad van State inzake een veertigtal beroepen tegen het vaststellingsbesluit Bestemmingsplan buitengebied herziening 2016.

Raadsonderzoek
De motie van de VVD vraagt het presidium (zonder burgemeester en Van Drunen) een raadsonderzoek naar het integer handelen van zowel raadslid Van Drunen als burgemeester Van Kooten in de contacten met de oud-ambtenaar/projectleider voor te bereiden. Daarover zou het presidium met de commissaris van de Koning moeten overleggen, 'teneinde dit raadsonderzoek zo mogelijk met zijn steun en onder zijn toeziend oog te laten uitvoeren'. Buiten de formele contacten van het onderzoek om zou niemand in het gemeentehuis contact mogen hebben met de oud-ambtenaar. De VVD stelt dat de gemeenteraad geconfronteerd is ‘met een weerbarstig vraagstuk van waarheidsvinding’. ‘Er lijkt onvermijdelijk sprake van niet integer handelen door een van beide ambtsdragers in de gemeenteraad. Hetgeen voor beide gevallen onacceptabel is in verband met de geloofwaardigheid van haar integriteit, die de gemeenteraad naar de burgers van Maasdriel moet bewaken.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.