Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Meer ruimte om woningen toe te wijzen

Het ingediende wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid om zelf te bepalen aan wie een deel van de vrijgekomen woningen wordt toegewezen

ANP
13 september 2022
Woning - wie krijgt de woning?

Het wetsvoorstel waardoor gemeenten bij de toewijzing van woningen voorrang kunnen geven aan eigen inwoners en/of speciale groepen zoals onderwijzers en verpleegkundigen, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) hoopt dat de wet op 1 januari 2023 kan ingaan.

Huisvestingswet

Het gaat om een wijziging van de Huisvestingswet uit 2014. Nu mogen gemeenten de helft van de vrijkomende huurwoningen toewijzen aan mensen met een economische of maatschappelijke binding. Maximaal de helft daarvan mag worden toegewezen aan inwoners van de gemeente zelf. Het nu ingediende wetsvoorstel geeft gemeenten straks de mogelijkheid om zelf te bepalen aan wie de hele vijftig procent van de vrijgekomen woningen wordt toegewezen. Dat kunnen dus de eigen inwoners zijn, of een mix van eigen inwoners en mensen met een cruciaal beroep, waaronder ook agenten.

Sociale koopwoningen

Nieuw in het wetsvoorstel is dat gemeenten ook sociale koopwoningen aan eigen inwoners en/of mensen met een cruciaal beroep kunnen toewijzen. Het gaat om woningen tot de zogeheten NHG-grens (Nationaal Hypotheek Garantie grens), die nu op 355.000 euro ligt. De NHG-grens bepaalt de maximale hoogte van het bedrag van een woning waarvoor een hypotheek kan worden aangevraagd. De wet gaat, afhankelijk van de behandeling ervan in Tweede en Eerste Kamer, op 1 januari of op 1 juli 2023 in.

Woonruimteverdeling

In hun eigen huisvestingsverordening kunnen gemeenten regels stellen over de woonruimteverdeling. Met die lokale regels kunnen zij zelf zorgen voor een 'rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de schaarse woningvoorraad, zodat de juiste woningzoekenden in de juiste woningen terechtkomen', staat in een toelichting op de wet.

VNG positief

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is positief over het wetsvoorstel dat gemeenten de mogelijkheid biedt bij de toewijzing van huizen voorrang te geven aan onder meer eigen inwoners. 'Daardoor wordt het mogelijk om 50 procent van de nieuwe voorraad (sociale huur én nu ook goedkope koop) toe te wijzen aan eigen inwoners. Dat geeft gemeenten ook een prikkel om nog meer in te zetten op woningbouw', aldus de VNG. (ANP)

 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T E
Het zorgelijke is dat je gemeenten mensen ziet weren met een handicap, indien men een beroep zal doen op een middelen van die gemeente.

Een vrees is dat deze wet dat zal versterken, dus dat alleen bepaalde doelgroepen welkom zijn, en de rest mag het uitzoeken, met ergste geval dakloosheid. Dat men met de portemenee regeert, dat die portemenee hoogst selectief is aan de wethouders persoonlijke voorkeur, laat zorgvuldig beleid maken geen prioriteit. Om over de hoeveelheid falende projecten en geld gesmijt nog maar te zwijgen

Er zou minder van dit soort beslissingen moeten gaan naar gemeenten, en landelijk of via provincie bijvoorbeeld. Dat er beter toezicht is op, behalve een aantal deeltijd amateur politici in een gemeenteraad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T E
Overigens wel goed dat er meer aandacht voor woonruimte voor agenten en verpleegkundigen komt bijvoorbeeld. Hier wordt al langer voor gepleit om dit te verbeteren.

Je ziet nog te vaak agenten een klein kamertje huren, met gedeelde voorzieningen, geen huurtoeslag, etc.

Ook goed dat er mee aandacht komt voor lokale bevolking.

Aan de andere kant, een gehandicapte met een WAJONG uitkering heeft op papier misschien geen bintenis met een omgeving (lees geen baan in de omgeving), dus het is open dat gehandicapten met deze wet niet weer het nog verder mogen uitzoeken.

Zolang er woningnood blijft zal het schuiven zijn. Het staat misschien leuk op papier, maar in de praktijk is ander verhaal.

Ergens bestaat de vrees dat mensen boven een bepaald inkomen welkom zijn in een gemeente, en de rest het mag uitzoeken. Met als resultaat dat halve wijken leeg staan, want er is geen overkoepelend beleid.

De adviseurs en reclamebureaus zullen er wel bij varen, op gemeentebudget. Om vervolgens weer zonder geld te zitten voor maatschappelijke zaken, en we zijn weer bij het begin van de cirkel.

Kortom, in de basis een goed en welkom idee, de uitvoering en praktijk heb ik vooralsnog minder vertrouwen in, maar blij als ik daar mee naast zit
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie