of 59212 LinkedIn

Heerenveen verrast door aantal duurzame nieuwbouwers

Op de dit jaar door Heerenveen ingezette pilot ‘legesvrij duurzaam bouwen’ tekenden ruim vier keer meer huiseigenaren in dan gepland. Bedrijven en exploitanten van een zonnepark lieten de regeling echter links liggen. Dat blijkt uit een evaluatie van het nieuwe beleid, ingezet om de regionale energietransitie te versnellen.

Op de dit jaar door Heerenveen ingezette pilot ‘legesvrij duurzaam bouwen’ tekenden ruim vier keer meer huiseigenaren in dan gepland. Bedrijven en exploitanten van een zonnepark lieten de regeling echter links liggen. Dat blijkt uit een evaluatie van het nieuwe beleid, ingezet om de regionale energietransitie te versnellen. 

Sneller anticiperen
Heerenveen hield rekening met tien particulieren die hun nieuwbouwwoning in 2017 zouden willen verduurzamen. Het werden er 44. Volgens de gemeente kwam dat door het onverwacht grote aantal kopers in de nieuwbouwwijk Skoatterwâld. Ook kunnen particulieren sneller op nieuwe regelingen anticiperen en kijken zij eerder naar het totaalplaatje dan naar de investeringskosten. Een energieneutrale woning resulteert in een sterke besparing op de energiekosten en een hogere waarde van het huis. Daarentegen bleef het aantal particulieren dat hun woning duurzaam renoveerde royaal achter bij de verwachtingen (vier in plaats van twintig).    

 

Conventioneel bouwen de norm
Dat projectontwikkelaars en andere bedrijven er niet of nauwelijks op intekenden, heeft volgens de gemeente te maken met de aanlooptijd van bouwprojecten voor deze markt. Het realiseren van een zonnepark vereist een lange adem van de initiatiefnemers. Ook is voor veel projectontwikkelaars het conventionele bouwen, waarbij uitsluitend gestuurd wordt op kosten, nog steeds de norm.  

Minder inkomsten
Door de onverwacht grote belangstelling van particulieren liep Heerenveen in 2017 in totaal 610.000 euro aan leges mis, royaal meer dan de geplande 350.000. Toch zet de gemeente de pilot legesvrij duurzaam bouwen in 2018 voort. Wel voert de gemeente aanvullende eisen voor nieuwbouw van woningen in. Om voor legesvrijstelling in aanmerking te komen, moet een nieuwbouwwoning voortaan een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0 hebben (was in 2017 0,2) en altijd gasloos zijn. De maximale vrijstellingsgrens van 50.000 euro per project blijft gehandhaafd.  

Niet de eerste
Een handjevol Nederlandse gemeenten ging Heerenveel al met vergelijkbare initiatieven vooraf. In Enschede moest een pilot legesvrij verduurzamen in 2016 voortijdig worden afgebroken nadat woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijven er massaal op insprongen. Daardoor liep de gemeente dat jaar een half miljoen mis, in plaats van de geplande legesdaling van anderhalve ton. Sindsdien is de regeling alleen nog voor Enschedese particulieren van kracht.     

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Een groot probleem is o.a. dat veel bouwbedrijven (inclusief hun koepelorganisatie) de laatste 8 jaar op hun handen hebben gezeten. Sommige bedrijven functioneren nog steeds op dezelfde manier als 25 jaar geleden.
Ze hebben verzuimd om:
1. tijdig nieuwe plannen te ontwikkelen en
2. duurzame bouwmethoden te ontwikkelen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners