of 59345 LinkedIn

Delfland wil zuivering ontlasten

Het hoogheemraadschap van Delfland wil dat er meer maatregelen worden genomen voor het afkoppelen, opvangen en vasthouden van regenwater. De maatregelen worden betaald uit de toekomstige besparingen op de afvalwaterzuivering.

Het hoogheemraadschap van Delfland wil dat er meer maatregelen worden genomen voor het afkoppelen, opvangen en vasthouden van regenwater. De maatregelen worden betaald uit de toekomstige besparingen op de afvalwaterzuivering.

Capaciteitsproblemen

Waterschappen hebben veel last van de steeds overvloediger regenval als gevolg van de klimaatverandering. Zeker bij een forse toename van de woningbouw geeft dat capaciteitsproblemen. Zo baart de bouw van 150.000 woningen in Zuid-Holland, het werkgebied van Delfland, het hoogheemraadschap zorgen. Er is te weinig capaciteit op de zuiveringsinstallatie om al dat extra afvalwater te verwerken, en het bouwen van nieuwe installaties, of het uitbreiden van bestaande, is duur en gecompliceerd.

 

Overstort

Waterschappen pakken het liever anders aan: voorkomen dat het afvalwater wordt gemengd met het schone regenwater, door zoveel mogelijk te voorkomen dat goten afwateren op de riolering en regenwater zo mogelijk langer vast te houden door het bijvoorbeeld te infiltreren in de bodem. Zo kan het bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast, en wordt riooloverstort, het lozen van ongezuiverd rioolwater op het oppervlaktewater, voorkomen.

 

Investeringskosten
'Minder aanvoer van water betekent ook minder water om te zuiveren. Op termijn levert dit energiebesparing op en leidt ook tot lagere investeringskosten bij renovatie en nieuwbouw van de installaties. Het idee is om deze toekomstige besparing in te zetten en de regio te stimuleren aan de slag te gaan voor een klimaatkrachtige omgeving’, zegt hoogheemraad Marcel Houtzager.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.