Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Betere samenwerking nodig voor Nederlandse waterkwaliteit'

Als de kwaliteit in 2027 niet aanmerkelijk is verbeterd dan kan Brussel boetes opleggen.

25 juli 2022
De Donge bij Oosterhout in Noord-Brabant
De Donge bij Oosterhout in Noord-BrabantShutterstock

Het gaat slecht met de kwaliteit van Nederlandse wateren, blijkt uit onderzoek van NRC, en gevolgen dreigen voor de bouw. De waterschappen zien de problemen ook. Zij zijn voor de aanpak afhankelijk van medewerking van boeren, bedrijven, ministeries, provincies en gemeenten, maar die samenwerking is nu echter gebrekkig, menen experts. In 2027 moet de kwaliteit aanmerkelijk beter zijn of er volgen boetes.

Grote zorgen

Verbetering is er de afgelopen jaren nauwelijks geweest. De kwaliteit mag volgens de Kaderrichtlijn Water niet achteruitgaan, maar zo’n 460 van de 745 wateren scoren in 2021 op één of meerdere criteria slechter dan in 2015. NRC baseert zich voor het onderzoek op openbare gegevens van het Informatiehuis Water. Vooral over de chemische waterkwaliteit – concentraties zware metalen en normoverschrijdingen door bestrijdingsmiddelen – zijn grote zorgen.

‘De achteruitgang zien wij helaas ook’, zegt Sander Mager, bestuurslid bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en bij de Unie van Waterschappen, tegen de krant. ‘De druk op het watersysteem is alleen maar toegenomen.’ Volgen het ministerie van infrastructuur en Waterstaat is er nauwelijks sprake van feitelijke achteruitgang, maar is de verslechtering te wijten aan meetinconsistenties, veranderende normen en ‘calamiteiten en extreme weersomstandigheden’.

Aan het water

De waterbeheerders verwachten amper verbetering. Ze schatten in dat van minder dan 5 procent van de wateren het redelijk tot vrijwel zeker is dat ze de vereiste ecologische toestand in 2027 halen. In dat jaar moeten de Nederlandse wateren ‘van voldoende kwaliteit zijn’ volgens Europese eisen. Wordt dat niet gehaald, dan kan Brussel boetes opleggen. In 2019 voldeed slechts 1 procent van de wateren aan de normen.

De waterschappen kunnen het niet alleen redden. ‘Wij kunnen alleen ín en vlak aan het water maatregelen nemen’, zegt Marco Beers van Brabantse Delta. Meerdere partijen moeten samenwerken om het probleem bij de bron aan te pakken. De gebrekkige samenwerking is momenteel het belangrijkste obstakel voor verbetering, meent onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving. Mager: 'Als andere partijen zich niet bewust worden van hun verantwoordelijkheid, gaat het ons niet lukken.'

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Nederlanders hebben nu eenmaal een VOC mentaliteit. Het moet allemaal meer, ten koste van natuur, milieu en mens. We moeten groei hebben, want groei betekent dat er geld verdiend kan worden. Dus er moeten zoveel mogelijk mensen en economische activiteiten in dit land worden gepropt. Zelfs de asiel lobby D66 is er voor de leden van de NEPROM. Dat doet D66 heel handig: de lobby van het bedrijfsleven vertalen in een politiek standpunt. Door kwantitatieve groei moeten er woonwijken worden gebouwd, moeten er mensen consumeren etc. Het milieu? Dat is voor D66 daarnaast ook gewoon stemmenwinst. Twee onverenigbare zaken toch verenigen, dat is precies wat mensen graag horen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
De waterkwaliteit loopt achteruit door:
1. de grilligheid van het huidige klimaat (afwisselend veel/weinig regen). De waterkwaliteit loopt met name achteruit bij tekortkomingen aan de afvoer en (te) lage waterstanden. Het juiste tijdstip van de metingen is daarom essentieel, net als maatregelen om klimaatverandering te beperken.
2. het is tevens van belang om het principe van 'de vuiler betaalt' zo snel mogelijk nieuw leven in te blazen en het gerelateerde vergunningenstelsel daarop te controleren.
3. meten, meten, meten. Meten = weten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie