Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

LTO-voorman: stikstofuitspraak keiharde tegenvaller

Een rechterlijke uitspraak over stikstofuitstoot op vrijdag is 'een keiharde tegenvaller voor de melkveehouder die geïnvesteerd heeft om stikstof te reduceren', laat LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zaterdag weten op Twitter. Vrijdag had milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) al gezegd dat de uitspraak 'opnieuw een bom legt onder het stikstofbeleid'.

14 maart 2021
Rechtershamer-shutterstock-565403683.jpg

Een rechterlijke uitspraak over stikstofuitstoot op vrijdag is 'een keiharde tegenvaller voor de melkveehouder die geïnvesteerd heeft om stikstof te reduceren', laat LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zaterdag weten op Twitter. Vrijdag had milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) al gezegd dat de uitspraak 'opnieuw een bom legt onder het stikstofbeleid'.

Geen vergunning

De uitspraak van de voorzieningenrechter in Noord-Nederland komt erop neer dat de provincie Friesland aan een melkveehouder geen vergunning mag geven voor uitbreiding ondanks dat de boer maatregelen heeft getroffen om stikstofemissie te verminderen. Volgens MOB, dat de rechtszaak had aangespannen, heeft de uitspraak verstrekkende gevolgen en zullen er 'vrijwel geen nieuwe uitbreidingen van veehouderbedrijven meer worden toegestaan'.

 

Spoedoverleg

LTO is zo geschrokken van de uitspraak dat Van der Tak oproept tot spoedoverleg met het ministerie van Landbouw. Dat overleg komt er dan ook komende week, meldt de organisatie. Op dit moment bestudeert de belangenorganisatie de uitspraak.

 

PAS

MOB vocht onder leiding van voorzitter Johan Vollenbroek in 2019 met succes bij de Raad van State het gehanteerde stikstofbeleid, het programma Aanpak Stikstof (PAS) aan. Daardoor kwamen talloze bouw- en andere projecten stil te liggen.

 

Luchtwassers

De rechtbank zette vrijdag een streep door de vergunning omdat de rechter er niet van overtuigd is dat zogenoemde emissiereductietechnieken genoeg effect hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van zogenoemde luchtwassers, die ammoniak zuiveren uit de lucht van een stal. Eerder al zouden onderzoeken van de Wageningen Universiteit en het CBS hebben aangetoond dat er 'ernstige twijfels bestaan' over de werking van dit soort technieken in veestallen.

 

Lagere emissie

Volgens de provincie Friesland had het staltype dat de boer wilde gebruiken, geleid tot 'een lagere emissie'. Dat zou een stalsysteem worden met roostervloer, voorzien van rubbermatten en composietnokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif of mestrobot, zo valt te lezen in het rechtbankverslag. Desalniettemin vernietigde de rechter de vergunning. (ANP)

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Deze uitspraak roept inderdaad veel vragen op. Er overigens zijn nog beroepsmogelijkheden.

Wat is eigenlijk het standpunt van het ministerie bij dit soort uitbreidingen? Het ministerie gaat boeren op vrijwillige basis uitkopen, maar betekent dit tevens dat andere boeren hun bedrijven niet meer mogen uitbreiden? Welke verdeling wordt toegepast t.o.v. andere sectoren? Het is toch niet landbouw alleen wat voor de stikstofproblematiek moet opdraaien?
René / bel.adv.
@Spijker:

Het is toch niet landbouw alleen wat voor de stikstofproblematiek moet opdraaien?

Bij dit kabinet wel. TATA-steel en andere grote vervuilers zijn te moeilijk om aan te pakken. Dus ligt de focus op de boeren.
Johan Vollenbroek
Agrarische sector is wel bron van bijna 90% van onze ammoniakemissie
Wietske
Nederland stoot ongeveer 250 kiloton (ofwel 250 miljoen kilogram) stikstofoxide uit per jaar. Verbrandingsprocessen in de industrie zorgen voor ruim 10 procent daarvan. Tata Steel is in zijn eentje verantwoordelijk voor bijna een vijfde daarvan, dus ongeveer 2 procent van alle stikstofoxiden.Het lijkt me onrechtvaardig om alleen op de boeren de focussen

Advertentie