Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nationale Woon- en Bouwagenda: 'Ieder zijn eerlijke aandeel'

Om 'de publieke ruimte op het vrije spel der krachten' te herwinnen, presenteert minister Hugo de Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda.

15 februari 2022
Hugo de Jonge
Hugo de JongeShutterstock

'Directer inzetten op concrete doelen, monitoring en sturing' en 'meer regie nemen in de volkshuisvestelijke opgave'. Dat is het doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda die minister Hugo de Jonge begin maart presenteert. De agenda omvat zes programma’s rondom wonen, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming. Dat schrijft de Jonge in een brief aan de Kamer.

Woningbouw

Het programma Woningbouw, dat gelijktijdig met de Nationale Woon- en Bouwagenda beschikbaar komt, heeft als doel de realisatie van het aantal nieuwbouwwoningen te versnellen tot 100.000 woningen per jaar. Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en mensen met een middeninkomen.

Ook de vijf andere programma’s worden de komende maanden, in samenwerking met betrokken partijen, verder uitgewerkt. Zo verwacht de Jonge de Kamer begin april te informeren over de precieze invulling van het programma Een thuis voor iedereen, wat ingaat op de huisvesting van aandachtsgroepen. In de tweede helft van april volgt naar verwachting het programma Betaalbaar wonen. Hierin beschrijft de RVO-minister onder andere hoe hij knelpunten in de huurtoeslag wil wegwerken.

Beter perspectief

In mei komt het programma Verduurzaming gebouwde omgeving beschikbaar, wat onder meer ingaat op isolatie en de warmtetransitie. Gevolgd door het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit programma zet in zestien kwetsbare gebieden langjarig in op leefbare en veilige wijken, zodat er een beter perspectief ontstaat voor de inwoners op het vlak van onder andere wonen, onderwijs, armoede en gezondheid. 

Om het toenemend aantal ouderen te voorzien van passende huisvesting en de doorstroming op de woningmarkt op gang te bevorderen, komt er in juni een programma Wonen en ouderen.

Meer regie

Met deze programmatische aanpak wordt 'directer ingezet op concrete doelen, monitoring en sturing,' aldus het Rijk in een persbericht. Op basis van de Nationale Woon- en Bouwagenda kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'goede afspraken maken met betrokken partijen, waarbij iedereen zijn eerlijke aandeel neemt in het oplossen van volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven.'

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie