Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Eerste Kamer: minister niet klaar voor invoering Omgevingswet

Motie van Kamerlid Saskia Kluit heeft meerderheid achter zich in de Eerste Kamer.

31 oktober 2023
De Eerste Kamer deze week.
De Eerste Kamer afgelopen dinsdag.ANP

Een meerderheid van de senaat schaart zich achter de motie ‘Verantwoord invoeren’ die minister Hugo de Jonge oproept tot snel overleg met de koepels van decentrale overheden. Dit blijkt uit een interpellatiedebat dat dinsdagmiddag aangevraagd was door senator Saskia Kluit van GroenLinks-PvdA.

Directieadviseur

JS Consultancy namens de gemeente Westerkwartier
Directieadviseur

Teammanager vergunningverlening, toezicht en handhaving

Gemeente Krimpenerwaard
Teammanager vergunningverlening, toezicht en handhaving

De Eerste Kamer heeft grote zorgen of decentrale overheden op 1 januari voldoende toegerust zijn om de Omgevingswet in te voeren. De senaat constateert dat veel gemeenten de omzetting van relevante APV’s naar de Omgevingswet nog niet op orde hebben. Dat de toepasbare regels in het Omgevingsloket (DSO) voor burgers verre van begrijpelijk zijn en dat het lokaal schort aan vastgesteld participatiebeleid. In de loop van afgelopen jaren zijn er daarnaast verschillende moties ingediend, die nog niet zijn uitgevoerd. De Eerste Kamer concludeert op basis hiervan dat de minister niet gereed is voor verantwoorde invoering.

Niet voldaan

De Omgevingswet wordt op 1 januari aanstaande ingevoerd. Als gevolg van de complexe wetgeving, ICT-problemen in de landelijke voorziening en personeelsgebrek verwachten met name kleinere gemeenten problemen bij de invoering. Ook omdat de Omgevingswet uitgaat van kortere maximale beslistermijnen bij ingediende initiatieven.

Volgens de Eerste Kamer heeft De Jonge, ondanks eerdere toezeggingen, niet voldaan aan de eisen voor een minimale uitvoeringskwaliteit bij inwerkingtreding, zoals bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daardoor dreigt de rechtsbescherming en rechtszekerheid van burgers en bedrijven in Nederland onder druk te komen staan.  

De Jonge in gesprek

De Jonge wordt opgeroepen op de kortst mogelijke termijn met de koepels van decentrale overheden het gesprek aan te gaan over het signaal vanuit de Eerste Kamer. Binnen twee weken dient hij vervolgens de senaat per brief in te lichten over de conclusies die hij daaraan verbindt. De motie zelf geeft de minister de aanbeveling via een gewoon KB de invoering uit te stellen.

De motie is ondertekend door een meerderheid van de Eerste Kamer: GroenLinks/PvdA, BBB, SP, JA21, OPNL en Partij voor de Dieren. Zij zijn samen goed voor veertig van de 75 zetels.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Goed dat er een 1e kamer is die andere kwaliteitsafwegingen maakt. Ik mis overigens wel mijn voormalige 50plus partij waar Martin van Rooijen nog steeds heel verstandige dingen doet. Ook hij heeft voor deze motie heeft gestemd. Jammer voor De Jonge die ook op dit dossier weer de kwaliteit laat liggen.
Advertentie