Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Leegstand in buitengebied groter dan bij kantoren'

De leegstand van agrarische bedrijven op het platteland neemt de komende jaren toe tot circa 30 miljoen m2, blijkt uit onderzoek van Alterra.

12 november 2013

De leegstand van agrarische bedrijven op het platteland neemt de komende jaren toe tot circa 30 miljoen m2. Daarmee wordt die leegstand – in elk geval in omvang - een nog groter probleem dan de kantorenleegstand die nu hoog op de agenda staat en ‘slechts’ 7 miljoen m2 bedraagt.

Kans op verloedering

Dat blijkt uit onderzoek van Edo Gies van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, in opdracht van het InnovatieNetwerk. Gies adviseert gemeenten om zich flexibeler op te stellen bij het zoeken naar alternatieve functies voor de lege gebouwen op boerenerven. ‘De kans is anders groot dat stallen leeg blijven staan en niet worden onderhouden. Dan treedt verloedering op.’

Schaalvergroting en gebrek aan opvolging

Hoe groot op dit moment de leegstand is op het platteland, is onbekend. Gies beschikt niet over cijfers. Voor zijn onderzoek maakte hij een inschatting van de toekomstige leegstand op basis van twee belangrijke trends in de landbouw: schaalvergroting en gebrek aan opvolging. ‘Schaalvergroting in de landbouw vindt al decennialang plaats en wij zien geen reden waarom die trend zou worden afgeremd. Weliswaar zie je ook steeds meer kleinschalige, biologische ontwikkelingen, maar voor het grootste deel van de landbouwbedrijven is groei nog steeds de strategie.’

Steeds weer nieuwbouw

Dat leidt ertoe dat flink is en nog steeds wordt bijgebouwd op erven, tot het moment van opvolging zich aandient. Bij gebrek aan een jonge generatie die het boerenbedrijf wil overnemen, komen de panden geleidelijk leeg. Gronden en melkquota worden overgedragen aan andere boeren die daarmee op hun beurt nieuwbouw plegen.

Geen prikkel om te slopen

‘In relatief nieuwe stallen en schuren zie je nog wel andere functies verschijnen, zoals een opslagloods of caravanstalling. Maar die zijn er nu ook wel genoeg. De oudere panden hebben geen economische functie meer. Ze zijn meestal afgeschreven, bevatten vaak asbest. De eigenaar zal weinig motivatie hebben om ze te onderhouden, maar er is ook geen enkele prikkel om ze te slopen.’ De Ruimte voor Ruimteregeling, waarbij sloop wordt gefinancierd door het terugbouwen van woningen, bood een oplossing. Maar als gevolg van de huizencrisis is daar ook weinig vraag meer naar, zegt Gies.

Privacygevoelig

Gies heeft in kaart gebracht welke bedrijven de komende jaren gaan stoppen. Omdat die informatie privacygevoelig is, worden de gegevens niet openbaar gemaakt. ‘Maar ik krijg nu al vragen van gemeenten die graag willen weten hoe het plaatje er voor hun regio uitziet.’

Flexibeler opstelling gemeenten

Volgens Gies was leegstand op het platteland tot nog toe bij veel gemeenten een blinde vlek. Wellicht dat zij mede daarom weinig soepel zijn met nieuwe plannen voor de lege stallen. ‘In gesprekken met mensen uit het veld horen wij dat een flexibeler opstelling van gemeenten zeer wenselijk is’, zegt Gies. Ze zouden bijvoorbeeld ruimte kunnen geven aan ict-bedrijfjes, de plaatselijke loodgieter of het huisvesten van arbeidsmigranten. ‘Ons pleidooi is om je niet op voorhand vast te leggen op functies, kijk liever waar de markt mee komt. Het moet natuurlijk wel passen binnen de schaal van het landelijk gebied. Je kunt niet dagelijks twintig vrachtwagens voor een distributiecentrum over landweggetjes laten rijden.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E. Christiaanse / medewerker milieu/ asbest
In onze gemeente en provincie is er wel een hele aardige prikkel om asbest op agrarisch opstallen en bedrijfsgebouwen te saneren. Zegt het voort...

http://www.asbestvanhetdak.nl/ en

http://www.overijssel.nl/thema's/milieu/duurzaam …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans schipper / groenteman hobby matig agrarisch
Dit klop mag in de leegstaande kippeschuren wel caravans stallen.

Maar andere nevenactiviteiten zijn in de omgevingsvergunning verboden

hier in Heerhugowaard hebben ze een tijdelijk bestemmingsplan gemaakt met mogelijkheden tot bed en breakfast.

Tot er een deventieve bestemming opkomt.

nu staat er in een agrarisch productsvermeerderings bedrijf.

Maar een recreatieve bestemming is niet wenselijk

zoals een kleinschalige camping of wat trekkershutten voor een schuur neerzetten

Dus laat de oude troep maar staan.

we hebben hier nog 5 vollengrondtelers 6 veehouders en 2 diervermeerderbedrijven.

ter wel het wel het wandelgebied is geworden van Heerhugowaard.

meer info gemeente of belanghebbendeUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
joop luster / ontwerper
Teveel leegstand ? ! En desondanks blijven we maar doorgaan om bewoners op te hokken door het verdichten van steden?? Het is wel een methode om de grondprijzen lekker hoog te houden en te blijven roepen "Nederland is vol". Belangen, belangen, verstrengeling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
X.D. de Boer / Planjurist
Gemeenten willen zich vaak wel flexibel opstellen in het buitengebied en ruimte bieden voor allerlei (nieuwe) functies. Het is over het algemeen provinciale - en dus niet gemeentelijke - regelgeving die een soepele en betaalbare overgang naar zo'n nieuwe functie in de weg zit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Eppo Burger
Het wordt tijd om het saneren van asbestdaken te verplichten, want die blijven asbestdeeltjes afscheiden. Geef vastgoedeigenaren desnoods 10 jaar de tijd. Dit zal werken als een leegstandsheffing met positief effect voor het milieu. Boeren die grond verkopen hebben een hoop geld, laten ze een deel daarvan terugsteken in de leefbaarheid van de omgeving die ze achterlaten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
De gezinsbedrijven in de agrarische sector zijn de afgelopen decennia letterlijk kapot gemaakt en uitgebuit. Dit is het resultaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Goh wat onverwachts. maar hebben we ook niet allerlei bedrijventerreinen leeg staan die veel geschikter zijn voor die loodgieter, ict bedrijfje etc.Andersgezegd, we hebben gewoon teveel vierkant meters in NL, laat dan vooral de beste overblijven (rest slopen)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie