Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

LIVEBLOG CORONA 26 MAART 2020

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

26 maart 2020
Corona-krantenkop-shutterstock-1656076474.jpg

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
20.30: Haagse Markt toch weer open

De Haagse Markt, die woensdag per direct werd gesloten wegens de enorme drukte, gaat vrijdag weer open in een andere vorm. Het gaat om een 'nieuwe, tijdelijke en kleinere markt'. De marktondernemers mogen alleen voedingsartikelen verkopen, zoals vlees, vis, groente en fruit. De Haagse Foodmarkt gaat een verplichte looproute hanteren en een controle bij de ingang. Er wordt een beperkt aantal bezoekers per keer binnengelaten om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Tevens komen de marktkramen op ruimere afstand van elkaar te staan. De gemeente nam woensdag de maatregel tot sluiting vanwege het gevaar dat door de drukte het coronavirus zich zou kunnen verspreiden onder bezoekers en kooplui. (ANP)
20.00: Noordwijk heft strandmaatregelen dit weekend op
De gemeente Noordwijk heft dit weekend de maatregelen op die bij het strand zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanwege het slechte weer dat is voorspeld, verwacht de gemeente een minder grote toeloop. Wel roept burgemeester Wendy Verkleij mensen op om vrijdag, als het nog mooi weer zal zijn, niet naar het strand te komen. Bij het strand in Noordwijk zijn onder andere de parkeerplaatsen gesloten om recreanten te ontmoedigen erheen te gaan. Die blijven dicht tot en met vrijdag. Dan zal er ook extra toezicht zijn vanwege het verwachte lenteweer. Voor zaterdag en zondag wordt guur weer voorspeld. ‘Dan zijn de maatregelen niet van kracht’, meldt de gemeente. Wel houden de politie en toezichthouders in de gaten hoe druk het wordt en aan de hand daarvan wordt gekeken of er toch maatregelen nodig zijn. (ANP)19.30: Veiligheidsberaad: groepsvormingsverbod algemeen van toepassing

Het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, wil het groepsvormingsverbod algemeen van toepassing verklaren in alle veiligheidsregio’s. Aanvankelijk gold het verbod alleen voor specifieke plekken. Maandag werd nog uitgesproken dat er in sommige regio's bijvoorbeeld alleen in de parken gehandhaafd zou worden, maar nu is de regel overal van toepassing. De voorzitters van de regio's moeten het verbod regionaal nog wel formeel invoeren.

Volgens een woordvoerder is het niet zo dat groepen van drie beboet worden, zoals eerder werd gemeld. ‘Dat berust op een misverstand. Mits zij zich houden aan de anderhalve meter is er niets aan de hand. De afstand blijft leidend’, aldus een woordvoerster. Over de precieze nieuwe regels ontstond donderdagmiddag verwarring. Zo wekte de veiligheidsregio Haaglanden de indruk dat alle groepen van drie of meer personen op straat voor een boete moesten vrezen. De veiligheidsregio liet achterwege dat het verbod niet geldt voor groepen van mensen die anderhalve meter of meer afstand van elkaar bewaren.

De strengere regels voor groepen, die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, riepen ook al veel vragen op toen het kabinet ze maandag aankondigde. Premier Mark Rutte gaf na Kamerbrede kritiek toe dat het kabinet de voorschriften beter had moeten uitleggen. Van een groep is sprake bij drie of meer personen. Dat houdt in dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij anderhalve meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, vormen een uitzondering. Het Veiligheidsberaad benadrukt dat de maatregelen goed worden opgepikt door de bevolking. (ANP)


16.45: Thuiswerkplek with a view

Na de oproep in onze thuiswerk-enquête waren honderden lezers zo vriendelijk om foto's van hun werkplek met ons te delen. Af en toe plaatsen we daar enkele van en we beginnen met deze twee vanwege de weidse uitzichten. Volg onze Instagram voor meer beeld!

AfbeeldingAfbeelding


16:08: Nog acht gemeenten zonder geregistreerde coronapatiënten

Er zijn nog acht gemeenten zonder geregistreerde coronapatiënten, blijkt uit de RIVM-gegevens van vandaag. Ameland, Appingedam, Borger-Odoorn, Oldambt, Renswoude, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland staan nog op nul (vier Waddeneilanden). Het zijn er vijf minder dan gisteren omdat inmiddels enkele mensen uit Stadskanaal, Dantumadiel, Loppersum, Waadhoeke en Opmeer positief getest zijn. (Het zijn voorlopige cijfers, die achteraf aangepast kunnen worden, en het RIVM vermeldt dat van 237 patiënten de woonplaats nog onbekend is.)

Inmiddels zijn er 7.431 positief geteste patiënten in Nederland en zijn er 434 overleden. Bekijk hier de meest recente cijfers van het RIVM en bekijk hier de kaart met de uitsplitsing naar gemeenten.


14:48: Burgers ontevreden over communicatie gemeenten

Slechts 30 procent van de burgers is tevreden over de communicatie van gemeenten tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van consultancybureau Bluefield onder 1057 Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar. ‘Uit het onderzoek bleek dat burgers vooral ontevreden zijn over het gebrek aan communicatie’, schrijft Bluefield. ‘Gemeenten communiceren over aangepaste openingstijden en afgelaste evenementen via hun website en sociale media, maar in veel gevallen is dit de enige berichtgeving. Volgens de respondenten zijn gemeenten ‘de grote afwezigen tijdens deze crisis’.


14:40: Staatssecretaris doet beroep op verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) heeft schriftelijk gereageerd op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om gedurende de coronacrisis te stoppen met huisuitzettingen, afsluitingen van water, energie en internet en andere beslagleggingen. Ze benadrukt dat schuldeisers en deurwaarders een verantwoordelijkheid hebben ‘om te voorkomen dat mensen meer dan nodig in de financiële problemen raken.’ Ze voegt eraan toe dat de situatie van schuldeisers niet vergeten mag worden. De deurwaardersorganisatie KBvG vroeg het kabinet al eerder om een noodfonds voor ‘schrijnende situaties die kunnen ontstaan bij schuldeisers’.

Schuldhulpvereniging NVVK is blij met de ontwikkelingen, maar merkt op dat de maatregels een beroep doen op de zelfredzaamheid van de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Schuldhulpverleners merken ondertussen ook dat hun werk zwaarder wordt. Omdat veel fysieke loketten zijn gesloten, zijn hulpverleners afhankelijk van telefonische en digitale dienstverlening, terwijl mensen met schulden het daar juist moeilijk mee hebben.

Eerder vandaag zetten vakbond FNV en belangenorganisatie Ieder(in) op Binnenlands Bestuur ook kanttekeningen bij de steunmaatregelen vanuit de overheid: 'Laat je meest sociale gezicht zien, gemeente'.


14.00: Provincies blij met digitaal stemmen

De twaalf provincies steunen de spoedwet van minister Knops (Binnenlandse Zaken) om op zeer korte termijn het digitaal besluiten voor Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen tijdelijk mogelijk te maken. Dat laat provinciekoepel IPO weten. ‘Er liggen in de komende weken een groot aantal voorstellen bij de provincies en de andere decentrale overheden ter besluitvorming voor die niet kunnen worden uitgesteld’, aldus het IPO.

Met de Spoedwet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming kunnen de Staten besluiten nemen die democratisch gelegitimeerd zijn. Samen met andere overheden gaan de provincies bekijken hoe de regeling op korte termijn in de praktijk kan worden gebracht.

Eerder gaf ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan dat de noodwet een uitkomst is in deze corona-tijden. Voorzitter Bahreddine Belhaj riep gemeenten wel op tot die tijd geen misbruik te maken van het 'geitenpaadje' om met slechts een aantal raadsleden besluiten te nemen. 'Democratie blijft, de coronacrisis niet.’13.45 Ook zoektocht nieuwe dijkgraaf gestaakt

De zoektocht naar een nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Vallei en Veluwe is uitgesteld. Dat heeft het Algemeen Bestuur besloten. Het werven, selecteren en benoemen van een nieuwe dijkgraaf in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is, stelt het AB. 

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin blijft op verzoek van het AB voorlopig aan als dijkgraaf. Ze had in januari aangegeven per 1 augustus te willen stoppen. Haar verzoek om ontslag aan de Koning trekt ze in. Het moment van vertrek wordt in overleg met het AB bepaald. 

Eeder werd bekend dat alle burgemeesterspreocederues vanwege de coronaciris in de ijskast zijn gezet. Persoonlijk contact met kandidaten is nu niet mogelijk. 'Los van het feit dat persoonlijk contact belangrijk is voor een goed beeld van sollicitanten, leent het geheime karakter van de procedure zich niet voor een digitale opzet', laat het ministerie van BZK weten.8.45: Geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis worden mensen niet uit hun huis gezet. Dat hebben minister Stientje van Veldhoven (Wonen), verhuurders- en brancheorganisaties met elkaar afgesproken. Als de afspraak niet wordt nageleefd, komt het kabinet alsnog met wetgeving. ‘In deze onwerkelijke tijden moet je je geen zorgen hoeven maken over je huis’, aldus Van Veldhoven. Er is een uitzondering op de regel, namelijk als er sprake is van bijvoorbeeld criminele activiteiten of extreme overlast.

Voor huurders die toch in de problemen komen ‘spannen verhuurders zich in om maatwerk te leveren’, staat in de gezamenlijke verklaring. Verhuurders gaan geen incassokosten meer doorberekenen aan huurders die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Daarnaast komt Van Veldhoven zo spoedig mogelijk met een noodwet die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten tijdens de crisis worden verlengd. Een tijdelijk huurcontract kan op dit moment alleen worden opgezegd of omgezet in een vast contract.

‘Deze maatregel is ingegeven vanuit het besef dat het in deze tijden niet past om van huurders te verwachten dat zij hun volle aandacht kunnen richten op het zoeken naar andere woonruimte’, aldus de bewindsvrouw. Naast het kabinet hebben Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang hun handtekening onder de afspraken gezet. Deze organisaties vertegenwoordigen ongeveer 80 procent van de huurhuizen in ons land. De Woonbond en Landelijke Studentenvakbond steunen het.

Verder worden huisuitzettingen door rechtbanken niet meer aanmerkt als urgente zaken, schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Ze gaan alleen door als een kortgedingrechter vindt dat de zitting moet doorgaan. Voor particuliere huiseigenaren die in geldnood komen worden ook maatregelen getroffen. Het kabinet heeft hierover met banken en verzekeraars gesproken. Die voelen een ‘sterke verantwoordelijkheid’ voor de klanten, aldus de minister. ABN AMRO heeft al laten weten particulieren tegemoet te willen komen bij eventuele financiële problemen door de coronacrisis.

Ook in andere sectoren zijn soortgelijke crisismaatregelen afgesproken. Drinkwaterbedrijven zullen het water niet afsluiten van klanten die hun rekening niet kunnen betalen door de crisis en netbeheerders zullen de stroom niet afsluiten bij mensen betalingsachterstanden. (ANP)

Dit schreef Binnenlands Bestuur onlangs over de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om te stoppen met huisuitzettingen en beslagleggingen: 'Laat je meest sociale gezicht zien, gemeente'7.45: Campagne vraagt aandacht voor daklozen
Het Leger des Heils start onder de naam 'Thuisblijven, hoe dan?' een campagne om aandacht te vragen voor de situatie van dak- en thuislozen, die door het coronavirus nog ernstiger is geworden. Veldbedjes in een lege sporthal - op minstens anderhalve meter afstand - lossen het tekort aan woonruimte niet op, aldus Cornel Vader, voorzitter van de stichtingsdirectie Welzijns- en Gezondheidszorg Leger des Heils.

Het Leger des Heils zegt alle moeite te doen om de bijna 40.000 daklozen van straat te halen, maar de opvang is overvol en de doorstroom naar een eigen onderkomen is nihil. Kwetsbare mensen met een vaak zwakke gezondheid moeten momenteel noodgedwongen in één ruimte. ‘Met iedere uit de grond gestampte noodopvang - hoe belangrijk ook - wordt schrijnend duidelijk hoeveel mensen er momenteel zonder huisvesting zitten. En zij vormen daarmee, in deze coronacrisis, een risico voor zichzelf en anderen’, zegt Vader. Er zijn volgens Vader nu 10.000 woningen nodig. Op die manier wordt de grote druk op de opvanglocaties verlicht en wordt er doorstroom gecreëerd. (ANP)

Dit schreef Binnenlands Bestuur eerder over de opvang van daklozen in tijden van corona'Er wordt in deze crisisaanpak te makkelijk geredeneerd vanuit mensen die een dak boven hun hoofd hebben.'


Lees hier het korte coronanieuws van de voorgaande dag.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie