of 64231 LinkedIn

Een nieuwe kaart voor Nederland

De kaart moet een actueel overzicht gaan bieden van alle openbare, harde en zachte woningbouwplannen. Ook andere ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe natuur, infrastructuur, enzovoort) krijgen een plek. Een eerdere editie van de kaart werd in 2010 door het toenmalige ministerie van VROM wegens geldgebrek stopgezet.

De Nieuwe Kaart van Nederland, een landelijke database van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in ons land, wordt nieuw leven in geblazen. Het College van Rijksadviseurs heeft daartoe samen met onderzoeksbureau RIGO en de provincie Zuid-Holland een speciale stichting opgericht die de kaart verder ontwikkelt. Zo hopen de initiatiefnemers meer grip te kunnen krijgen op de ruimtelijke opgaven. 

De kaart moet een actueel overzicht gaan bieden van alle openbare, harde en zachte woningbouwplannen. Ook andere ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe natuur, infrastructuur, enzovoort) krijgen een plek. Een eerdere editie van de kaart werd in 2010 door het toenmalige ministerie van VROM wegens geldgebrek stopgezet. Dat was nog in crisistijd toen veel gemeenten hun bouwplannen in de ijskast zetten. De komende jaren zal het ruimtegebruik sterk toenemen: van woningbouw tot de aanleg van zonneweides en van nieuwe bedrijventerreinen tot de aanleg van natuurgebieden.

Bestaande informatie
Anders dan bij de voormalige 'Vromkaart' zal voor deze nieuwe editie waar mogelijk worden gewerkt met bestaande, elders gegenereerde informatie. Daarom roepen de initiatiefnemers gemeenten en provincies op de diverse plannenmonitors voor woningbouw op de kaart aan te sluiten. Ook waterschappen, netpartijen en semi-overheden kunnen hun ruimtelijke plannen aanleveren. Zo moeten witte vlekken worden tegengegaan en kan de kaart ook worden toegepast bij het vaststellen van een omgevingsvisie. Meer informatie: www.nieuwekaart.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door gerard (beleidsonderzoeker) op
-volgens mijn geo-collega's is de ondergrond verouderd (reeds gemeld)
-meteen ook maar de regio's van Gerard Marlet intekenen ?