Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Limburg richt platform op voor vluchtelingenopvang

Limburgse bestuurders en ambtenaren gaan samen de knelpunten bij de opvang en huisvesting van vluchtelingen in kaart brengen. Dat vereenvoudigt het overleg met opvangorganisatie Coa en het rijk, hopen de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

02 oktober 2015

Limburgse bestuurders en ambtenaren gaan samen de knelpunten bij de opvang en huisvesting van vluchtelingen in kaart brengen. Dat vereenvoudigt het overleg met opvangorganisatie Coa en het rijk, hopen de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

Verhuurdersheffing aangekaart

De provincie en de Vereniging Limburgse gemeenten richten een tijdelijk ondersteuningsplatform op. Daarin worden de vragen van gemeenten en problemen waar zij tegenaan lopen geïnventariseerd. Zowel over noodopvang voor asielzoekers als het tijdelijk of permanent huisvesten van statushouders. Als eerste knelpunt wordt de verhuurdersheffing genoemd, die creatieve oplossingen voor de huisvesting van statushouders in de weg staat. Daarnaast vormt de voorrangsregeling bij het huisvesten van statushouders een maatschappelijk probleem. Deze punten worden bij het rijk aangekaart.

Ervaringen delen

Verder zijn er situaties waarin gemeenten aanlopen tegen regelgeving (bestemmingsplan) die vaak logische opvangmogelijkheden doorkruist. De Limburgse gemeenten willen elkaars ervaringen hierbij delen via het  Tijdelijk Ondersteuningsplatform Vluchtelingenaangelegenheden (TOPV). Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht is voorzitter van het platform. Daarin zitten verder twee gedeputeerden, Commissaris van de Koning Theo Bovens , wethouders uit Venlo en Weert en vier ambtenaren.

Lees volgende week in het magazine van Binnenlands Bestuur meer over knelpunten bij huisvesting statushouders

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

LeeuwenLeegstand
In Binnenlands Bestuur en ook in andere media is al diverse malen gemeld dat huisvesting statushouders middels verhuur ihkv Leegstandwet een goede optie is. Het lijkt aannemelijk dat in die richting oplossingen gevonden kunnen worden met draagvlak.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie