of 63428 LinkedIn

Friese gemeenten hameren op nut kleine windmolens

Vijf Friese gemeenten willen kleine windmolens plaatsen. Binnenkort begint het bepalen van de Friese regionale energiestrategie en de gemeenten willen dat de provincie de bouw van windmolens tot 15 meter mogelijk maakt.

Vijf Friese gemeenten willen kleine windmolens plaatsen. Binnenkort begint het bepalen van de Friese regionale energiestrategie en de gemeenten willen dat de provincie de bouw van windmolens tot 15 meter mogelijk maakt.

Mogelijk maken

Er is een beleidswijziging nodig, claimen de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, en Oost- en Weststellingwerf. ‘Wij verzoeken u’, schrijven de gemeenten in een brief aan de provincie, om ‘kleine windturbines mogelijk te maken.’ Het gaat om de bouw van windturbines van 15 meter en kleiner. Met het huidige ruimtelijk beleid van de provincie is dat niet mogelijk.

 

Wapenfeit

Als wapenfeit dragen de gemeenten recent onderzoek aan waarin geconcludeerd wordt dat windmolens met een ‘lokale uitstraling’ een rendabele investering kunnen zijn. De gemeenten willen dat het onderzoeksrapport meegenomen wordt bij het bepalen van de regionale energiestrategie. De windmolens zou daarbij bijdragen aan de individuele energieambities van de gemeenten: Heerenveen wil ‘op termijn’ energieneutraal zijn en zo veel mogelijk energie lokaal opwekken; Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn, Smallingerland in 2040, Ooststellingwerf in 2030 en Weststellingwerf zet in op ‘het stimuleren van verduurzamingsinitiatieven van onderop’.

 

Geen aanleiding

Een eerder verzoek van de gemeente Weststellingwerf tot het toestaan van dergelijke windmolens liep op niets uit. In december werd een motie aangenomen voor een verruiming van het beleid. De provincie verwachtte dat het ‘een te bespreken onderwerp zijn bij de coalitievorming na de komende verkiezingen’ zou zijn, maar zag ‘geen aanleiding om vooruitlopend op de verkiezingen Provinciale Staten voor te stellen om het beleid voor kleine windmolens aan te passen.’ De andere vier gemeenten sluiten zich nu aan bij het verzoek van Weststellingwerf.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers