Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Stikstofcrisis of niet, kabinet plant door

Het kabinet steekt de komende tien jaar miljarden in de doortrekking van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn; Eindhoven krijgt een ASML-lijn.

15 november 2022
Eindhoven 'krijgt' een rechtstreekse busverbinding met ASML

Ruim de helft van de 7,5 miljard euro die het kabinet de komende jaren investeert om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken, wordt gestoken in het openbaar vervoer.

De verdeling van de mobiliteitsgelden over de regio’s hebben de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gisteren bekend gemaakt.

Fiets

Naar de infrastructuur voor het openbaar vervoer gaat 4 miljard euro, 2,7 miljard euro naar (auto)wegen en 780 miljoen euro wordt geïnvesteerd in fietsvoorzieningen. Doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuw te bouwen woningen tot en met 2030.

Ringwegen

Ruim 1 miljard is bestemd voor de doorstroming van het verkeer op rijkswegen op onder andere de ringwegen van Eindhoven, Rotterdam/Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

In Zuid-Holland wordt in totaal 1,5 miljard euro in de verbetering van het spoor en de stations tussen Leiden en Dordrecht geïnvesteerd. Tot 2040 worden in de buurt daarvan 77.000 woningen gebouwd. Van het geld worden onder andere nieuwe stations gebouwd. In Rotterdam investeert het kabinet 625 miljoen in oeververbindingen, zoals onder meer een derde grote brug over de Maas.

Noord/Zuidlijn

In de regio Amsterdam gaat zo’n 4 miljard naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en het project Zuidasdok. In Limburg wordt vooral geïnvesteerd in de waterveiligheid van rivieren, zoals de versterking van dijken bij Venlo en de aanpak van het stroomgebied van de Maas tussen Eijsden, Maastricht en de monding van de Geul. In Brabant gaat het meeste geld – bijna 1 miljard euro – naar de bereikbaarheid van de Brainpoortregio Eindhoven. Daarmee wordt onder andere een rechtstreekse busverbinding gerealiseerd naar ASML in Veldhoven.

Merwedelijn

In Gelderland wordt geïnvesteerd in de spoorverbinding tussen Arnhem en de Achterhoek, zodat er vaker en snellere treinen kunnen gaan rijden. In Overijssel wordt het spoor tussen Enschede en Münster geëlektrificeerd. Het rijk investeert ruim 900 miljoen euro in het bereikbaar maken van nieuwe woonwijken in Utrecht. De regio’s leggen daar nog eens 475 miljoen  euro bij. De investeringen gaan naar de aanleg van een deels ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein, de Merwedelijn, en de ontsluiting van de spoorzone en A1-zone in Amersfoort. Het rijk stelt bovendien 100 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregelen op de Utrechtse snelwegen en voor het versnellen van bestaande woningbouwplannen in de hele provincie. De provincie Utrecht noemt de investeringen een belangrijke voorwaarde voor de bouw van 54.000 woningen tot en met 2030 en 50.000 woningen na 2030.

Stikstofcrisis

Of (al) die plannen kunnen doorgaan is overigens hoogst onzeker. Vanwege de nog steeds niet opgeloste stikstofcrisis dreigt op zijn minst vertraging. Bovendien zijn veel woningbouwplannen waarmee de investeringen in infrastructuur samenhangen nog niet concreet. Maar ook door stijgende prijzen en een tekort aan personeel zijn uitvoering en oplevering van veel projecten onzeker. Minister Harbers, staatssecretaris Heijnen en minister De Jonge zeggen het desondanks belangrijk om tempo te maken.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Die 900.000 fictieve woningen van Hugo worden ongetwijfeld lekker ontsloten door een fictieve lijn naar Schiphol.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bakker
Meer meer meer meer meer meer. We moeten naar kwalitatieve groei en niet alleen maar meer meer meer. Voor minder verkeer moeten we minder rotzooi uit China importeren. Goede oplossing. We dienen nu als Chinese goederenhub voor heel Europa. Als we zeggen: doe dat maar lekker ergens anders, dan zijn we heel heel veel vrachtwagens kwijt. En dan moeten er tweehonderdduizend arbeidsmigranten terug naar huis. En dat laatste is prima, want die moeten hun eigen land opbouwen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie