Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Koepels: hou vast aan invoeringsdatum Omgevingswet

Koepels van gemeenten, provincies en waterschappen willen vasthouden aan 1 januari 2023 als invoeringsdatum van de Omgevingswet.

14 juni 2022
vinkje en kruisje
Shutterstock

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen roepen de Eerste Kamer op om in te stemmen met invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. ‘Duidelijkheid over de invoeringsdatum zorgt ervoor dat de inzet van de capaciteit beschikbaar blijft voor een tijdige implementatie’, schrijven de koepels. ‘Het houdt de energie vast die nodig is om dit soort complexe transities te doorlopen. (…) Besluitvorming over de invoeringsdatum na het zomerreces leidt tot verdere druk op de uitvoeringspraktijk.’

DSO

De Eerste Kamer moet in de komende twee weken de knoop over de invoeringsdatum doorhakken. In de senaat leven vooral zorgen over de staat van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Een voor 21 juni over de invoering gepland debat met minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) werd daarom uitgesteld. Een deel van de Eerste Kamer wil eerst een nieuw oordeel van het Adviescollege ICT over het DSO afwachten, dat op z’n vroegst in oktober wordt verwacht.

Veel te doen

De koepels geven in hun brief aan de zorgen te delen. ‘BZK en de bevoegd gezagen hebben nog veel te doen om het DSO goed werkend te krijgen. Het is daarom onvermijdelijk dat het dienstverleningsniveau bij invoering van de wet een tijdelijke terugslag krijgt.’  Volgens de koepels moet er gedaan worden wat nodig is ‘om per 1 januari 2023 met de wet te kunnen werken’ en zullen ‘werkende weg’ nog onderdelen aan het DSO worden toegevoegd.

Kamervragen 

Vorige week bracht Binnenlands Bestuur naar buiten dat het ministerie van Binnenlandse Zaken betrokkenen bij de Omgevingswet de mond snoerde die kritisch waren over het invoeringsproces van de wet. Inmiddels zijn over deze kwestie vragen aan De Jonge gesteld door de Tweede Kamerfracties van de PvdA en JA21. De PvdD begon naar aanleiding van de publicatie een meldpunt voor intimidatie rondom de Omgevingswet. 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Fonhof
Citaat uit bovenstaand artikel: De koepels geven in hun brief aan de zorgen te delen. ‘BZK en de bevoegd gezagen hebben nog veel te doen om het DSO goed werkend te krijgen. Het is daarom onvermijdelijk dat het dienstverleningsniveau bij invoering van de wet een tijdelijke terugslag krijgt.’ Volgens de koepels moet er gedaan worden wat nodig is ‘om per 1 januari 2023 met de wet te kunnen werken’ en zullen ‘werkende weg’ nog onderdelen aan het DSO worden toegevoegd. Einde citaat.
Dit is exact hetzelfde dat bij diverse automatiseringsvraagstukken bij de Belastingdienst ook is gebeurd met als gevolg…..nou dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen. Een houtje, touwtje systeem. Werkt voor geen meter. U bent gewaarschuwd en als toch wordt doorgezet later niet huilie, huilie hé.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
togoo
Voer de wet in voor de gemeenten die klaar zijn. Het is van de zotte dat deze wet keer op keer wordt uitgesteld omdat er lakse achterblijvers zijn die de boel versjteren. Straf die achterblijvers bij een volgende transitiewet stevig af. Het is niet acceptabel dat die free rider gemeenten er steeds maar opnieuw ongestraft vanaf komen.
Zij tasten het vertrouwen in de overheid aan. Dat moet stoppen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie