Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Motie Omgevingswet ‘signaal richting beide Kamers’

Gemeenten stemden vrijwel unaniem voor extra uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2024. Hoe reageren andere partijen en hoe nu verder?

06 december 2022
Signaal
Shutterstock

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werden vrijdag de rijen met betrekking tot de Omgevingswet gesloten. Een massieve 94 procent wil minimaal een half jaar voorbereidingstijd voordat de wet wordt ingevoerd. Daardoor wordt 1 januari 2024 de eerst mogelijke invoeringsdatum.

Mening achterban

Volgens een woordvoerder van de vereniging is er na de motie binnen de VNG-burelen geen bestuurlijk overleg of ledenraadpleging meer nodig. Doordat de extra voorbereidingstijd zo massaal werd omarmd, ‘is dit de mening van de achterban van de VNG en met het aannemen van deze motie is het signaal richting de Kamers afgegeven.’

Randvoorwaarden

Volgens de VNG is de motie 'vanzelfsprekend' onderwerp van gesprek in het eerstkomende Bestuurlijke Overleg met onder meer minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Daar zal ook de stand van zaken aan de orde komen met betrekking tot de acht randvoorwaarden die de VNG aan de invoering van de Omgevingswet stelt (zoals een voldoende werkend digitaal stelsel, het oplossen van juridische knelpunten en een financiële tegemoetkoming van het rijk). 

Helder pleidooi

‘De motie is een helder pleidooi voor snelle duidelijkheid over de invoering’, reageert een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken op de algemene ledenvergadering van de VNG. ‘Daarnaast bevestigt de motie dat gemeenten nog steeds achter de wet staan. We zullen de inhoud en duiding samen met de andere bestuurlijke partijen wegen.’ Het IPO verklaarde eerder al dat 'wanneer de uitslag daar aanleiding toe geeft', in verder overleg te treden met de VNG en andere bestuurlijke partners over de consequenties. De provincies blokkeerden afgelopen najaar nog de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Ook de waterschappen - wel gereed voor die invoering - wachten het onderling bestuurlijk overleg af.  

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland schaart zich namens de Nederlandse bouwbedrijven achter de opstelling van de gemeenten. De vereniging van bouw- en infrabedrijven verklaarde zich eerder geen voorstander van het herhaaldelijke last-minute uitstel van de Omgevingswet en noemde die praktijk ‘onwerkbaar’ voor haar achterban. ‘Als zij inschrijven op aanbestedingen en opdrachten moeten bedrijven ruim van tevoren weten welk wettelijk regime van toepassing is.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Of er met deze bullshitwet te werken valt, is totaal niet meer van belang.
Het gaat alleen nog om 'daadkracht' van bestuurdertjes.

Is inmiddels al bekend waarom we het bouwtoezicht privatiseren, of is de waarom-vraag niet relevant?
Advertentie