of 61869 LinkedIn

Gelderland zet mes in bedrijventerreinen

Op initiatief van het provinciebestuur schuiven gemeenten in Gelderland overbodige plannen voor bedrijventerreinen massaal op de lange baan. Wie scherp selecteert, krijgt een bonus.

Op initiatief van het provinciebestuur schuiven gemeenten in Gelderland overbodige plannen voor bedrijventerreinen massaal op de lange baan. Wie scherp selecteert, krijgt een bonus.

In nog geen jaar tijd hebben Gelderse gemeenten hun overcapaciteit aan plannen voor bedrijventerreinen met 800 hectare teruggebracht. In september 2010 bedroeg het overschot ruim 1000 hectare, op dit moment circa 200 hectare. In alle gevallen hebben gemeenten hierover regionale afspraken gemaakt.

 

De provincie Gelderland is blij met de inspanningen van de gemeenten, zegt gedeputeerde Conny Bieze (economie, VVD). ‘We willen verrommeling van het landschap tegengaan, en goed kijken wat er werkelijk nodig is aan bedrijventerreinen. Het verbeteren of herstructureren van bestaande terreinen moet voorrang krijgen boven de ontwikkeling van nieuwe locaties’, aldus Bieze.

 

Terugsnoeien

Onder aanvoering van Bieze’s voorganger Marijke van Haaren (CDA) en gedeputeerde ruimtelijke ordening Co Verdaas (PvdA) besloot Gelderland in september 2010 om de overcapaciteit aan plannen terug te snoeien. Aan gemeenten werd duidelijk gemaakt dat de provincie desnoods haar bevoegdheden in het kader van de Wet ruimtelijke ordening zou inzetten als regio’s niet vrijwillig tot afstemming zouden komen.

 

Tegelijkertijd stelde Gelderland bij goed resultaat een financiële beloning in het vooruitzicht. Gemeenten die met een realistisch regionaal plan komen, krijgen provinciale subsidie voor de herstructurering van oude terreinen. ‘Maar dan moet je eerst aantonen dat je de overcapaciteit gezamenlijk terugdringt’, zo verduidelijkt Bieze. De aanpak werkt: anderhalve week geleden bereikte het laatste van de in totaal zes regionale samenwerkingsverbanden bestuurlijke overeenstemming over het terugdringen van het overschot aan plannen. Voor het stimuleren van herstructurering is in Gelderland al langer een ‘aanjaagteam’ actief. Volgens Bieze is de provincie niet van plan om, net als het kabinet, de geldkraan op dit punt dicht te draaien.

 

 ‘Als de rijksmiddelen na 2013 opdrogen, kunnen we uit eigen middelen bijspringen.’ Bieze stelt dat de economische crisis heeft geholpen bij het regionaal afstemmen van alle plannen. ‘Natuurlijk ben ik niet blij met de recessie, maar in dit geval is het daardoor wel gemakkelijker geworden om afspraken te maken.’


Groen, oranje, rood

Gelderland werkt bij de bedrijventerreinen met een ‘stoplichtmodel’. Plannen krijgen de code groen (doorgaan), oranje (komende 2 jaar niet in procedure) of rood (op de lange baan). Regio’s overleggen jaarlijks met de provincie om te bekijken of de status van plannen moet worden aangepast. Gedeputeerde Bieze gaat er vanuit dat gemeenten elkaar zo nodig ook corrigeren en scherp houden. 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners