Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Onderzoek: lokale politiek negeert bedrijventerreinen

Hoewel 30 procent van de werknemers zijn of haar geld verdient op een bedrijventerrein, heeft de lokale politiek er weinig oog voor.

23 mei 2022
bedrijven in Zelhem
Bedrijventerrein in Zelhem Shutterstock

Bedrijventerreinen staan nauwelijks op de radar van lokale politieke partijen. In 37 procent van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van eerder dit jaar werden ze überhaupt niet genoemd, in 52 procent maximaal één keer. Een lage score, gezien het feit dat zeker 30 procent van de banen gevestigd is in deze gebieden.

Inkomensconsulent

BMC
Inkomensconsulent

Accountant | consultant voor de overheid

BMC
Accountant | consultant voor de overheid

Klein aantal

Dat blijkt uit een analyse van Fontys Hogescholen en Jeroen de Vos van 501 partijprogramma’s in 44 grotere gemeenten. Slechts een klein aantal partijen voert inhoudelijke argumenten aan over het belang van bedrijventerreinen als werkvoorziening en het stimuleren van de regionale economie.

Randstad

Vooral in de Randstad en grotere steden blijft de aandacht voor bedrijventerreinen achter. ‘Het debat in veel van deze steden wordt gedomineerd door de vraag zoveel mogelijk woningen te realiseren’, stelt lector De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen  Cees-Jan Pen. ‘Ook op plekken waar bedrijven vergunde ruimte hebben. In steeds meer steden is geen goedkope bedrijfsruimte meer beschikbaar en komen bedrijven en daarmee banen sterk in de knel. Het wordt tijd dat nieuwe gemeentebesturen een stop zetten op de transformatie van bedrijventerreinen en ruimte reserveren voor bedrijfsruimte in centra en wijken.’

In het geding

Pen stelt dat het vestigingsklimaat in gemeenten als Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Zaanstad, Utrecht en Breda serieus in het geding is. Er is nu al een groot tekort aan bedrijfsruimte. ‘Terwijl deze steden nog steeds veel industriële banen huisvesten, die weer voor werkgelegenheid in andere sectoren zorgen en juist werk bieden voor alle lagen van de bevolking. Bij lokale politieke partijen lijken de grote risico’s van het negeren van bedrijventerreinen niet bepaald geland.’

‘Bedrijventerreinen raken als logistieke hotspot in Brabant steeds meer in trek'

Cees-Jan Pen

Industriële historie

Regionaal gezien besteden steden met een industriële historie, zoals Oss, Emmen, Dordrecht en Schiedam, in de partijprogramma’s wel aandacht aan bedrijventerreinen. Ook in Brabant is hier relatief veel aandacht voor. Dat is deels begrijpelijk volgens Pen omdat in deze provincie relatief veel werkgelegenheid is gevestigd op bedrijventerreinen. ‘Ook raken bedrijventerreinen als logistieke hotspot in Brabant steeds meer in trek. Tegelijkertijd neemt het verzet hiertegen met de dag toe.’ Zorgelijk is wel dat juist in de sterkst groeiende regio Brainport Eindhoven, waar al een tekort is aan bedrijfsruimte, zo weinig aandacht is voor bedrijventerreinen.

Christelijke partijen

Gemeten naar politieke voorkeur spreken de meer christelijke partijen (SGP, CU en CDA) zich in hun verkiezingsprogramma’s het meest over het belang van bedrijventerreinen uit. ‘Wellicht ook door de demografie en geografie van achterban.’

Gemiste kans

Pen vindt het een gemiste kans dat progressieve partijen vaak weinig oog  hebben voor bedrijventerreinen. ‘Terwijl juist hier veel kansen liggen op het gebied van klimaat, duurzame energie, circulariteit. De geringe liefde voor bedrijventerreinen frustreert de lokale duurzaamheidsambities. En niet te vergeten: het zijn belangrijke werkgevers voor de minder mobiele en meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De afnemende behoefte aan bedrijventerreinen is, gelet op de vele leegstaande bedrijfsgebouwen en personeelsschaarste, op dit moment goed te verklaren.
Advertentie