Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Botsing over huisvesting arbeidsmigranten

De SP legt zich niet neer bij antwoorden van demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van Kamerlid Bart van Kent over de huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten in Boskoop. Volgens Van Kent praat de minister de gemeente Alphen aan den Rijn na. De plaatselijke SP is ook kritisch op gemeentelijke inspecties waarbij geen misstanden zijn geconstateerd. ‘Bijzonder.’

07 januari 2022
migrant-arbeidsmigrant-Polen1.1.jpg

De SP legt zich niet neer bij antwoorden van demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van Kamerlid Bart van Kent over een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten in Boskoop. Volgens Van Kent praat de minister de gemeente Alphen aan den Rijn na. De plaatselijke SP is ook kritisch op gemeentelijke inspecties waarbij geen misstanden zijn geconstateerd. ‘Bijzonder.’

Onmenselijk
Half oktober bezocht Van Kent het zogenoemde ‘Polenhotel’ in Boskoop en zag dat daar tientallen arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest ‘met slechts een tuinschutting tussen hen in en als enige slaapplaats een matras op de grond’. Hij maakte er foto’s en een video van en zette die niet alleen op Twitter, maar stuurde die ook naar demissionair minister Ollongren naast zijn schriftelijke vragen. Hij vroeg haar onder meer of zij het met hem eens was dat deze situatie onmenselijk is en in Nederland niet zou mogen voorkomen.

Interbestuurlijke afstemming
Op 19 november liet Ollongren weten dat de vragen nog niet konden worden beantwoord, omdat meer tijd nodig was ‘vanwege interbestuurlijke afstemming’. Nadat zij contact had gezocht met de gemeente Alphen aan de Rijn, waar Boskoop onder valt, stuurde zij deze week alsnog antwoorden op de vragen. ‘Het is immers de verantwoordelijkheid van de gemeente toe te zien op de naleving van de verleende vergunningen en het voldoen aan het Bouwbesluit.’

Magazijn
De gemeente heeft Ollongren ervan verzekerd dat er ‘geen personen slapen in het klaslokaal zoals op de foto’s wordt weergegeven’. ‘Dit wordt gebruikt als magazijn. De kleding die zichtbaar is, is van een voormalige bewoner.’ Verder heeft de gemeente twee onaangekondigde controles op de locatie verricht, stelt de minister, ‘waarbij geen omstandigheden zijn aangetroffen die niet conform de vergunning of het Bouwbesluit zijn’. Het is niet toegestaan dat personen in een open ruimte slapen met enkel een schutting als wand, maar ‘de gemeente geeft aan dat dat in de bedoelde situatie niet het geval is’.

Napraten
‘Ze is zelf niet geweest, maar ze praat gewoon de gemeente na’, reageert Van Kent in het AD. Hij noemt de antwoorden van Ollongren ‘onzin’, want hij heeft de plek zelf bezocht en met de bewoner gesproken. Daarbij waren ook twee mensen van vakbond FNV bij aanwezig en televisiemaker Danny Ghosen die voor zijn programma de kamer ook heeft vastgelegd. Van Kent wil nu dat de aanstaande minister, Hanke Bruins Slot, op de locatie gaat kijken. Intussen heeft uitzendbureau OTTO Workforce juridische stappen tegen Van Kent aangekondigd als hij zijn tweets niet uiterlijk op 15 december 2021 verwijdert. Dat heeft Van Kent niet gedaan. ‘Ik blijf strijden tegen misstanden en uitbuiting’, zegt hij.

Geen misstanden
Ook plaatselijk SP-fractievoorzitter Iris van de Kolk had half oktober schriftelijke vragen gesteld aan het Alphense college naar aanleiding van de bevindingen van Van Kent en haarzelf. Uit de antwoorden blijkt dat gemeentelijke inspecteurs geen onvolkomenheden of misstanden hebben geconstateerd. Op vervolgvragen die Van de Kolk half december mondeling stelde in de raadsvergadering antwoordt
wethouder Erik van Zuylen dat de gemeentelijke inspecteurs ‘zorgvuldig en kritisch te werk gaan’ en dat bestaande wet- en regelgeving hun kader is. ‘Dat toetsingskader is de afgegeven vergunning voor de locatie in 2015. ‘Er zijn verschillende inspecties geweest en geen misstanden geconstateerd.’ Hij vindt het de aandacht voor de omstandigheden terecht, ‘maar er moet wel een juridische basis zijn om op te treden’.

Regels respecteren
Wel is Van Zuylen met burgemeester en portefeuillehouder Liesbeth Spies bereid het gesprek met Van der Kolk en andere betrokkenen aan te gaan. ‘Het is belangrijk dat er zorgvuldig naar wordt gekeken, maar van belang is dat te beseffen dat we regels moeten respecteren en de basis is de vergunning die in 2015 is afgegeven.’ Van de Kolk wil zeker het gesprek aangaan en wilde nog van Van Zuylen weten of ongedierte, tuinschotten en luchtbedden voldoen dat aan regelgeving. Die zegt het daarover te willen hebben, maar ook dat hij die dag nog heeft gekeken op de locatie en er toen geen mensen sliepen. We moeten het er wel serieus over hebben als anderen zeggen dat dit wel het geval is. Bij ongedierte moet je ook goed kijken naar de verdeling van de verantwoordelijkheid van de huurders en de verhuurder.’

Meegaan in frame
Van der Kolk laat donderdag desgevraagd weten dat zij het ‘bijzonder’ vindt dat bij onaangekondigde controles geen misstanden zijn geconstateerd, terwijl zij met haar medebezoekers bij een gelijksoortig bezoek wel de bewuste foto’s en video konden maken en getuigenissen konden afnemen. ‘Het is vreemd dat het college dit ontkent en meegaat in het frame van OTTO Workforce.’ Volgens haar is het onderzoek kennelijk niet uitgebreid genoeg. ‘Ze hebben steekproefsgewijs een paar kamers bekeken in plaats van het hele complex, zoals wij. Als ze de zaak echt serieus nemen, onderzoeken ze het hele complex. Ik denk dat ze te snel de woorden van OTTO geloven.’

Snel bezoek
Vervolgens gaat de minister weer mee met het frame van de gemeente, constateert Van de Kolk. ‘Zo komt de werkelijke situatie niet op tafel en delven de arbeidsmigranten het onderspit.’ Het streven is nu om de wethouder de locatie zo snel mogelijk te laten bezoeken, mogelijk zelfs tegelijk met de minister. 

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Els Dohmen
De opmerking: "Er moet wel een juridische basis zijn om op te treden". Vindt je bij vele gemeenten terug over meerdere onderwerpen. Nu is het de huisvestiging van arbeidsmigranten en andere keer is het de overlast van de houtstook. Dit zijn juist de spelletjes waarmee de politici zich bedienen. Ze hadden al lang de wetgeving moeten aanpassen, maar het komt hun clientèle niet uit. Dit gedrang ondermijnd het vertrouwen van de burger. Als de burger ergens bezwaar tegen maken wordt ze regelmatig geconfronteerd met dit soort wegkijk spelletjes.

Mevrouw Spies zit allang in de politiek en weet heel goed hoe deze spelletjes lopen. Kijk eens in de spiegel!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De SP kan zich inderdaad beter tot de uitvoerende instantie i.c. de gemeente wenden om (eventuele) mistoestanden te verbeteren. Een minister kan toch niet iedere situatie zelf gaan bekijken?

Er zijn trouwens ook veel Nederlanders die enkel op matrassen slapen. Het is maar waaraan een bewoner zijn geld zelf wil besteden.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Els Dohmen: dat is wel een erg simpele voorstelling van zaken die u daar geeft. Alsof voor elke door een burger ervaren misstand dan maar wetgeving moet worden gemaakt. Daarnaast gaat u er geheel aan voorbij dat houtstook nationale wetgeving vraagt en de handhaving van huisvesting van arbeidsmigranten een lokaal issue is. Tot slot heeft mevrouw Spies niet beweerd dat er geen juridische regels zijn. Zij heeft slechts gesteld dat voor het optreden die juridische regels wel een basis moeten bieden. Blijkbaar was die er niet mevrouw Dohmen.

Ik heb bet begrip voor uw fruistratie, maar zo simpel als u het voorste;t is het nu een maal in onze complexe samenleveing niet. Ik vind het dan jiet juist o maar weet even 'politici te bashen'
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Het centrale probleem is niet de huisvesting, maar de migratie van armoede die het verdienmodel van werkgevers met zich meebrengt. Voorts is het probleem de instandhouding van bepaalde economische sectoren. SP en ChristenUnie hebben daar in 2019 samen een uitstekend stuk over uitgebracht: de initiatiefnota arbeidsmigratie. We moeten van deze arbeidsmigratie af. Daarmee zal Nederland tevens worden verlost van sectoren die al decennia lang kosten afwentelen op de samenleving, zoals de intensieve veelteelt en delen van de land- en tuinbouw. Als we dat doen, dan zal het lapje vlees op ons bord en de krop sla duurder worden, maar per saldo wordt Nederland daar rijker van. Tevens zullen de banen in onze voedselvoorziening worden ingevuld met banen voor gewone Nederlanders. Slachterijen bijvoorbeeld draaien inmiddels meer dan 50 jaar hoofdzakelijk op steeds nieuwe groepen arbeidsmigranten. Daardoor kunnen we 85% van ins varkensvlees blijven exporteren. Belachelijk, moeten we vanaf. Ik wens de SP veel sterkte toe. En lokaal? Ach, het is eigenlijk te kneuterig voor woorden. De lokale politiek is helemaal verweven met deze bedrijfstak. Hoeven we niets van te verwachten. De meeste gemeenten dien plat gezegd niets anders dan het verdienmodel ondersteunen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Gemeenten hebben jaren diverse nota’s vastgesteld, een ware lofzang op arbeidsmigratie. Het is goed voor de economie, we kunnen niet zonder en we verdienen er goed aan, staat er in de nota’s. Hoe moeten we dit bekijken? Ik denk eerst aan alle Turken en Marokkanen die de Nederlandse samenleving jarenlang, vaak ook nog als illegaal, tot eind jaren ‘90 van de vorige eeuw heeft gebruikt. Wie bereid is te bekijken wat het uiteindelijke effect is voor de Nederlandse samenleving en voor de schatkist, moet constateren dat we dit NIET hadden moeten doen. Daar is nu niets aan veranderd. Ook nu moeten we het niet doen. Het zijn private lusten en publieke lasten. Het bedrijfsleven moet ten dienste staan aan de samenleving en niet andersom. Leuk dat de eigenaren van vele, vele slachthuizen en tuinderijen multimiljonair zijn geworden aan goedkope arbeid van arbeidsmigranten, maar de belastingbetaler draait op voor de vervolgkosten. Het netto effect is negatief.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Els Dohmen
Beste Rood Hesje,

Ook al zijn er juridische regels/ vergunningen die de basis moeten bieden, dan hebben we nog een probleem, De handhaving meestal zijn de regels/ vergunningen zo opgesteld dat er altijd een escape is en de gemeenten vaak zelf kunnen bepalen wat het beleid is en de handhaving, welke vaak onder de maat, zich hier op kan beroepen of geven een andere voorstelling van zaken.

De bezwarencommissies zijn vaak een rondje om de kerk. Dit is algemeen bekend onder juristen. Ook hier bepaald de politiek. Bij de rechtbank loop je dan aan tegen slechte wetgeving met de vele escapes voor de politiek! Het verdienmodel.

Geef je kritiek dan is het functie elders. Dit is het grootste probleem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@ Bart: ik zat te wachten op je reactie. Tenslotte heeft arbeidsmigratie jouw bijzondere aandacht. Die van mij ook overigens. Ik ben het best met wat zaken eens met je. We moeten eens af van die productie en stoppen om onze eigen problemen te creëren;

@Els Dohmen: ik lees in uw reactie vooral veel frustratie en teleurstelling. Maar wat u schrijft over handhaving is echt pertinente onzin. Er is een beginselplicht tot handhaving. daar kom je als overheid niet onderuit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Els Dohmen
Beste Bart,

In de gemeente waar ik woon merken ondergetekende en mijn buren niks van beginselplicht tot handhaving.

In het weekend en na 16.30 uur wordt niet gehandhaafd. Je kan dan een klacht indienen op een digitaal klachten systeem. Antwoordt is steevast afgehandeld, meer niet. Er gebeurt niks.

Er doen zich absurde situaties voor. De Rechter doet een uitspraak en de gemeente doet er niets mee.

De gemeente adviseert wel de veroordeelde welke acties hij moet ondernemen, zodat de de uitspraak van de Rechter geen vat op hem heeft en de gemeente werkt hier aan mee.

Kunt U me uitleggen hoe deze beginselplicht handhaving werkt?

Of is het beginselplicht handhaving voor de overlast gever?

Dit soort praktijken gebeurd ook in andere gemeenten!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Bart (beleidsmedewerker). Het gaat over het algemeen om tijdelijke huisvesting voor seizoenarbeiders uit andere EU-landen met daarop afgestemde huisvesting. Uiteraard dient die aan bepaalde eisen te voldoen. Zeer recent heeft de commissie Roemer daarover ook een rapport uitgebracht aan de minister. Een reactie moet nog komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart / Beleidsadviseur
@Spijker, veel werk dat door arbeidsmigranten wordt gedaan, is allang geen seizoensarbeid meer. Ook niet in Boskoop. Er staat dit weekend een aardig artikel in NRC over distributiecentra. Daar zijn het vrijwel alleen arbeidsmigranten die het vaste werk doen. Minimumloon of net iets daarboven, geen pensioenregeling. De mensen uit bijvoorbeeld Polen die daar werken, dromen vooral van een bestaan in Nederland BUITEN het distributiecentrum. Het is geen duurzaam werk, het zijn pulp banen. Dat zich in sneltreinvaart in Nederland een sector kan ontwikkelen alleen maar omdat we onbegrensd slaven uit Polen, Litouwen etc. kunnen halen, is erg ongezond voor die andere landen, maar ook voor Nederland. Als we de arbeidskrachten niet hebben voor online shoppen, dan wordt het maar duurder of doen we het gewoon niet. Datzelfde geldt voor internationale distributiecentra die zich in Nederland willen vestigen voor het bedienen van de Europese markt. De kosten voor de samenleving komen keihard op ons af. Milieuvervuiling, kosten infrastructuur, maar vergeet ook niet dat de mensen waar het om gaat na vijf jaar in Nederland recht hebben op een verblijfstitel voor onbepaalde tijd. Onvoldoende AOW opgebouwd, geen pensioen opgebouwd etc. Dan wordt dat pakje dat wij bestellen zonder bezorgkosten opeens een stuk duurder. Dit is al decennia lang een fenomeen in de land- en tuinbouw en wat recenter in de distributie economie. Het loopt met 750.000 arbeidsmigranten de spuigaten uit en zorgt voor een fenomenale bevolkingsgroei, druk op de huizenmarkt etc. De heer Wilders heeft het de hele tijd maar over asielzoekers, maar de grote groei van de bevolking komt uit deze hoek. Gemeentebesturen doen helaas weinig anders dan de belangen van de enkelingen die geld verdienen met arbeidsmigranten, faciliteren. Dat

zelfde geldt voor de landelijke politiek. Een pijnlijke conclusie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Bart. Je kunt onderscheid maken tussen seizoenwerkzaamheden en reguliere arbeid via flexbanen en ZZP'ers in bepaalde sectoren. Dat er op dat gebied en op veel plekken mistoestanden zijn ben ik met je eens

Te noemen zijn o.a.:

-toepassing CAO

-uitbetaling minimumloon

-noodzakelijke verhoging minimumloon

-huisvesting

-Nederlanders die hetzelfde werk niet willen doen.

etc. etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie