Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Minister wil woningbouwproject al in drie jaar klaar hebben

Minister De Jonge presenteert zijn plan om de woningbouw te versnellen.

19 januari 2023
Minister De Jonge van Volkshuisvest tijdens een commissiedebat in 2022 over de woningbouwopgave.
Minister De Jonge van Volkshuisvest tijdens een commissiedebat in 2022 over de woningbouwopgave.ANP

Zijn lang voorbereide plan van aanpak om de woningbouw te versnellen, is donderdag door minister De Jonge van Volkshuisvesting naar de Tweede Kamer gestuurd. De meeste winst is in zijn ogen te behalen in de fase van planvorming en in de fase van bezwaar en beroep. Nieuwbouwprojecten duren nu tot wel tien jaar, terwijl drie jaar volgens de minister ook mogelijk kan zijn. Het bouwtempo moet omhoog om 900.000 woningen tot en met 2030 te kunnen bouwen.

Animo Tweede Kamer

De Tweede Kamer verlangt al lange tijd naar een snellere woningbouw, blijkt uit drie breed ondersteunde moties in 2022. CDA-Kamerlid Jaco Geurts kreeg in juni dat jaar 106 opgestoken handen achter zijn oproep aan het kabinet om te kijken welke juridische instrumenten de plaatsing van tijdelijke woning kunnen opjagen. Kamerleden Minhas (VVD) en Boulakjar (D66) kregen 141 stemmen voor hun motie waarin ze de regering opriepen de doorlooptijd van woningbouwprojecten te versnellen. Kamerlid Kops (PVV) kreeg in november ook 141 stemmen voor zijn motie om de vergunningverlening voor nieuwbouw sneller te doen verlopen.

Parallel plannen

Om de planfase te versnellen, wil De Jonge in vijf bouwprojecten proefdraaien met een planningsmethode die is ontwikkeld door adviesbureau Fakton en zelfstandig adviseur Annius Hoornstra. Deze aanpak moet ook worden uitgedragen tijdens bijeenkomsten en werksessies.

De overtuiging van Fakton en Hoornstra is dat het planontwikkelingsproces te verkorten valt van bijna zes naar bijna twee jaar. Dat kan als het doen van onderzoek, het maken van een bestemmingsplan, het verlenen van een omgevingsvergunning en het nemen van een investeringsbeslissing zoveel mogelijk parallel verloopt in plaats van, zoals nu, opeenvolgend.

Beroep en bezwaar

Een opvallend element is dat de Jonge straks in zijn wetsvoorstel Versterken regie volkshuisvesting wil opnemen dat tegen omgevingsvergunningen geen hoger beroep kan worden ingediend. Als dit daadwerkelijk in 2024 in de wet komt, is alleen nog een beroep mogelijk. Deze eenmalige beroepsmogelijkheid geldt nu ook al voor bestemmingsplannen.

Degene die in beroep gaat, gaat niet meer eerst naar een lagere rechter maar direct naar de Raad van State. 'Hierdoor kunnen omgevingsvergunningen aanzienlijk sneller onherroepelijk worden', aldus het plan.

'Het overslaan van een beroepsinstantie levert in theorie een behoorlijke winst op', liet bijzonder hoogleraar Bouwrecht Arjan Bregman weten bij Radio 1. 'Dat kan zo een winst opleveren van een half jaar tot een jaar.'

Informeel

Verder neemt De Jonge adviezen over van onderzoekers van de Rijksuniversiteit van Groningen. Zo is de gemiddelde doorlooptijd van een bezwaarschriftprocedure tegen een bestemmingsplan met 24 weken langer dan wettelijk is toegestaan. Die beslistermijn moet in de toekomst worden nageleefd. De standaardtermijn is of zes of twaalf weken.

Heel simpel is de informele aanpak die de onderzoekers adviseren: neem als ambtenaar meteen contact op met een bezwaarmaker. Misschien dat het probleem ook zonder bezwaarschrift verholpen kan worden.

Als iemand in beroep gaat, is het zaak dat een gemeente zo snel mogelijk haar verweerschrift bij de rechter heeft liggen. Met de bestuursrechters wil het ministerie overleggen of dit type beroepszaken kan worden gezien als 'spoedeisend'. Dat geeft de wettelijke mogelijkheid om procedures in te korten.

YIMBY

Ook wil De Jonge graag dat woningzoekenden hun stem kunnen laten horen, door hen een plek te geven in het participatietraject van een woningbouwproject en te zorgen dat woningzoekenden zich als groep kunnen verenigen. Hij schaart deze aanpak onder de noemer 'YIMBY': 'Yes, in my backyard'. 

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Nu heeft Hugo in Trouw geroepen dat met de huidige bevolkingsgroei het geen zin heeft om die 900.000 woningen te realiseren. Na 2030 moeten we er volgens Hugo weer 900.000 bijbouwen. Dus deze woningbouw versnelling zet geen zoden aan de dijk. Het lost geen enkel probleem op. Een bevolkingsgroei vertraging zet veel meer zoden aan de dijk. Met 402.000 immigranten in 2022 is het tijd voor actie op immigratie beperking. Dit zijn de woorden van Hugo zelf.
Gerben Ambtenaar
Dus we zetten een zorgvuldig in de loop der jaren ontwikkelde rechtssysteem bij het grofvuil omdat het de minister beter uit komt. What's next?
Toine Goossens
U kletst uit uw nekvel. 71% van de Tweede Kamer steunt de inzet van de Crisis- en Herstelwet. 94% van de leden steunt het reorganiseren van het besluitvormingsproces rondom het bouwen van woningen.

Dat is een duidelijk nee van onze/uw politieke vertegenwoordigers tegen het aantasten van collectieve belangen ten gunste van individuele belangen. Zij zien in dat de werking van de rechtsstaat is aangetast doordat het bestuursrecht NIMBY's alle gelegenheid biedt om individuele belangen en doelen de collectieve belangen te laten domineren.

Even terug naar de Porthos stikstofuitspraak. MOB/Johan Vollenbroek heeft die zaak doorgezet omdat hij tegen de CO² opslag in lege gasvelden in de Noordzee is. Het afdwingen van ingewikkelde individuele berekeningen voor stikstof per bouwproject is daar slechts de dekmantel voor.
Toine Goossens
Een prima ontwikkeling. Nu nog de Crisis- en Herstelwet toepassen op alle projecten die nodig zijn voor de energietransitie/CO² reductie.

Het is van de zotte dat de overheid moet bewijzen dat die projecten geen/nauwelijks meetbare invloed op de gezondheid hebben. Het massaal vooroverlijden van Corona patiënten toont aan dat de modellen van luchtonderzoekers van nul en generlei waarde zijn. Zij houden daar, en evenmin met vooroverlijden als gevolg van andere infectieziekten, van hitte in de zomer en kou in de winter, geen enkele rekening mee.
En hoe nemen deze kwakzalvers de wens van een toenemend aantal burgers die niet meer medisch behandeld willen worden in hun modellen mee?

Niet, dat tast hun verdienmodel aan.
P. Smit
Het zal aan mij liggen, ik vind uw reactie vreemd. Ik neem aan dat het hier satire betreft?
Toine Goossens
Nee bepaald niet. Luchtonderzoekers gebruiken verkeerde statistische methoden én zij houden nooit rekening met andere vooroverlijdensoorzaken. Het is nog veel erger. De persberichten die de WHO de wereld in stuurt zijn niet gebaseerd op de onderliggende wetenschappelijke studies. Wat in de studies als mogelijkheid wordt omschreven staat in de persberichten als realiteit.
Toine Goossens
Al van mening veranderd?
Toine Goossens
Ook in 2022 stierven meer mensen dan verwacht NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/25/ook-in-2022-stierven-meer-mensen-dan-verwacht-a4155221

Oversterfte Ook in 2022 stierven er meer Nederlanders dan verwacht. In maart begon een griepepidemie, en die laaide in december weer op. Resultaat: Er stierven 14.500 mensen meer dan verwacht. Herleidbaar, meetbaar én toetsbaar. Het gebeurde gewoon, zonder dat actie- en pressiegroepen daar ongefundeerde angstgevoelens over over ons hebben uitgestrooid.
Het bewijst hoe dwaas en dom de vloed aan persberichten over vooroverlijden als gevolg van luchtkwaliteit, geluid en bedorven uitzicht zijn.

Gemeenten zouden in bezwaar-/beroepsprocedures veel met dit soort data kunnen werken om het verzet tegen nieuwe infrastructuur op grond van bedreiging van de gezondheid te relatieveren en de bewijslast te doen verschuiven naar actie-/pressiegroepen die dat beweren.

Advertentie