Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

SP: Waarom bemoeit rijk zich met megastores?

Detailhandelbeleid is een provinciale aangelegenheid; waarom bemoeit het rijk zich dan met de provinciale regels waarmee Zuid-Holland Decathlon wil beletten megastores te openen in de buitengebieden van Den Haag en Schiedam, vraagt de SP in de Tweede Kamer zich af?

11 december 2015

Detailhandelbeleid is een provinciale aangelegenheid; waarom bemoeit het rijk zich dan met de provinciale regels waarmee Zuid-Holland Decathlon wil beletten megastores te openen in de buitengebieden van Den Haag en Schiedam, vraagt de SP in de Tweede Kamer zich af?

Artikel uit verordening geschrapt

SP-Kamerlid Eric Smaling heeft donderdag schriftelijke vragen gesteld over de rijksinmenging in Zuid-Holland, waarover onder andere Binnenlands Bestuur deze week schreef. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben besloten een artikel in de Provinciale Verordening Ruimte 2014 tijdelijk te schrappen. Er komt een tekst voor in de plaats die meer ruimte moet bieden aan nieuwe detailhandel buiten de kernwinkelgebieden.

Waarom overrulen?

De SP vraagt zich af waarom de ministeries de provincies hiermee overrulen en wie opdrachtgever is voor het onderzoek. Smaling in zijn vragen aan de twee ministers: “Is er iets veranderd aan uw houding ten opzichte van 2013 waarin u toentertijd (…) stelde dat de verantwoordelijkheid van het opstellen van een detailhandelvisies en ruimtelijke structuurvisies primair bij regionale overheden ligt en dat u hen (…) hebt opgeroepen hiermee actief aan de slag te gaan"?

Raad van State

Ook wil Smaling weten wat naar de mening van de ministers onduidelijk is aan het advies van de Raad van State over dezelfde kwestie. Die stelt onder andere dat het binnen de betreffede Eurpese Richtlijn mogelijk is om economischebehoefte-onderzoek te doen ter onderbouwing van ruimtelijke beslissingen.

Bevoegdheden

Om duidelijkheid te scheppen vraagt Smaling de ministers om een ondubbelzinnige uitspraak over de bevoegdheden: “Ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van detailhandel- en ruimtelijke structuurvisies inderdaad bij de provincies? Ligt de besluitvorming in dat verband eveneens bij de provincies?” En tot slot: “Bent u nu, in tegenstelling tot in december 2013, wel bereid een Rijksstructuurvisie Detailhandel op te stellen? Zo nee, waarom niet?”

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

A.M.T. van Bruggen
Het zou zomaar kunnen zijn dat hier sprake is van handelen om gezichtsverlies te voorkomen. Destijds is mevrouw Riek Bakker werkzaam in de nieuwe functie van aanbestedingsambassadrice voor het ministerie van Economische Zaken door de gemeente Schiedam aangesteld om de onderhandelingsruimte met het ministerie van Verkeer & Waterstaat nu I&M te onderzoeken. Deze onderhandelingsruimte is er geweest. Mevrouw Bakker is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van Schiedam in beweging waarvan de vestiging van Decathlon een onderdeel is. Beide ministeries zijn dus via mevrouw Bakker betrokken bij de plannen van Schiedam.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
@Carla: uw opmerking is onterecht. De SP is een politieke partij, die mogen over alles een mening hebben. De overheid niet, die hoort gewoon betrouwbaar te zijn en afspraken na te komen.

Het lijkt er op dat dat in deze zaak niet het geval is, en de SP stelt daar vragen over.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R.Boom / Beleidsadviseur
Het Rijk moet zich verre houden van ingerepen in deze. Dit is een zaak van de provincie.Het lijkt er op dat vanuit Schiedam en Den Haag een politieke lobby richting Rijk op gang is gekomen nu men zijn zin niet heeft gekregen. Treurig dat het Rijk hier weer intrapt. Zuid-Holland voert voor wat betreft Detailhandel een weliswaar strak maar verantwoord beleid. Straks gaat de Kamer weer zeuren over de achteruitgang in de centra van gemeenten.Die worden door het beleid van Zuid-Holland nu juist beschermd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel van Klaveren
Waarom bemoeit de SP zich eigenlijk met het beheer van het bos ?

S(implistische) P(artij) denkt overal verstand van te hebben !

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1413449/amersfoo …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie