of 62812 LinkedIn

Afvalcentrales willen eind aan importheffing

De Nederlandse afvalcentrales trekken opnieuw bij het kabinet aan de bel over de importheffing op buitenlands afval. De maatregel leidt niet tot de beoogde reductie van CO2, en zet de investeringen binnen de sector onder druk, betogen ze.

De Nederlandse afvalcentrales trekken opnieuw bij het kabinet aan de bel over de importheffing op buitenlands afval. De maatregel leidt niet tot de beoogde reductie van CO2, en zet de investeringen binnen de sector onder druk, betogen ze.

Urgenda

De importheffing werd begin vorig jaar ingevoerd als onderdeel van de snelle maatregelen die het kabinet moest nemen naar aanleiding van het Urgenda-vonnis. Met het importeren van afval uit het buitenland en het verbranden ervan, importeert ons land immers ook CO2, zo was de redenatie. Maar de grote Nederlandse afvalcentrales die al dat afval verwerken, twijfelen aan de daadwerkelijke CO2-besparing die het oplevert. Een nadere onderbouwing van de milieueffecten door het kabinet hebben ze naar eigen zeggen nog niet gekregen.

 

Inkomsten

Bovendien kost het verhogen van de kosten van de verwerking van buitenlands afval een aanzienlijk deel van de inkomsten van de centrales. En dat kan effect hebben op de inzet van duurzame energie. Afvalcentrales zijn een grote bron van industriële restwarmte voor warmtenetten naar bedrijven en woningen. Met de grotere aandacht voor warmtenetten in de energietransitie spelen ze al een aanzienlijke rol: 11% van de duurzame energie in Nederland komt van afvalcentrales. Maar gezien de toekomstige uitbreiding van warmtenetten voor bestaande woningen, kan die rol nog veel groter worden. Veel overheden zijn juist op zoek naar alternatieven voor fossiele verwarming van woningen voor hun warmtetransitieplannen.

 

Rendement

Maar de heffing leidt tot een lager financieel rendement, en dus minder investeringen in milieumaatregelen als recycling en hernieuwbare energie, zeggen de centrales. Bovendien wordt buitenlands afval, als het niet wordt verwerkt in Nederland, waarschijnlijk elders gestort. Het overgrote deel van de buitenlandse afvalstroom komt uit het Verenigd Koninkrijk, waar een groot tekort is aan verbrandingsinstallaties.

 

Intrekken

De centrales willen andere maatregelen nemen om de CO2-uitstoot met dezelfde 0,2 megaton te verlagen om alsnog de Urgendanorm te halen. Zo kunnen ze bij bepaalde installaties CO2 afvangen, warmtenetten uitbreiden en onderdelen die veel CO2 uitstoten sluiten. Maar dan moet het kabinet de importheffing intrekken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robert Corijn (Marketing Manager) op
@Spijker Waarom is afval anders dan andere producten/diensten? Waarom van die principes hard neerzetten die nergens op gebaseerd zijn? Stukje Calvinisme waarbij we graag naar de ander wijzen. Maar dat we mega-veel boter op ons hoofd hebben en zelf 12 miljoen ton afval exporteren, dat willen niemand horen. Omringende landen vragen ons geen importbelasting. Zou het niet gewoon moeten gaan over het verbeteren van het milieu? Zo min mogelijk afval maken, zoveel mogelijk samen recyclen en als dat niet lukt zoveel mogelijk omzetten in energie. Als je dat per landje gaat regelen heb je binnen Europa een suboptimaal systeem, waarbij minder afval hoogwaardig verwerkt wordt. Waarom mogen we elkaar niet helpen om het milieu beter te maken?
Door Math Oehlen (specialist publieke zaak) op
@Petra Mijn opmerking is niet denigrerend maar scherp. Je zendt een valse boodschap uit naar bestuurders. Het is geen wet die ze moeten opvolgen. Zeker geen nastrevenswaardige doel overigens, omdat de voordelen van zoveel restafvalreductie uitermate dubieus zijn in de operationele als economische realiteit. En dus ook voor het milieu minder doen dan beoogd. Wel veel business. Maar daar zou het niet om moeten gaan.
Door Henk op
De afvalverwerking MOET weer terug naar de overheid. De VVD heeft de plank dik mis geslagen met privatisering en marktwerking
Door Bert op
Het afvoerputje van Europa. Hou die zooi elders
Door Arnold (juridisch adviseur milieu) op
De afvalcentrales proberen weer iets los te peuteren om er zelf beter van te worden. Terwijl er niemand aan twijfelt dat als de importheffing verdwijnt, CO2 niet afneemt. Terwijl dat juist de opdracht was. Nadat de overheid decennialang CO2 en stikstof uitstoot niet compenseerde verdween natuur versneld in Nederland en verslechterde de concentraties ultrafijnstof in de lucht.

