of 60220 LinkedIn

Afval scheiden lukt nog voor geen meter

Het afval scheiden zoals dat in 2020 door het kabinet beoogd wordt, gebeurt nog maar bij amper 10 procent van alle gemeenten.

Hoewel het streven is om in 2020 driekwart van al het afval te scheiden is daar, alle lokale initiatieven ten spijt, nog niet zoveel van te merken. De doelstelling is dat het restafval per persoon maximaal 100 kilo is. Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de inzameling van huishoudelijk afval, moeten de afvalproductie remmen en afvalscheiding bevorderen. Slechts één op de tien gemeenten voldoet op dit moment aan de norm. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

497 kilo per persoon

We gooien met z'n allen in Nederland jaarlijks ruim 9,5 miljard kilo afval weg. Omgerekend is de gemiddelde Nederlander per jaar goed voor 497 kilo aan huishoudelijk afval. Het bestaat uit allerlei verschillende soorten afval: van bierblikjes tot plastic verpakkingen en van luiers tot batterijen. Om de grote hoeveelheid afval te beperken en om recycling van het afval te bevorderen, heeft de overheid doelen gesteld voor 2020.

Compliment 

Gemeenten en huishoudens hebben daar nu nog zo'n vier jaar de tijd voor, maar heel hard gaat het volgens de bevindingen van RTL Nieuws dus niet. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelden slechts 40 van de 393 gemeenten in 2015 minder dan 100 kilo restafval per persoon.

Overigens gaf staatssecretaris Dijksma de gemeenten deze zomer nog een compliment. Volgens haar is de inzameling en recycling van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens is in zes jaar tijd bijna verdubbeld.  “Voor papier/karton en metaal is respectievelijk 82 procent en 94 procent recycling gerapporteerd voor 2014. Dit is een goed resultaat; deze percentages liggen ruim boven de Europese en de Nederlandse doelstellingen,” aldus Dijksma.

 
Hoogbouw 

Ze is overigens wel kritisch op de inzameling van glas en hout. Ook de inzameling van gescheiden afval bij flats blijkt achter te lopen. Er hebben inmiddels gesprekken plaats gevonden met een aantal bestuurders van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, die geen DIFTAR-systeem (gedifferentieerde tariefberekening voor afvalstoffenheffing) hebben voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Uit onderzoek blijkt dat daar nog winst valt te behalen. Een proef moet uitwijzen hoe gemeenten de gescheiden inzameling in hoogbouw kunnen verbeteren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Boukes (ambt.) op
Zolang de gemeente,c.q. de afvalinzamelaar niet bereid is het scheiden van afval zijnde de verpakkingen e.d. van het restafval perceelsgewijs te faciliteren d.m.v. het leveren van en extra container, zal het afval scheiden van deze afvalsoorten niet echt een succes worden. Signalen naar de afvalinzamelaar daarover blijven onbeantwoord.
Door A. Boukes (ambt.) op
Zolang de gemeente,c.q. de afvalinzamelaar niet bereid is het scheiden van afval zijnde de verpakkingen e.d. van het restafval perceelsgewijs te faciliteren d.m.v. het leveren van en extra container, zal het afval scheiden van deze afvalsoorten niet echt een succes worden. Signalen naar de afvalinzamelaar daarover blijven onbeantwoord.
Door ReindeR Rustema op
De oplossing heet statiegeld. Statiegeld op alles. Uiteindelijk in heel Europa. Maar om te beginnen op de kleine PET-flesjes die souvenirshops en dergelijke in toeristische centra verkopen. Speciale sticker erop en inleveren bij een andere winkel voor je statiegeld. Dat systeem steeds verder uitbreiden, uiteindelijk op alles met een streepjescode statiegeld. Zodat je een vuilniszak op marktplaats te koop kan zetten. Opkopers die langs de deuren komen... De gemeentereiniging krijgt dan veel minder te doen. Een hele industrie kan erbij komen, meer werkgelegenheid, innovatie!
Door Burger op
De oplossing heet 'nascheiding'
Door schillenboer (ambachtelijk biologisch bierbrouwer) op
@@Door Frank Zuylen (Voorzitter bewonersvereniging) op 27 december 2016 11:12
/ Helemaal eens met Frank! De burger zit niet te wachten op 3 of 4 containers in zijn postzegeltuintje, die vervolgens ook nog op verschillende dagen worden geleegd. Daarnaast werkt het prijsmechanisme niet omdat gemeenten voor een gedeelte van hun inwoners de afvalstoffenheffing kwijtschelden.
Door Nico van Duijn (Raadslid) op
Met een beetje huiselijke discipline en wat slimme afval bakjes in keuken, huiskamer (papier), en badkamer zit ik al een jaar op 5 kg restafval per persoon per jaar. Lokaal zijn we gedaald naar 180 kg pp per jaar. Die paar ons per maand breng ik wel naar het afvalperron. Niet moeilijk. Voor hoogbouw is het ingewikkelder en vergt nogal wat investeringen. < 100 kg is doenlijk.
Door p.wimmers op
Het is een onduidelijk onderzoek. Wat is er precies gemeten? De scheidig bij bij de voordeur of het tonnage aan grijs afval dat de oven in gaat? Het lijkt op het eerste en dat doet geen recht aan de gemeenten waar gekozen is om het afval bij de verwerker te laten scheiden. De praktijk is dat de scheiding daar veel een beter renement heeft dan bij de huishoudens
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Opnieuw een maatschappelijk debacle doordat gemeenten halsstarrig vast houden aan het principe van de gemeentelijke autonomie.

De landelijke verpakkers, de landelijke winkelketens en de landelijk recycle bedrijven zijn afhankelijk van het plaatselijke inzamelproces en daarmee van de plaatselijke bestuurlijke besluitvorming.

Op vrijwel geen enkel omgevingsdossier wordt optimaal gepresteerd doordat gemeenten hun verantwoordelijkheden niet willen overdragen.

Door Frank Zuylen (Voorzitter bewonersvereniging) op
De afvalscheiding is doorgeschoten en dreigt zich los te zingen van maatschappelijk draagvlak. Kennelijk gaat het de betrokken instanties alleen maar om het halen targets en scoren op de lijst van gemeenten. Het is te dol dat ieder huishouden straks 4 of 5 grote afvalcontainers in de tuin moet onderbrengen, en daar naast nog een vergelijkbaar aantal binnenshuis (want daar begint de afvalscheiding). Burgers worden geacht steeds meer discipline op te brengen en door ambtenaren bedachte hoepels te springen. Dat is onrealistisch. Straks blijkt dat er nog veel na scheiding van het verkeerd gesorteerde afval nodig. En dat voor minder dan 10 % van de totale hoeveelheid afval die we in Nederland produceren. Ik denk dat we heel snel moten investeren in machinale afvalscheiding. Dan hoeven we ook niet nog meer kunststoffen afvalcontainers te produceren die op zichzelf ook weer slecht zijn voor het milieu. En stel de gebruiker/ burger centraal in je afvalverwerkers systeem. Alleen dan krijg je draagvlak en wordt het systeem robuust en duurzaam!
Door Ted vd Loo (Wethouder) op
Jammer dat je zoiets klakkeloos overneemt. Beter u's het om de goede voorbeelden te laten zien dan worden mensen geïnspireerd. Neem als voorbeeld de bestuurscommissie Land van Cuijk en Boekel