of 59854 LinkedIn

Den Haag brengt waarde burgerinitiatieven in beeld

Met de eerste lokale versie van de landelijke MAEXchange maakt gemeente Den Haag inzichtelijk wat de maatschappelijke en economische waarde is van burgerinitiatieven in de stad. Binnenkort volgt Rotterdam. De lokale MAEX kan de vele lokale initiatieven versterken, hopen de gemeenten.

Met de eerste lokale versie van de landelijke MAEXchange maakt gemeente Den Haag inzichtelijk wat de maatschappelijke en economische waarde is van burgerinitiatieven in de stad. In november volgt Rotterdam. De lokale MAEX kan de vele lokale initiatieven versterken, hopen de gemeenten.

Nuttige informatie 

Den Haag vraagt initiatiefnemers die subsidie krijgen om hun plan te registreren in de MAEX, een index die aangeeft op welke maatschappelijke waarden een project scoort, met welk bereik en hoeveel mensen er – vrijwillig of betaald – door aan het werk zijn. Volgens stadsdeeldirecteur en portefeuillehouder participatie Harm Benthem levert dat de gemeente veel nuttige informatie op over de effecten van burgerinitiatieven en van het gemeentelijke subsidiebeleid. ‘We hebben weliswaar een subsidieregister waarin staat aan wie we subsidie verstrekken. Maar de MAEX brengt in kaart wat het de stad oplevert aan zelfredzaamheid, sociale cohesie en werkgelegenheid.’ Daarmee is de lokale index tevens een communicatiemiddel en verantwoordingsinstrument voor de gemeenteraad, vindt Benthem.

 

Duizend initiatieven

De Haagse MAEX, die vrijdag wordt gelanceerd, is in opdracht van de gemeente ontwikkeld door netwerkorganisatie Kracht in NL, die eerder de MAEXchange ontwierp. In deze landelijke database zitten inmiddels bijna duizend initiatieven. Daarvan komen er 87 uit Den Haag; koploper Rotterdam zit op ruim 100 aangemelde projecten. De Haagse initiatieven bereiken bij elkaar bijna 250.000 inwoners, circa de helft van de stadsbewoners. De helft van de projecten draait deels op eigen inkomsten.

 

Partijen in contact

Benthem zocht zelf contact met Kracht in NL. ‘Ik vond de MAEXchange gelijk heel interessant voor Den Haag. Niet alleen omdat we de waarde van burgerinitiatieven inzichtelijk kunnen maken, maar ook omdat het platform partijen met elkaar in contact brengt. Andere partijen zoals het bedrijfsleven, kunnen reageren op de gepresenteerde projecten en zo een initiatief echt verder brengen. Wij hoeven dat niet allemaal vanuit de gemeente te doen; de MAEX vormt de verbindende schakel.’

 

Speciaal potje

Den Haag onderzoekt nog of een deel van het subsidiebudget kan worden overgeheveld naar een speciaal MAEXpotje, waar ook bedrijven en fondsen aan kunnen doneren. Aan de MAEX genoteerde Haagse initiatieven kunnen dan laagdrempelig een aanvraag doen voor (co-)financiering.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.