of 63966 LinkedIn

Gemeenten vragen strengere regels tegen houtrook

Onderzoek door de drie noordelijke GGD’en laat zien dat rook door houtkachels vaak de fijnstofnormen van de World Health Organization (WHO) overschrijdt.

Onderzoek door de drie noordelijke GGD’en laat zien dat rook door houtkachels vaak de fijnstofnormen van de World Health Organization (WHO) overschrijdt. De 23 Groninger gemeenten dringen bij de rijksoverheid aan op steviger wet- en regelgeving zodat rookoverlast aangepakt kan worden.

Geen basis om op te treden 

De huidige wet- en regelgeving biedt gemeenten geen goede basis om maatregelen te nemen tegen overlast door houtrook, stellen de dagelijks bestuurders van de 23 gemeenten die samen het bestuur vormen van de GGD Groningen. De GGD deed, samen met de GGD’en van Friesland en Drenthe en de Universiteit van Utrecht het afgelopen voorjaar onderzoek bij tien gezinnen met ernstige klachten over houtrook van hun buren. Bij acht van de tien gezinnen was de hoeveelheid fijnstof periodiek groter dan de advieswaarde van de WHO. De onderzoekers concluderen dan ook dat rook van houtkachels schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

 

Conflictsituaties

Uit het onderzoek Overlast door houtrook komt tevens naar voren dat regelgeving tekort schiet om het probleem aan te pakken. Juist dat probleem was aanleiding voor het onderzoek, licht milieuarts Frans Duijm van GGD Groningen toe, die het onderzoek begeleidde. ‘We weten al heel lang dat gemeenten worstelen met klachten over houtrook. Ze zijn bevoegd gezag en zijn verplicht om hiertegen handhavend op te treden. Maar het ontbreekt hen aan wet- en regelgeving om op te treden. Bewoners ervaren dat als een groot probleem en zitten soms jarenlang in heel vervelende conflictsituaties met hun buren.’

 

Stankhinder en gezondheidsklachten

Voor het onderzoek meldden zich opvallend veel mensen aan, vaak met schrijnende verhalen over de overlast, merkten de onderzoekers. Reacties kwamen zelfs van buiten het onderzoeksgebied. Dat het onderwerp veel reacties oproept, bleek ook vorig jaar, toen veel lezers reageerden op een artikel hierover in Binnenlands Bestuur. Het onderzoek van de GGD’en was gericht op gewone houtkachels van huishoudens. Die zorgen voor overlast in de vorm van stankhinder en gezondheidsklachten zoals irritatie van ogen, neus, keel en luchtpijp met hoesten en benauwdheid.

 

VNG wil regel schrappen

Volgens het Bouwbesluit mogen mensen vanaf hun perceel geen hinder of schade voor anderen veroorzaken. Een probleem voor gemeenten is dat lastig objectief is vast te stellen wat hinder is en wat het verband is tussen de hinder en de open haard of vuurkorf van de buren. Vervolgens is het evenmin eenvoudig om op te treden en te handhaven. Duijm: ‘De VNG heeft om die reden al gepleit voor het schrappen van het bewuste artikel van het Bouwbesluit, dan ligt het probleem in elk geval niet meer op het bordje van gemeenten. Dat geeft vooral aan dat gemeenten met het handen in het haar zitten, maar een oplossing is het natuurlijk niet. Uiteindelijk moet je het met regelgeving regelen, of je dat nou in het milieu-, bouw- of strafrecht doet.’

 

Hogere schoorsteen

Zelf denkt Duijm dat bijvoorbeeld hogere schoorstenen kunnen helpen. In bouwregelgeving is de schoorsteenhoogte nu alleen gerelateerd aan de hoogte van het betreffende gebouw. Dat zou je kunnen uitbreiden met voorschriften ten aanzien van de hoogte van omliggende gebouwen. ‘Dat zou een oplossing kunnen zijn voor nieuwe gebouwen in de toekomst. Voor dit moment moeten we naar andere middelen zoeken, bijvoorbeeld de criteria voor schade en hinder beter vastleggen in het Bouwbesluit.’

 

Meetapparaten voor gemeenten

Het onderzoek was opgezet om na te gaan of eenvoudige meetapparaten bruikbaar zijn voor het maken van een onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele situaties. De onderzoekers denken dat op basis van hun voorwerk een meetsysteem kan worden ontwikkeld waarmee gemeenten zelf kunnen beoordelen of een situatie wel of niet acceptabel is. Daarvoor is nog wel aanvullend onderzoek nodig en dat kost geld. Belanghebbenden – burgers – zullen dat niet kunnen opbrengen, zegt Duijm. De investering in meetapparatuur zal volgens hem door de ene of andere overheid moeten worden gedaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Evelien op
Dit lijkt mij intern tegenstrijdig:

"We weten al heel lang dat gemeenten worstelen met klachten over houtrook. Ze zijn bevoegd gezag en zijn verplicht om hiertegen handhavend op te treden. Maar het ontbreekt hen aan wet- en regelgeving om op te treden."

Als gemeenten bevoegd gezag zijn, is er blijkbaar wetgeving die de gemeente daartoe bevoegd maakt. Maar er staat vervolgens dat er geen wetgeving is.
Is er wel wetgeving, maar is die niet goed? Of is er geen wetgeving? Kunnen gemeenten dit dan niet regelen in hun APV? Dan hoeven ze niet op landelijke regels te wachten.
Door Vincent op
Kwestie van verantwoord stoken: Goed gedroogd hout van goede kwaliteit. Wil je hout stoken, dan moet je ook gewoon de portemonee trekken voor goed hout. Dus geen houtafval, geverfd hout en andere troep onder het mom 'allesbrander' er in gooien. Zorgen voor een goede ontbranding (luchttoevoer dus helemaal open en niet half dicht om je blokjes langer te laten branden, dat veroorzaakt meer schadelijke stoffen (en ja dan stook je wat meer hout, so what?)). En niet stoken bij mist of windstil weer, want dan slaat het neer of blijft het hangen. Als je die regels aanhoudt, kun je heerlijk stoken, zonder een ander tot last te zijn.
Door Eric op
eindelijk! Kom bij mij meten! Dit kan veel meer milieu-winst opleveren dat het weren van div. soorten auto's uit binnensteden, die auto's verdwijnen nl vanzelf, mijn buren houden het langer vol.