Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten missen grip op aanpak energiearmoede

Gemeenten willen dat het rijk het oplossen van de energiearmoede meer naar zich toe trekt.

20 november 2023
energiearmoede
Shutterstock

Gemeenten hebben beter zicht gekregen op inwoners die aan energiearmoede lijden en zijn ook vaker tevreden over de beschikbaarheid van financiële middelen om dit probleem aan te pakken. Maar het gaat nog steeds vaak mis in de samenwerking met andere overheden en met corporaties.

Manager Wijken

JS Consultancy
Manager Wijken

Beleidsuitvoerder maatschappelijke voorzieningen

Gemeente Deurne
Beleidsuitvoerder maatschappelijke voorzieningen

Voorrang

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse monitor van TNO over de gemeentelijke uitvoering van het energiearmoedebeleid, ingevuld door 165 beleidsmedewerkers in 136 gemeenten. Vier van de vijf respondenten vinden dat gemeenten aan energiearme huishoudens voorrang zou moeten geven bij de renovatie van hun huis. Maar de helft vindt dat gemeenten onvoldoende handvatten heeft om die voorrang ook te realiseren.

Rijk

Om de lokale aanpak succesvoller te maken, kijkt een groeiend aantal gemeenten naar het rijk. Twee derde van hen wil bij dit dossier meer rijksregie (vooral de kleinste gemeenten), Vier van de tien respondenten vinden dat Den Haag gemeenten zelfs moet kunnen verplichten om aan energiearme huishoudens voorrang te geven bij de renovatie van hun woning (dat was een half jaar geleden nog maar een kwart).

Samenwerking

De samenwerking met andere overheden kan sowieso een stuk beter, aldus de helft van de overheden. Over de (eventuele) rol van provincies bij dit onderwerp tasten vrijwel alle respondenten compleet in het duister. Vooral in kleine gemeenten leeft de wens om beter samen te werken met woningcorporaties.

Lang wachten

Om energiearmoede beter te bestrijden, zien gemeenten heil in een langetermijnbeleid door het rijk, meer structurele middelen en voorspelbaarheid, en ‘ondersteunende regie’ vanuit het rijk. Toch verwacht nog steeds twee derde van de respondenten dat een aanzienlijk deel van de energiearme huishoudens nog lang zal moeten wachten op ingrijpende woningverbetering.
 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De (negatieve) invloed in de toekomst van onvoldoende capaciteit op het stroomnet in relatie met de energietransitie is/wordt nog steeds volledig onderschat.
Hielco Wiersma
1. Start zoveel mogelijk met isoleren van woningen die daarvoor in aanmerking komen.
2. Pas op met het installeren van warmtepompen:
a. het electriciteitsverbruik in Kwh van een hybride warmtepomp is ca. 50% van het huidige gasverbruik. Met de investering is dus een sparing van ca. 50% op gas bereikbaar, maar in het electriciteitsverbruik neemt ook fors toe.
Daarnaast staan we voor een uitdagende staat van onderhoud/capaciteitsverbetering van het stroomnet.
b. in de huidige financiële onderbouwing (ook van het ministerie) zijn over het algemeen de posten renteverlies/afschrijving en onderhoudskosten niet meegerekend. Het berekenen van de juiste terugverdientijd is dus belangrijk.
c. de totale besparing van ruim 3,6 miljoen hybride warmtepompen bedraagt een slechts een fractie van de totale Nederlandse CO2-uitstoot, namelijk 1,7% van 158,5 megaton per jaar.
Advertentie