of 58952 LinkedIn

Cramer stelt Wabo uit tot 2010

Boudewijn Warbroek Reageer
De Wabo wordt ingevoerd in januari 2010, in plaats van in 2009. Minister Cramer en de VNG kunnen het niet eens worden over de financiële kant van de wet.

Minister Jacqueline Cramer stelt de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uit tot 1 januari 2010. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) zijn hierover vandaag geïnformeerd.

 

Een van de redenen om de Wabo uit te stellen, is dat minister Cramer het niet met de VNG eens kan worden over de financiële kant van de zaak. De gemeentekoepel meent dat Cramer onderschat hoeveel kosten de Wabo met zich meebrengt. Woordvoerder Jan-Jaap Eikelboom, namens de minister: ‘Het is waar dat de Wabo forse investeringen vergt, ook voor de gemeenten. Dan gaat het om veranderingen in organisatie, processen en ict. Maar uiteindelijk leidt dit tot een betere dienstverlening aan de burger en tot efficiencyvoordelen. De gemeenten moeten investeren, maar ook wij nemen een substantieel deel van de kosten voor onze rekening. En uiteindelijk gaan de gemeenten en provincies de belangrijkste voordelen behalen.’

 

Volgens de VNG zijn de invoeringskosten van de Wabo zo hoog, dat leges moeten worden verhoogd en dat Cramer met meer geld over de brug moet komen. Het verhogen van de leges is voor beide partijen acceptabel, maar over de hoogte van de ministeriële bijdrage kan geen overeenstemming worden bereikt. ‘Wij vinden het jammer dat de VNG zich zo opstelt en dat het zo’n moeizaam proces is’, zegt Eikelboom. ‘Er is een goede, constructieve opstelling van beide kanten nodig, en die ontbreekt weleens.’

 

Ongrondwettig

 

Behalve het conflict met de VNG, speelt ook de kritische opstelling van de Eerste Kamer een rol. De senaat noemde de Wabo eerder dit jaar ongrondwettig. Volgens Eikelboom zal deze zomer ‘heel druk worden gewerkt’ aan een nadere memorie van antwoord naar aanleiding van vragen van de Eerste Kamer. Belangrijk struikelblok is verder dat de vereiste ict-voorzieningen op dit moment nog niet beschikbaar zijn. Er wordt wel proefgedraaid. Eikelboom: ‘We hopen de eerste fase op te leveren in de eerste helft van 2009. Vooruitlopend op de invoering van de Wabo, zouden aanvragen voor bouw-, sloop-, reclame-, inrit- en kapvergunningen dan alvast met behulp van het nieuwe systeem kunnen worden afgehandeld.’

 

Cramer gaat er vanuit dat invoering van de Wabo per 1 januari 2010 haalbaar moet zijn. ‘Iedereen is positief over de doelstelling van het wetsvoorstel. Met een goed systeem, goede wil en goede bestuurlijke afspraken moeten we er uit kunnen komen.’

 

De Wabo beoogt 25 vergunningstelsels samen te voegen in één uniforme regeling: de omgevingsvergunning. Bouw-, monumenten-, milieu- en tal van andere vergunningen gaan hierin op. Burgers en bedrijven moeten de nieuwe omgevingsvergunning straks digitaal kunnen aanvragen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.