Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Natuurbeleid raakt burgers nauwelijks

De urgentie van natuurherstel dringt nauwelijks tot de Nederlandse burger door, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

20 mei 2022
Natuur-Nederland.jpg

De urgentie van natuurherstel dringt amper tot de burger door. Onderzoekers adviseren een op emotie gerichte aanpak om biodiversiteit en stikstof beter over het voetlicht te krijgen.

Programmamanager Digitaal

JS Consultancy
Programmamanager Digitaal

Teamleider Juridische Zaken

Provincie Utrecht
Teamleider Juridische Zaken

Mooi

Dat blijkt uit een onderzoek door Motivaction op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Aanleiding was het vorig jaar door rijk en provincies in gang gezette Programma Natuur. Hoewel er onder Nederlanders grote overeenstemming over bestaat dat natuur belangrijk is voor de psychische en lichamelijke gezondheid en dat natuurlijke landschappen mooi zijn, beleven zij de natuur nauwelijks als urgent maatschappelijk issue.

Dertiende plek

Het thema natuur komt in een lijst met onderwerpen waaraan de politiek prioriteit moet geven pas op de dertiende plek (na onder meer de zorg, de woningmarkt, veiligheid en pensioenen). Niet meer dan een derde van de Nederlanders maakt zich er op dit moment zorgen over de natuur. Bijna 60 procent kon ook niet aangeven waar in Nederland het natuurbeleid uit bestaat. Actuele onderdelen als stikstof verminderen, natuurbescherming of boeren uitkopen worden door maximaal één op de tien Nederlanders spontaan genoemd. Bijna driekwart houdt de rijksoverheid verantwoordelijk voor natuurbeleid, gevolgd door provincies (68 procent) en gemeenten (64). De burgers zelf komen na Staatsbosbeheer op plek vijf.

Positief 

Eenmaal ermee geconfronteerd,  oordeelt een krappe meerderheid positief over het natuurbeleid. Slechts 6 procent is er ‘negatief’ of ‘zeer negatief’ over. Ook geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan zich wel voor natuurherstel in te willen zetten, maar ze weten vaak niet hoe.

Emotie

De onderzoekers bevelen de overheid aan om burgers niet alleen over de feitelijke inhoud maar vooral over de beweegredenen van het Programma Natuur te informeren. ‘Ga er niet vanuit dat de Nederlander weet welke uitdagingen er zijn op het gebied van natuurbehoud en -herstel.’ En die communicatie mag best wat emotie oproepen. ‘Hiermee kan het positieve beeld van het beleid worden versterkt, zodat men niet alleen positief oordeelt, maar ook daadwerkelijk het gevoel krijgt dat het Programma Natuur belangrijke en goede resultaten oplevert.’

Programma Natuur

Vorig jaar lanceerden rijk en provincies het tienjarige Programma Natuur als aanscherping van het sinds 2013 bestaande Natuurpact. Dit extra programma is nodig vanwege de overbelasting van natuur met stikstof en om de effecten van klimaatverandering en verdroging het hoofd te bieden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Wat heeft deze discussie nog zin met een bevolkingsgroei van 100.000 personen per jaar? En politieke partijen die het onderwerp bevolkingsgroei vermijden of, nog erger, zich expliciet uitspreken voor immigratie??? D66?? Het aantal huishoudens groeide tussen 2008 en 2021 met 10%. Dat betekent grosso modo 10% minder natuur, kwalitatief of kwantitatief. Tot 2033 komen er nog eens 10% huishoudens bij. Dat betekent 20% minder natuur. Al die mensen moeten wonen, eten, poepen, vakantie vieren etc. Natuurorganisaties horen we nooit over bevolkingsgroei. Greenpeace zegt dat als we wereldwijd geen vlees meer eten, de wereld 10 miljard mensen aan kan. Fijn!!! Wat een lol!!!! De wereld is geschapen om er zo veel mogelijk mensen te laten bestaan? We hebben Jan Paternotte van D66 die twittert dat immigratie "altijd" goed is geweest voor Nederland. Zolang wij politici hebben die zaken beweren die aan geen enkele wetenschappelijke standaard voldoen, is de natuur verloren.
Advertentie