ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Sluis in Deventer sterk genoeg bij extreem lage waterstand

Sluis in Deventer sterk genoeg bij extreem lage waterstand. Sluisdeuren sterker dan eerder aangenomen

16 april 2019
Deventer.png

Er zijn geen maatregelen nodig om de sluisdeuren van de Prins Bernhard sluis in Deventer te versterken. Dat blijkt uit onderzoek dat Sweco uitvoerde in opdracht van de gemeente Deventer. Waterschap Drents Overijsselse Delta verstrekte op donderdag 11 april een nieuwe watervergunning voor het gebruik van de Prins Bernhardsluis bij een extreem lage waterstand op de Gelderse IJssel.

Extreem lage waterstand Gelderse IJssel

De Prins Bernhardsluis is een scheepvaartsluis en vormt een belangrijke verbinding voor scheepvaart tussen de Gelderse IJssel en de haven van Deventer. Als gevolg van de droge zomer in 2018 ontstond er een extreem lage waterstand op de Gelderse IJssel. In combinatie met de kunstmatige hoge waterstand in de haven van Deventer dreigde dit te gaan leiden tot een overschrijding van de belasting op de sluisdeuren. De toegestane belasting was omschreven in de in 2012 verleende watervergunning. In overleg met het waterschap heeft daarom de gemeente uit veiligheidsoverwegingen de Prins Bernhardsluis gestremd voor scheepvaart.

Sluisdeuren sterker dan eerder aangenomen

In opdracht van de gemeente Deventer voerde Sweco een herberekening van de sluisdeuren uit en begeleidde een nieuwe vergunningaanvraag bij het waterschap Drents Overijsselse Delta. “De sluisdeuren zijn in 2012 ontworpen conform de destijds van toepassing zijnde Nederlandse normen. Uit een nadere beschouwing van deze normen en het ontwerp van de sluisdeuren, blijkt dat dit heeft geleid tot behoorlijk robuuste sluisdeuren”, aldus projectmanager Wouter van Vilsteren bij Sweco. “Wij hebben samen met de leverancier van de sluisdeuren (de firma Wijma) in kaart gebracht welke reststerkte er aanwezig is in de sluisdeuren met gebruikmaking van nieuwe inzichten en onderzoeken. Er blijkt voldoende marge aanwezig te zijn in de sterkte van de sluisdeuren om een extreme lage waterstand op de Gelderse IJssel te kunnen weerstaan.”

Zorgvuldig proces

Gelet op de grote risico’s die spelen bij een eventueel falen van de sluisdeuren is een zorgvuldig proces doorlopen met de gemeente Deventer, het waterschap Drents Overijssels Delta en andere partijen. Dit proces heeft Sweco (mede) gecoördineerd. “Sweco heeft het probleem juist ingeschat met een snelle en professionele ondersteuning en vakkundige inzet”, aldus Peter Nijboer, projectleider B&O van de gemeente Deventer.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.