of 60264 LinkedIn

Fryslân worstelt met circulaire economie

Friese ondernemers werken nog weinig circulair. Graag zouden ze dat meer gaan doen, maar ze weten vaak niet hoe. Ze vinden dat de provincie het voortouw moet nemen bij kennisdeling en het samenbrengen van partijen.

Friese ondernemers werken weinig circulair. Graag zouden ze dat meer gaan doen, maar ze weten vaak niet hoe. Ze vinden dat de provincie het voortouw moet nemen bij kennisdeling en het samenbrengen van partijen.

Positieve ontwikkeling 

Dat blijkt uit een in opdracht van de provincie Fryslân door de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd onderzoek onder bijna zevenhonderd Friese bedrijven. Ruim negen op de tien ondernemers ziet de circulaire economie als een positieve ontwikkeling en bijna drie van de vier verwachten dat ze er zelf ook concreet voordeel aan overhouden. Toch komt de kringlooppraktijk in de provincie maar moeizaam van de grond.


Gebrek aan kennis
Dat is vooral een gevolg van gebrek aan kennis. Slechts ruwweg een derde van de ondernemers geeft aan (redelijk) goed geïnformeerd te zijn. Ook is er weinig contact met andere partijen over dit thema. Frequent contact met de overheid en provincie, kennisinstellingen en netwerkorganisaties is er niet of nauwelijks. Nog geen 4 procent van de ondernemers is goed bekend met de vereniging Circulair Friesland.  


Weinig concreet
Bijna de helft van de Friese ondernemers heeft het circulaire denken een plek gegeven in de eigen ondernemingsstrategie. Creatie van ecologische en sociale waarde noemen ze als belangrijkste pluspunten. Maar de uitwerking dan die plannen laat te wensen over. Slechts een op de drie bedrijven stelt zich concrete doelen. En maar een op de zeven monitort of die doelen wel worden gehaald.

Kritische factor
Vooral de schaalgrootte is bij bedrijven een kritische factor. In de categorie ‘uitdagingen’ komt ‘we zijn niet groot genoeg’ met 35 procent het meeste terug. Ook zaken als tegenwerkende regelgeving, gebrek aan kennis of financiering en het ontbreken van prioriteit binnen de organisatie worden veel aangestipt.   


Kringloopgedachte
Circulair scoort veruit het best in de sector landbouw, bosbouw en visserij. Daar werkt een meerderheid van de bedrijven al volgens de kringloopgedachte. In de groothandel en industrie houden circulair opererende bedrijven en zij die dat niet doen elkaar vrijwel in evenwicht. De Friese bouw, de horeca en de detailhandel scoren slecht.

Oliemannetje
Bijna de helft van de ondernemers geeft aan dat de provincie Fryslân moet werken aan een groter ecologisch bewustzijn onder consumenten. Ook zou de provincie als oliemannetje een rol moeten spelen in het bij elkaar brengen van uiteenlopende partijen. Een kleine minderheid van nog geen kwart vindt dat de provincie daarnaast moet zorgen voor (co)financiering van initiatieven, speciale meerjarenprogramma’s en belastingverlaging. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Josta van der Wiele (jurist/coach) op
Ik kan mij helemaal niet voorstellen dat circulair in Friesland goed scoort in de sector landbouw, zoals wordt gesteld. Wie de dramatische foto heeft gezien in de Trouw van 23 maart jl. en de dito beelden in diverse recente uitzendingen van Nieuwsuur, weet dat de boeren met schaalvergroting en het weghalen van houtwallen, bermen en slootjes, de natuur compleet hebben kapotgemaakt. De grond is dood. Nu pas worden er crisis-plannen bedacht. Maar heeft iedereen daar dan zitten slapen? Waarom hebben provincies en gemeenten, maar ook omwonenden dit überhaupt kunnen toestaan?