Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten zien gat in grote zonneparken

Duitse taferelen met landschappen vol zonnepanelen laten in Nederland nog wel even op zich wachten, maar een omslag in het faciliteren van grootschalige zonneparken lijkt op handen. Steeds meer gemeenten staan welwillend tegenover initiatieven voor zonnevelden, met soms wel 100.000 panelen.

27 maart 2015

Duitse taferelen met landschappen vol zonnepanelen laten in Nederland nog wel even op zich wachten, maar een omslag in het faciliteren van grootschalige zonneparken lijkt op handen. Steeds meer gemeenten staan welwillend tegenover initiatieven voor zonnevelden, met soms wel 100.000 panelen.

26 hectare zonnepanelen langs A4

Deze week maakte investeerder Solar-EW bekend dat het serieuze plannen heeft om in de gemeente Haarlemmermeer een zonnepark te realiseren ter grootte van 26 hectare (circa 52 voetbalvelden). 120.000 panelen moeten 15 MW aan energie opleveren, genoeg voor 4.500 huishoudens. Solar-EW tekende daartoe een samenwerkingsovereenkomst met Schiphol Area Development (SADC), eigenaar van de grond in het beoogde gebied bij verkeersknooppunt De Hoek (A4/A5), die Solar-EW gaat huren. De gemeente spant zich in om zo snel mogelijk een omgevingsvergunning te verstrekken, meldt Haarlemmermeer. Daarna kan het bedrijf een verzoek indienen voor de SDE+-subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken.

Grote parken in Groningen en Emmen

Eerder deze maand maakte Solar-EW bekend diezelfde subsidie is verleend voor een ander groot zonnepark van 20 hectare en met een vermogen van 10,8 MW, op het braakliggende bedrijventerrein van Groningen Westpoort. Groningen heeft daar de vergunning al voor verstrekt, meldt eigenaar Eric van der Gun van het bedrijf. Ook Emmen gaat met de investeerder in zee. De gemeente maakte vorige week melding van een samenwerkingsovereenkomst voor een park met vergelijkbare omvang.

Kentering in zicht

Het zonneveld in Haarlemmermeer zou het grootste zonnepark van Nederland moeten worden. Op dit moment is het zonnepark op het dak van de Floriade in diezelfde gemeente de grootste. De circa 20.000 panelen die 2,3 MW opwekken vallen in het niet bij de plannen voor De Groene Hoek. Van der Gun ziet dat er een kentering aan komt naar echt grote zonneparken. ‘Dit jaar zullen meerdere partijen daar plannen en subsidieaanvragen voor indienen. Wij verwachten dat er een enorme sprong zal worden gemaakt en de tijd is daar ook rijp voor: de techniek verbetert snel, er is rijkssubsidie en gemeenten zien dat ze flink kunnen verdienen aan de leges en aan verhuur van grond. Wij betalen het tienvoudige van een pachtende boer.’

RVO herkent trend

RVO, de rijksdienst die namens het ministerie de subsidies toekent, bevestigt het beeld. ‘Wij zien inderdaad een duidelijke trend dat er meer grote zonneweides worden ontwikkeld dan voorheen’, zegt woordvoerder Moniek Pronk. Welk type zonneprojecten dit jaar subsidie zullen aanvragen wacht RVO af. Aanstaande dinsdag gaat de SDE+ regeling 2015 open.

Gesteggel over leges

Gemeenten moeten nog wel wennen aan de ontwikkeling, merkt Van der Gun. Op gesteggel over leges ketsen plannen soms af. ‘Het lastige is dat je bij de aanvraag van een omgevingsvergunning gelijk leges moet betalen en die kunnen voor een project van 10 miljoen euro oplopen tot 200.000 euro. Maar dan is nog allerminst zeker of het plan ook subsidie krijgt. Daarvoor moet namelijk de vergunning zijn afgegeven en daar gaat vaak enige tijd overheen.’ Van der Gun probeert met gemeenten afspraken te maken over legesbetaling achteraf. ‘Sommige houden strikt vast en de regels, het is ook allemaal heel nieuw. Andere gemeenten zien het bredere belang van dit soort plannen en zijn bereid om mee te denken.’

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
krijgen ze tenminste nog iets terug van die te duur aangekochte gronden...Voor de rest, het zijn gewoon commrciële activiteiten, dus hoezo anders voor de wet?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Oppassen met het aanleggen van grootschalige zonneparken:

1. Nederland is klein land met relatief weinig zonuren, in tegenstelling tot bijv. Frankrijk en Duitsland.

2. de op te wekken energiemogelijkheden via zonneparken in Nederland zijn veel kleiner dan de genoemde andere landen (rendementsberekening).

3. er ontstaat al gauw grote horizonvervuiling en afbreuk aan de planologische en esthetische omstandigheden op bepaalde plaatsen in ons land.

4. eerst duidelijk energiebeleid op EU-niveau maken, alvorens hier in te stappen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
marco / energiedeskundige
Dit is een mooi alternatief voor kolencentrales en kerncentrales. We willen wel graag meer apparaten in huis en meer stroom gebruiken, maar zodra er plannen zijn voor alternatieve duurzame energiebronnen gaat men weer lopen klagen. Windparken zijn idd horizonvervuilend en bovendien niet duurzaam aangezien de productie van dei mastodonten meer kost dan het ooit aan duurzaamheid zal teruggeven. Zonneparken zijn schoon, de techniek ontwikkeld zich nog razendsnel, is niet horizonvervuilend want ze zijn maar 2.5 meter hoog. Bovendien zijn er nu ontzettend veel gebieden waar enkel gras groeit, dit is perfect te combineren met een zonnepark. Het levert de gemeenschap ook veel geld op, hiervan kunnen gemeenten sociale projecten bekostigen.

Veel reacties zijn erg kort door de bocht en wordt geplaatst zonder enige verdieping in de mogelijkheden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bas / consultant
Je betaalt toch alleen leges over het bouwwerk. Dat is de steunconstructie waarop de zonnepanelen rusten.Op de PV-installatie zelf rust toch geen leges ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bas / consultant
Waarom geen drijvende PV-panelen op water? (Moet je bouwleges betalen over een boot?)

In het Ketelmeer ligt een rond meer als slibdepot. Daar kun je de panelen simpel draaien op de zon. Dan wek je circa 20% meer kWh op?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
babs / babs
Wat een sukkels. Plaats hetzelfde vermogen zonnepanelen op de platte daken van alle hallen, loodsen, hotels en kantoren in de Hoek. Dat mag vergunningvrij en is veel fraaier. Die 2 ton zijn alvast verdiend en je kan vanmiddag nog aan de slag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Floris Glasbeek / Kleine zelfstandige
Als simpele onervaren ziel op dit gebied roept mijn intuitie dat dit een farce is waar het om zuivere intentie gaat. Zo te lezen zijn hier voldoende experts om mij te corrigeren.

Het beslaan van toekomstig goed bruikbare grond is toch absurd wanneer er zoveel oppervlak beschikbaar is dat veel minder potentie heeft in de nabije toekomst. Wat zijn de bezwaren ten opzichte van het (snel)wegen netwerk transformeren naar een groot energieopwekkend oppervlak, en uiteraard het dak oppervlak dat in een dichtbevolkt land alleen maar zal groeien. Is het beperking of tact waardoor deze vorm de voorkeur krijgt? Bouw waarvan je al weet dat dit over 20 of 30 jaar weer zal moeten wijken kun je toch niet duurzaam ondernemen noemen? Moet de ontwikkeling van alternatieven op fossiele brandstoffen niet per definitie de meest efficiente lange termijn visie behelzen ? Ik hoop op veel reacties van mensen met meer kennis en ervaring waar het om werkelijk duurzaam ondernemen en alternatieve energie gaat.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske Jonker-ter Veld / gepensioneerd, actief lid natuur- en milieu organisaties
Maak het plaatsen van zonnepanelen op (agrarische) schuren en stallen aantrekkelijk en laat open ruimte groen. Plaatsing is nu voor een ondernemer vaak financieel ongunstig omdat men in het tarief van grootverbruiker valt. .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Ben wel benieuwd of deze commercieel activiteit die niet tot de kerntaken van gemeente hoort ook onder het venootschapbelasting plicht valt voor de gemeentes...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Bakker / Regisseur energie, water en kust
@Marco (energiedeskundige?) Ook hier wordt weer onterecht een tegenstelling neergezet tussen zon en windenergie: (cit) Windparken zijn idd horizonvervuilend en bovendien niet duurzaam aangezien de productie van dei mastodonten meer kost dan het ooit aan duurzaamheid zal teruggeven.

Windturbines verdienen hun productieenergie in 3-6 maanden terug. Zie o.a. info bij ECN. Alle producten hebben nadelen bij hun productie, ook zonnepanelen, maar dat moet je wel in perspectief zien
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. van der Stelt / adviseur
Zelfs zadelen gemeenten en provincies in het kader van Samen Zonne-energie burgers op met Chinese platen met Duits keurmerk en strijken Europese subsidie op die niet voor platen uit China maar platen uit Europa bestemd zijn........zover zijn sommige gemeenten doorgeslagen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ab
Ik zie graag dat gemeentes subsidie gegeven voor zonnepanelen. dan zou ik ze ook aanschaffen.!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie