Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Niet duurzaam genoeg bouwen is een gemiste kans’

De provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam leggen hun ambities voor klimaatbestendig bouwen vast in een convenant.

30 september 2022
Zonnepanelen installeren
Shutterstock

De grote druk op overheden en bouwbedrijven om snel veel te bouwen kan de duurzaamheid van woningen in de weg zitten. De provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam hebben daarom donderdag in een convenant met marktpartijen afgesproken dat de woningbouw duurzamer, natuurinclusiever en klimaatbestendiger moet dan de huidige normen. ‘We willen het liefst dat dit de landelijke norm wordt.’

Senior Business Controller

JS Consultancy
Senior Business Controller

Bouwkundige Projectleider

JS Consultancy
Bouwkundige Projectleider

Het convenant bestaat uit twee delen: het convenant Duurzame Woningbouw in de provincie Utrecht en het convenant Toekomstbestendige woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam. De Utrechtse gedeputeerde Rob van Muilekom (Wonen) ondertekende donderdag de Utrechtse variant.

BB Waarom is zo’n convenant nodig?

RvM 

‘Decentrale overheden hebben vaak grote ambities als het gaat om duurzaamheid, de energieprestatie en circulariteit in de woningbouw, maar in de praktijk zien we dat nog niet altijd terug in de gerealiseerde bouwprojecten. Een aantal jaren geleden hoorden we ook al van bouwers: “we kunnen eigenlijk veel meer doen”. In dit convenant willen we die ambities vastleggen. Als we als gemeenten en provincies inzetten op duurzame projecten, dan kan de bouwsector die stap ook daadwerkelijk zetten. Toen we hier in Utrecht zo’n twee jaar geleden mee begonnen, ontdekten we dat in de metropoolregio Amsterdam een vergelijkbaar initiatief was gestart. We konden dus samen optrekken.’

Maar waarom gebeurt dat duurzaam bouwen nu dan niet?

‘Decentrale overheden hebben vaak grote ambities als het gaat om duurzaamheid, de energieprestatie en circulariteit in de woningbouw, maar in de praktijk zien we dat nog niet altijd terug in de gerealiseerde bouwprojecten. Een aantal jaren geleden hoorden we ook al van bouwers: “we kunnen eigenlijk veel meer doen”. In dit convenant willen we die ambities vastleggen. Als we als gemeenten en provincies inzetten op duurzame projecten, dan kan de bouwsector die stap ook daadwerkelijk zetten. Toen we hier in Utrecht zo’n twee jaar geleden mee begonnen, ontdekten we dat in de metropoolregio Amsterdam een vergelijkbaar initiatief was gestart. We konden dus samen optrekken.’

Maar waarom gebeurt dat duurzaam bouwen nu dan niet?

‘Dat gebeurt ook wel. Er worden soms projecten gerealiseerd die enorm duurzaam of circulair zijn. Maar daar staat tegenover dat er ook woningen worden gebouwd die hoogstwaarschijnlijk niet voldoen aan de eisen van de toekomst. Niet duurzaam genoeg bouwen is volgens ons een gemiste kans: we willen niet over tien jaar zeggen: “hadden we het maar anders gedaan.”’

Is dat niet vooral een zaak voor gemeenten? Die kunnen toch eisen stellen?

‘Ja. Maar gemeenten staan ook vaak onder druk. Er moeten snel woningen bij, en het liefst betaalbaar en tegen lage kosten. Terwijl bouwers een hoger ambitieniveau best kunnen realiseren, als ze niet in iedere gemeente met verschillende eisen te maken hebben. Een meer duurzame oplossing is vaak duurder, maar dat komt vaak doordat de bouwaantallen in projecten relatief klein zijn. Als de voorspelbaarheid voor bouwers groter wordt en ze makkelijker kunnen opschalen, kunnen die kosten flink worden teruggebracht.’

Maar dat is nog niet zo.

‘Nee, maar als we niet gezamenlijk onze ambities delen, gebeurt het ook niet. Uiteindelijk is het ook een leertraject, voor overheden en marktpartijen. We moeten ook zien wat kan werken en wat niet.’

Wordt dit niet een verdere stapeling van ambities?

‘Integendeel. Met dit convenant proberen we partijen juist te ontzorgen en het makkelijker te maken om meer duurzame projecten van de grond te krijgen.’

Moeten er niet gewoon strengere regels komen?

‘In het convenant staan onze gezamenlijke ambities, maar het zijn geen regels als in het Bouwbesluit. We kunnen niets afdwingen. Maar in 2025 staat de herziening van het Bouwbesluit op de agenda. Dit convenant draagt eraan bij dat we straks veel meer kunnen zeggen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzame projecten. Wat werkt en wat niet?’

Is het niet veel beter om een landelijk convenant af te spreken?

‘We waren in onze provincie, en in de Metropoolregio Amsterdam al een eind op weg, dus wij hebben deze stap nu gezet. Bovendien zijn Utrecht en de Metropoolregio goed voor zo’n 30 procent van de toekomstige woningbouwopgave. En ook in andere regio’s is al veel belangstelling voor een eigen convenant. Maar het zou goed zijn als dit uiteindelijk ook landelijk wordt overgenomen en de norm wordt.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Vooral niet in het westen bouwen en zeker niet in Zeeland en op de Zuid Hollandse eilanden. Rond 2050 is er geen houwen meer aan. De eilanden zullen we als eerste op moeten geven. In de tussentijd, tot 2050, stijgt de bevolking tot minimaal 22 miljoen volgens het CBS. Interessant als die mensen allemaal tegelijkertijd moeten verhuizen. Het wordt krap in het oosten van het land. Het grote plan voor Nederland is er niet en wordt niet gemaakt. Er is alleen de klimaathobby van Rob Jetten en de massale immigratie ideologie van D66. Want, volgend Sigrid Kaag in haar HJ Schoo lezing, immigratie is de redding van onze economie!! En waar zitten al die immigranten? Nou, in slachterijen, in tuinderijen, allemaal in sectoren waar D66 vanaf zegt te willen vanwege het milieu.
Hielco Wiersma
Anno 2022 ligt bij Gemeenten/Omgevingsdiensten niet alleen de taak van globale controle op bouwkundige aspecten maar ook op de totstandkoming van moderne goed geïsoleerde en duurzame gebouwen.
Advertentie