Belangrijk is dat het kabinet versneld met maatregelen komt die een grote impact hebben op de grootste veroorzakers van luchtverontreiniging. Met kleine maatregelen zoals een importheffinkje kom je er niet. De prijs om niet in te grijpen is te hoog.

Miljarden kunnen we besparen op gezondheidskosten door nu de luchtkwaliteit te verbeteren. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Door Ed Verhamme (Managing Partner) op
@ Allen
Allereerst Afval mag alleen de grens over bij nuttige toepassing ! Nuttige toepassing met materiaal en/of energiehergebruik
Import- of exportheffingen zijn een extra belasting die het milieu niet helpen maar zijn ingevoerd om extra geld te innen naast alle andere belastingen
Door Petra op
@Math,

Je hebt niets begrepen van mijn opmerking en ik vind je denigrerende manier van reageren niet in orde!

Die 30 kg is nog steeds het doel van I&W, vraag is alleen: wanneer. Ik pleit er juist voor om daar nog eens over na te denken omdat je ook hier geen 2 heren kunt dienen.


Door Math Oehlen (specialist publieke zaak) op
Pervers voorstel van de geprivatiseerde verbrandingssector om de geloofwaardigheid van het Nederlandse beleid te ondergraven. En pervers doordat rechtsongelijkheid tussen Nederlanders en buitenlandse consumenten wordt geïntroduceert. Pervers dus omdat de infrastructuur grotendeels door de Nederlandse afvalstoffenheffing betalende inwoners is betaald alvorens die door kortzichtige bestuurders werd geprivatiseerd. En dan zou de belasting, die wel geldt voor Nederlanders, niet toegepast worden op buitenlands afval? Ten faveure van de rendementen van de huidige private eigenaren? Wij dienen wel afval te scheiden en Britten zouden gehonoreerd worden dat niet te doen?
Het hele beleid zet in op minder afvalverbranding. Dan gaat het niet aan om te lamenteren over teruglopende verdiensten. Van tweeën een. Of het beleid is fout, of men neemt de terugloop van verdiensten op de koop toe.

En @Petra, 30kg is geen wettelijke verplichting. Dat maak je je zelf wijs. Kwalijk dat je dat op deze plek als misverstand doorgeeft aan Binnenkandse Bestuurders. 30kg is een programma wens, maar geen wet. Er zijn zelfs heel erg goede redenen om er niet naar te streven.
Door Robert Corijn (Marketing Manager) op
Vroeger mocht je afval de provinciegrens niet overbrengen, maar tijden veranderen gelukkig. In het Landelijk Afval Plan is sinds enkele decennia opgenomen dat het klimaattechnisch verstandig is om in Nederland beschikbare verbrandingscapaciteit aan te wenden voor andere landen waar afval nog grotendeels gestort wordt. De Nederlandse overheid ziet afval trouwens maar wat graag als een Europese markt. We importeren jaarlijks circa 1,5-1,7 miljoen ton sorteerresidu van nagescheiden restafval, maar tegelijkertijd exporteert Nederland 12 miljoen ton ander afval waar wij zelf geen mogelijkheden voor hebben. Zo zijn we na Italië de grootste exporteur van gevaarlijk afval in Europa. Wat zouden jullie ervan vinden als andere landen dat (economisch) onmogelijk voor Nederland zouden maken? Dat zouden we toch niet toejuichen. Afval is een Europese markt. Alleen als we samenwerken kunnen we meer afval goed verwerken en CO2-uitstoot besparen. Daarom is de importheffing van circa 50% contra-productief en dient deze zsm te worden ingetrokken.
Door Spijker (n.v.t.) op
@De Vries.
M.i. moet je voor afval andere maatstaven aanhouden. Daar zitten over het algemeen gevaarlijke stoffen in, met alle milieuproblemen die daarbij horen. Je gaat geen troep uit andere landen importeren en dus ook niet exporteren. Derhalve op dat gebied een zeer terughoudend en eerlijk beleid voeren.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners