Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

ICT Omgevingswet kost 215 miljoen

De invoering van een nieuw digitaal stelsel voor de Omgevingswet kost naar schatting 215 miljoen euro aan opstartkosten. Daarvan komt 85 miljoen voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. Jaarlijks is 47 miljoen euro nodig voor exploitatie en doorontwikkeling.

18 februari 2015

De invoering van een nieuw digitaal stelsel voor de Omgevingswet kost naar schatting 215 miljoen euro aan opstartkosten. Daarvan komt 85 miljoen voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. Jaarlijks is 47 miljoen euro nodig voor exploitatie en doorontwikkeling.

Goede investering

Dat meldt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Omgevingswet. Tegenover die kosten staan baten van naar schatting 327 miljoen, waarmee het stelsel – de Laan van de Leefomgeving – volgens de minister een goede investering is. De Laan levert bovendien financiële baten op voor het bedrijfsleven. Over de precieze verdeling van de kosten worden nog afspraken gemaakt in een bestuursakkoord over de digitalisering en implementatie van de wet. Gezien de risico’s die aan grote ICT-projecten kleven, en slechte ervaringen daarmee van de overheid, wil Schultz dat het traject kritisch wordt gevolgd door externe deskundigen en een stappenplan met go/no-go-momenten kent. Via de Laan moet in 2024 alle informatie die nodig is voor een ontwikkeling met een klik op de kaart beschikbaar zijn, aldus het ministerie.

Negenhonderd Kamervragen

Vandaag stuurt de minister de antwoorden op ruim negenhonderd schriftelijke Kamervragen over het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer. Ze gaat vooral in op de instrumenten waarmee gemeenten en provincies afwegingsruimte, flexibiliteit en maatwerkmogelijkheden krijgen om te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Zo krijgen zij ruimte om strengere eisen te stellen aan activiteiten in kwetsbare gebieden. De stichting Natuur en Milieu bekijkt bijvoorbeeld momenteel in de gemeente Utrecht hoe het nieuwe instrumentarium kan worden ingezet voor de reductie van roet, meldt de minister.

Eisen aan veehouderijen

Ook komt er meer ruimte voor maatwerk. Dat is vooral bedoeld voor situaties waar de landelijke uitwerking van preventieve regels onnodige effecten heeft voor een initiatiefnemer of als een lokaal bevoegd gezag aanvullende eisen wil stellen bovenop de algemene regels. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om te voorkomen dat een activiteit ondanks alle regels, lokaal toch grote gevolgen heeft, bijvoorbeeld bij cumulatie van hinder door meerdere veehouderijen, aldus Schultz.

Maatwerk voor duurzame plannen

Nieuw is straks maatwerk rondom energiezuinigheid en duurzaam bouwen. Gemeenten kunnen gebieden aanwijzen waar voor nieuwbouw strengere energiezuinigheidseisen gelden of strengere milieuprestatie-eisen voor bouwmaterialen. Dit geeft ruimte aan de lokale ambities van gemeenten. De gemeente Meppel experimenteert nu al met deze mogelijkheid op basis van de Crisis- en herstelwet, in de energiezuinige woonwijk ‘Nieuwveense Landen’.

Vier AMvB's

In haar brief aan de Tweede Kamer gaat de minister ook in op de vier nieuwe AMvB's (Algemene Maatregelen van Bestuur). Het Omgevingsbesluit bevat zowel algemene als procedurele bepalingen die voor alle doelgroepen relevant zijn. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) stelt inhoudelijke normen aan het handelen van bestuursorganen. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt algemene regels aan met name milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten in de leefomgeving. En het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt algemene regels aan bouwwerkgerelateerde activiteiten in de leefomgeving. 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
Wat een waanzin! Hier is zeker geen kosten baten analyse gemaakt. 215 miljoen opstart kosten + 47 miljoen structureel! Wat levert dit op, naast de risico's?

In de calculatie van de VVD minister heeft ze geen rekening gehouden met aanvullende kosten binnen de diverse organisaties voor koppelingen, digitale archivering, hulpsoftware en kosten van in-huis personeel. Waar is de rekenkamer????
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Deze wetgeving belooft een aanzienlijke verbetering voor de communicatie, duurzaamheid en flexibiliteit rond de ruimtelijke activiteiten. Dat is op zichzelf nuttig en zéér noodzakelijk. Dit neemt niet weg dat er rond het gehele traject (van wetgever tot en met activiteiten door decentrale instellingen en bij gebruikers) een goede financiële onderbouwing rond de invoering van deze wetgeving behoort te zijn. Als geïnteresseerde in deze materie heb ik dat nergens kunnen vinden. Doorrekening van het gehele traject (w.o. opstartkosten, implementatiekosten, efficiëntievoordelen, inclusief controle op de berekening van de te ramen kosten/efficiënvoordelen door bijv. de Rekenkamer etc) is natuurlijk wel essentieel. We hebben daarvoor al teveel financiële debacles bij het Rijk gezien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Zoals standaard met dit soort acties (bij elke overheid): er zijn geen baten.

Er zijn enkel lagere kosten, maar het gaat geen geld opleveren zoals een winkel een brood verkoopt of een garage een auto. Het kost gewoon minder geld. En zelfs dat niet: het gaat op een andere manier geld kosten. Maar dat wordt nooit inzichtelijk gemaakt omdat men dat niet kan en niet wil.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@doeterniettoe. Mijn ervaring bij een lagere Overheid (gemeente) leert duidelijk anders. Maar ik durf mijn hand niet in het vuur te steken waar het bij andere Overheden misgaat. De democratisch gekozen controleurs van deze Overheden behoren aan de bel te trekken als er geen of onvoldoende financiële onderbouwing. Alles is natuurlijk best wel financieel in kaart te brengen en bij een bedrijfsmatige benadering is het geenszins uitgesloten dat hier t.o.v. de oude situatie efficiëntie voordelen (dus financiële voordelen) te behalen zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie