of 59854 LinkedIn

Dividendregeling ex-wethouder Veere ‘wassen neus’

Volgens een accountant-administratieconsulent in ruste stelt de door het college van de gemeente Veere getroffen regeling met loonbedrijf Melse Maljaars, waarbij de eerder dit jaar opgestapte wethouder Jaap Melse twee jaar lang geen dividend ontvangt, niets voor. Melse kan via een omweg immers later alsnog dividend ontvangen. Zijn claim krijgt steun van de Rotterdamse hoogleraar financial accounting Jeroen Suijs.

De gemeente Veere leek de affaire-Melse achter zich te hebben gelaten, maar onlangs meldde zich een accountant-administratieconsulent in ruste. Volgens hem stelt de door het college getroffen regeling met loonbedrijf Melse Maljaars, waarbij de opgestapte wethouder Jaap Melse twee jaar lang geen dividend ontvangt, niets voor, omdat Melse via een omweg later toch dividend kan ontvangen. Zijn claim krijgt steun van de Rotterdamse hoogleraar financial accounting Jeroen Suijs.

Kritiek op regeling
Eerder was de Veerse oppositie al kritisch op de regeling. CDA-fractievoorzitter Pieter Wisse wees de raad er eind september al op dat bij de eerste de beste gelegenheid na de integriteitsonderzoeken van de eigen gedragscode bestuurlijke integriteit werd afgeweken. Melse Maljaars mocht voor de gemeente blijven werken, terwijl oud-wethouder Melse aandeelhouder is. Melse was in mei afgetreden, mede omdat was gebleken dat hij als aandeelhouder te weinig afstand had genomen van het bedrijf.

Geen dividend
Volgens de gemeentelijke gedragscode bestuurlijke integriteit mogen oud-politiek ambtsdragers een jaar lang niets verdienen aan opdrachten van de gemeente. Dat betekent dat Melse Maljaars geen werk voor de gemeente kon doen. Maar dat was weer tegen het zere been van het bedrijf dat toen voorstelde om in 2018 en 2019 geen dividend uit te keren aan Melse en zijn terugkeer bij het bedrijf uit te sluiten. Dan kon het bedrijf gewoon werkzaamheden voor de gemeente blijven doen. Dat was ook de conclusie van het college na ingewonnen advies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 


Integriteit niet serieus genomen

Het zogenoemde ‘embargo’ werd dus opgeheven. Ten onrechte, vond Wisse, die destijds samen met PvdA/GL een motie indiende, waarin werd gesteld dat opheffing van het embargo 'niet valide' en 'niet integer' is. Melse zou immers nog teveel weten van wat er binnen de gemeente speelde en het bedrijf kon daarvan profiteren. In een mail van 20 juli 2018 had het ministerie gesteld dat zulke situaties voorkomen juist de bedoeling is van het landelijke beleid ten aanzien van ‘draaideurconstructies’. Beter zou de gemeente voorlopig geen onderhandse opdrachten aan het bedrijf geven tot de raad uitgebreid over nieuwe gedragsregels had gesproken, aldus Wisse. In de motie noemt hij het 'niet zuiver' dat Melse Maljaars tijdens het ‘uitloopjaar’ onderhandse opdrachten van de gemeente krijgt. ‘Het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling is onvoldoende geborgd’, zegt Wisse ook nu. Door het embargo op te heffen toont het college volgens hem aan dat het ‘integriteit’ niet serieus neemt.

Regeling 'stelt niets voor'
En nu is daar accountant-administratieconsulent in ruste Bram van Langevelde die in een mail naar alle Veerse partijen uit de doeken doet dat aandeelhouders van het bedrijf de regeling gemakkelijk kunnen omzeilen door in een vergadering te besluiten winst die niet als dividend wordt uitgekeerd (in dit geval de winst uit projecten voor de gemeente Veere) toe te voegen aan de algemene reserve van de vennootschap. Een vennootschap kan beslissen een dividend uit te keren uit de algemene reserve. De niet-uitgekeerde winst van de opdrachten van de gemeente Veere kan zodoende in 2020 alsnog worden uitgekeerd aan aandeelhouders en dus ook aan Jaap Melse. De regeling stelt niets voor, concludeert Van Langevelde. ‘Jammer dat het college zich niet beter heeft laten voorlichten en dit ‘gebaar’ heeft geaccepteerd.’

CDA vraagt om opheldering
Ook Wisse kreeg de mail van Van Langevelde, waarop hij het college afgelopen dinsdag vroeg of de redenering van de oud-accountant klopt. Wisse: ‘Het college zou alleen naar Van Langevelde toe reageren en daarvan een afschrift naar de raad te sturen.’ Die reactie laat volgens een woordvoerder nog een week op zich wachten, aangezien het college de bewering nog moet bestuderen. Wisse kan zich voorstellen dat zijn fractie, al naar gelang het antwoord van het college, zal vragen om het besluit om het embargo op te heffen te herzien. 'Het gaat er ons niet om dat het college voorkomt dat Melse alsnog dividend ontvangt. Het gaat ons erom dat het college integer handelt en niet in strijd met de eigen gedragscode.' 

Uitstel, geen afstel
De fractie en Van Langevelde krijgen steun van Jeroen Suijs, hoogleraar financial Accounting aan de Erasmus University Rotterdam, die de regeling ‘inderdaad een wassen neus’ noemt. Volgens Suijs bevestigde het college eerst ook dat het familiebedrijf waar Melse aandeelhouder van is financieel profijt haalt uit opdrachten van de gemeente Veere en dat dit in strijd is met de gedragscode. ‘Het verbod op dividenduitkering heeft hierop geen effect. Zoals de heer Van Langevelde aangeeft kan de winst op deze opdrachten na 2020 als dividend worden uitbetaald. Het is uitstel en geen afstel.’

Financiële profijt al behaald
Ook wijst Suijs erop dat het financiële profijt al is behaald, ongeacht of het als dividend wordt uitgekeerd. ‘De winst op Veerse opdrachten zou het familiebedrijf kunnen gebruiken voor nieuwe investeringen, zodat hiervoor geen of minder leningen of externe financiering nodig is.’ De conclusie van B&W dat het bedrijf voor de gemeente kan blijven werken is naar zijn mening dus onjuist. ‘Het verbod op dividenduitkering in 2018 en 2019 heeft geen enkele invloed op het financiële profijt dat het familiebedrijf op de Veerse opdrachten heeft behaald.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hsl (gepensioneerd ambtenaar/docent) op
Opvallend dat de SGP-Cristenunie het niet zo nauw neemt met integriteit als het gaat om een van hun eigen leden.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Niet ontvangen van een dividend sluit toch de kennis van de ins en outs van de gemeente niet uit ? Waar al dan niet gebruik van kon worden gemaakt.