Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Lekkage FlevOnice kan Dronten flink duperen

De gemeente Dronten wil de kosten van bodemonderzoek en eventuele bodemsanering onder de failliete ijsbaan FlevOnice door de curator laten betalen. Uit de leidingen is 150.000 liter koelvloeistof gelekt.

27 juli 2012

De gemeente Dronten wil het onderzoek naar het lekken van 150 duizend liter koelvloeistof door de failliete ijsbaan FlevOnice en een eventuele bodemsanering door de curator laten betalen. ‘Die heeft de eerste zorgplicht.’

Koelvloeistof
Uit verkennend bodemonderzoek in april 2012, in opdracht van een aandeelhouder van FlevOnice, blijkt dat in de grond en het grondwater verhoogde waarden (propyleen)glycol aanwezig zijn. Die waarden overschrijden vele malen het maximaal toelaatbare risiconiveau. De koelvloeistof is uit leidingen in de ijsbaan gelekt. Volgens de exploitant is in vier jaar tijd maar liefst 150 duizend liter glycol (van de in totaal 400 duizend liter) in de bodem onder de ijsbaan terechtgekomen.

Erg geschrokken
GroenLinks-raadslid Paul Vermast is erg geschrokken ‘Dat is een forse bodemverontreiniging. Het college stelt dat de stof biologisch afbreekbaar is en het probleem niet zo groot is. Maar 150 duizend liter valt niet zomaar af te breken. Ik heb me door deskundigen laten vertellen dat daar wel honderden tot duizenden jaren overheen gaan.’

Raadsvragen
Vermast wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en al die tijd onopgemerkt is gebleven. ‘Een derde van die vloeistof lekt weg en niemand heeft iets gezien. Er is niet gehandhaafd. Het college zegt een keer in de vijf jaar te controleren, maar in eerste instantie ga je bij zo’n ijsbaan toch kritischer kijken?’ Vermast wil ook weten hoe snel de gemeente dit oplost en wat de kosten zullen zijn van onderzoek of eventuele sanering. ‘Waarom heeft de gemeente zo lang gewacht met dit naar buiten brengen? Ze zijn hierin niet proactief geweest.’

Kosten
Als de gemeente ervoor kiest geen bodemsanering uit te voeren, snapt Vermast dat best. ‘Dat kost veel geld.’ De gemeente Dronten heeft de curator van FlevOnice opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de ernst en omvang van de bodemverontreiniging. Vermast kan zich goed voorstellen dat de curator dat weigert. ‘Hij is niet aangesteld het tekort verder te laten oplopen.’ In dat geval zal de gemeente onderzoek moeten doen. ‘Dat kost ons onmiddellijk geld. We kunnen een claim neerleggen bij FlevOnice, maar ja, die zijn failliet.’ Vermast vreest dat de gemeente ook de bodemsanering zal moeten betalen. ‘Als dat van de begroting af moet, is dat een probleem.’

Waterschap
Het waterschap had ook best kunnen controleren op glycol, vindt Vermast. ‘Merkwaardig dat dit niet is gebeurd, terwijl zoveel vloeistof werd gebruikt.’ Waterschap Zuiderzeeland zegt echter dat wel degelijk jaarlijks metingen zijn gedaan in de nabijgelegen sloot Mosseltocht. ‘Daarbij zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van grote hoeveelheden glycol.’ Het waterschap had enkele vaste meetpunten in de omgeving en testte daarbij inderdaad niet op glycol. ‘Wel op andere waarden. Dat staat vast omschreven. Maar als veel glycol in het water had gezeten, hadden we dat gemerkt aan een laag zuurstofgehalte in het water en daardoor gestorven vissen. Dat was zeker opgevallen.’

Kleine kans
Om de ontstane onrust te beteugelen gaat het waterschap alsnog verontreiniging door glycol in het oppervlaktewater onderzoeken. ‘De kans is klein dat we daar glycol vinden. Het duurt lang tot grondwater in de sloot komt. Door de grote hoeveelheden zou het wel kunnen dat we toch iets vinden.’ Het waterschap verwacht de meetresultaten binnen twee weken.

Visuele controle
De bodem en het grondwater zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente Dronten. Die laat weten dat in 2008 een reguliere controle is geweest bij FlevOnice. ‘Wettelijk moet dat eens in de vijf jaar. Daaruit bleek dat de opslag van glycol goed was. Alleen de lekbakken ontbraken. Bij een hercontrole waren die wel geplaatst’, aldus een woordvoerder. De lekkage komt ook niet uit de opslag, maar uit de leidingen op de ijsbaan. ‘Er zijn een paar calamiteiten geweest met een aan- of afkoppeling van een leiding of met een losgeraakte leiding. Wij hebben in 2008 een visuele controle gedaan en toen was alles in orde. Een bodemonderzoek zouden we alleen doen als we het vermoeden hadden dat het niet in orde was.’

Zorgplicht bij curator
De curator heeft de verontreiniging na het onderzoek in april bij de provincie gemeld en die heeft het eind mei aan de gemeente doorgegeven. ‘Wij hebben het rapport, maar de beslissing om het te openbaren loopt via de curator. Die is nog op vakantie’, aldus de woordvoerder van de gemeente Dronten. ‘We willen weten hoeveel precies is gelekt en waar. De curator heeft de eerste zorgplicht, ook voor het saneren van de grond.’

Sanering
Van een kale kip valt niet te plukken, maar de gemeente hoopt op een herstart van de ijsbaan. ‘De vergunninghouder weet van de zorgplicht en kent zijn verantwoordelijkheden. De curator kijkt eerst naar de mogelijkheden van een herstart. Daarna besluit de gemeente over eventuele vervolgstappen. Mochten de curator het niet bolwerken, dan komt de zorgplicht bij ons. Wij betalen dan het onderzoek en een eventuele sanering. Als dat nodig is, want de vraag is hoe lang het duurt voor alles is afgebroken. ‘Duurt het twee jaar of tien jaar en wachten we zo lang? Dat moeten we dan afwegen.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Niek / jurist
Dronten wou graag op de kaart staan en dat is ze nu dus twee keer gelukt. "Eerst om die ijsbaan binnen te halen en nu met een milieuschandaal.

Een goede les voor andere gemeenten die om economische of toeristische motieven iets groots denken binnen te halen waar de politici goede sier mee kunnen maken (dat heb ik toch mooi even binnen gehaald, jullie mogen trots op mij zijn). Maar als het mis gaat mag de burger betalen, vieze lucht opsnuiven of in het ergste geval vergiftigd raken of de lucht in gaan.
True
De gemeente hoopt op een herstart zodat de ijsbaan de kosten kan betalen, klinkt als het Euro-fiasco met Griekenland. Logisch denken en politiek gaan duidelijk niet samen.
Advertentie