of 59318 LinkedIn

Compensatie Awacs-bos eindelijk rond

Met de aankoop van zes hectare grond door de DIenst Landelijke Gebied Limburg is de compensatie voor de kap van het Awacs-bos in 2006 eindelijk een feit. Dit najaar worden nieuwe bomen aangeplant.

Acht jaar na de kap van het “Awacs-bos” bij Schinveld in de gemeente Onderbanken is het compensatiebos een feit.

Locatie gevonden
In opdracht van het ministerie van Defensie heeft de Dienst Landelijk Gebied Limburg (DLG) een locatie gevonden voor zes hectare natuur die het in 2006 gekapte Awacs-bos moet compenseren. Het compensatiebos wordt in het najaar geplant. Maar niet op de pas aangeschafte locatie. ‘Het is complexe materie, zegt Inger Orbons van de DLG Limburg. ‘En een al lang lopend dossier. We zijn wel blij met het resultaat. Het is mooi dat het proces bijna ten einde is.’

Nimby-procedure
Al eind jaren tachtig kreeg de gemeente Onderbanken de toezegging dat het drie hectare compensatiebos zou krijgen als tegemoetkoming van het vliegtuiglawaai van de Awacs-toestellen van de nabijgelegen NAVO-basis Geilenkirchen. In 2006 werd na veel protest en een bezetting door GroenFront! drie hectare bos gekapt om de vliegtuigen veiliger te kunnen laten landen en stijgen. De kap vond onder druk van de minister plaats via de Nimby-procedure. De belangen van de bevolking en het gemeentebestuur werden hiermee buitenspel gezet en mogelijk toenemende geluidsoverlast op de koop toe genomen. Ten onrechte, oordeelde de rechter. De gemeente Onderbanken had recht op compensatie.

Koopovereenkomst
Daarover zijn gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Defensie. Er was alleen nog geen locatie voor het bos. DLG was bezig met het wettelijk inrichtingsplan en heeft daar een locatie ingebed. Op vrije gronden is een locatie gevonden. ‘Toen kregen we van Defensie de betaalde opdracht om grond te verwerven om aan te planten. Recent hebben we met een particulier een koopovereenkomst gesloten voor zes hectare landbouwgrond. Omdat de koopakte nog niet is gepasseerd kunnen we nog niet zeggen hoeveel geld daarmee is gemoeid.’

Herverkavelingsproces
Voor de duidelijkheid: op die gekochte locatie komt dus niet het compensatiebos, maar andersoortige natuur. ‘Het bos wordt in het najaar op een andere locatie geplant. Die locatie voldeed echter niet aan de afspraak: 6 hectare aan bestaande oppervlakte natuur. Die hebben we nu dus wel aangeschaft.’ Het proces heeft lang geduurd, al wijst Orbons erop dat de onderhandelingen ook anderhalf jaar hebben stilgelegen vanwege het herverkavelingsproces. ‘Dat is een zorgvuldigheidskwestie. Eigendom is een groot goed, daar moet je niet van alles bij halen. Liever een lang en zorgvuldig proces dat goed gaat, dan onder druk.’

Gemeente niet betrokkken bij locatiekeuze
De gemeente Onderbanken was geen onderhandelingspartner en niet betrokken bij de locatiekeuze, maar is nu wel nodig voor een vergunning voor boomaanplant. Dat lijkt een formaliteit zijn. Zelf kon de gemeente nog niet inhoudelijk reageren op de overeenkomst. ‘We weten er nog niet het fijne van’, aldus een woordvoerder. ‘Of de compensatie voldoende is, kunnen we dus ook nog niet inschatten. We gaan wel een overleg opstarten met de DLG.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners