Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Bewoners in krachtwijken worden gezonder

Dat uit gezamenlijk onderzoek sinds 2008 van het AMC, UMC Maastricht en RIVM. De uitkomsten weerspreken opnieuw de eerdere bevindingen van het Sociaal Cultureel Planbureau.

01 januari 2014

Er is wel degelijk een positieve relatie tussen wijkaanpak en gezondheid en leefstijl van wijkbewoners. Dat stelt Karien Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde in het AMC in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. ‘We zien een betere ervaren gezondheid, een toegenomen mentale gezondheid en dat mensen meer bewegen door te wandelen.’

Beleid verzacht negatieve effecten crisis

Volgens Stronk blijkt dit uit gezamenlijk onderzoek sinds 2008 van het AMC, UMC Maastricht en RIVM. De uitkomsten weerspreken opnieuw de eerdere bevindingen van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat het krachtwijkenbeleid geen effect heeft in de wijken. Krachtwijkenbeleid verzacht mogelijk de negatieve effecten van de economische crisis, meldt nu het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. “In veel onderzochte 'krachtwijken' verslechterde de gezondheid minder snel. De stijging van het aantal rokers verliep langzamer, en het aantal psychische problemen nam af. […] En in buurten die meededen aan het 'experiment gezonde wijk' steeg het aantal mensen dat in de vrije tijd wandelt (van 55%in 2008 naar 71% in 2011).”

Integrale aanpak

Volgens Stronks was in wijken waar op meerdere thema's tegelijk - wonen, werken, leren/opgroeien, integreren en veiligheid - interventies plaatsvonden, een positief effect op de gezondheid waarneembaar. In het artikel noemt ze als voorbeeld verbetering van woningen en de leefomgeving, meer veiligheid, werkgelegenheid, onderwijs en integratie. ‘Dat pleit dus voor een integrale aanpak; dat je op meerdere levensterreinen tegelijkertijd iets doet.’

Gemeenten en corporaties zien ook effecten

Deze zomer bracht het onderzoek van het SCP veel reacties teweeg. Het speciale beleid voor krachtwijken heeft vrijwel geen effect, constateerde het Planbureau. De leefbaarheid, veiligheid en de sociaal-economische positie van bewoners in veertig ‘krachtwijken’ is tussen 2008 en 2012 nauwelijks verbeterd ten opzichte van vergelijkbare wijken, aldus het SCP. Veel wethouders noemden die conclusies te algemeen. Onder andere de gemeente Enschede weerlegde de uitkomsten met onafhankelijk onderzoek in een eigen krachtwijk. Onlangs toonde ook een groep woningcorporaties de effecten aan van investeringen in de leefbaarheid van probleemwijken.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie