Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Kamervragen na desinformatie over DSO

De GroenLinks-fractie van de Eerste Kamer wil opheldering van minister Hugo de Jonge over onjuiste informatie over het DSO

ANP
08 augustus 2022
Vragen
Shutterstock

In antwoorden op Kamervragen in mei stelde De Jonge dat de oplevering van het - voor de uitvoering van de wet cruciale - Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) op schema lag. Dat bleek niet het geval, en het ministerie wist dat. Binnenlands Bestuur kreeg via de Wet open overheid inzage in de onderliggende stukken en publiceerde daarover

Zorgwekkend

Eerste Kamerlid Saskia Kluit van GroenLinks noemt het 'zorgwekkend' dat de Eerste Kamer onjuist is geïnformeerd door de minister. De fractie heeft maandag schriftelijke vragen gesteld; een ongebruikelijk stap voor de Eerste Kamer tijdens het reces. Het is niet de eerste keer dat de Eerste Kamer onvolledig is geïnformeerd over de voortgang van de Omgevingswet, stelt Kluit. "Hoe kan de Eerste Kamer vertrouwen op de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie die de minister met ons deelt" wil de GroenLinks-senator onder meer weten.

Haastwerk

Uit gespreksverslagen tussen softwareleveranciers en ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de Eerste Kamer een te rooskleurig beeld is voorgeschoteld over het DSO, hetgeen wordt beaamd door een ambtenaar van het ministerie. 'Die brief van de minister suggereert dat het stabiel is (...) en op een aantal punten is dat gewoon niet zo', zegt een softwareleverancier in een van de gespreksverslagen. Hij heeft het over het DSO. Een ambtenaar erkent dit, maar zegt dat de beantwoording haastwerk was.

Zorgvuldig proces

Onzin, vindt senator Kluit. 'Wij wilden als Eerste Kamer een zorgvuldig proces. Het was de minister die haast had.' De Jonge wilde dat de Eerste Kamer voor 1 juli zou instemmen met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De senaat heeft medio juli tot een 'ja, mits' besloten. Een definitief ja hangt af van een oordeel van het Adviescollege ICT-toetsing en de uitkomsten van een door De Jonge toegezegde enquête onder toekomstige gebruikers; gemeenten en provincies. Onder meer GroenLinks en PvdA zijn tegen invoering per 2023 en willen uitstel. Het is ondoenlijk voor gemeenten en provincies om de komende tijd met twee scenario's te werken, zegt Kluit. Ze wil nu alsnog de juiste antwoorden over het DSO.

Ministerie ontkent

Het ministerie ontkent dat de senaat niet goed is geïnformeerd. 'In de details van de beantwoording is ongelukkig de suggestie gewekt dat er geen wijzigingen in het DSO zouden voorkomen per april. Er moesten echter nog kleine veranderingen doorgevoerd worden', zegt een woordvoerder van het ministerie. Dit is op 3 juni schriftelijk door het ministerie hersteld en later die maand nog eens mondeling toegelicht, aldus de woordvoerder. (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Ik zag bij "alle peilingen" (7 aug 2022) van Maurice de Hond dat het CDA nog maar 6 zetels over heeft. Dat is mede het resultaat van het vertrouwen dat men nog heeft in de zwalkende kopstukken van deze partij die het niet meer zo nauw nemen met de werkelijkheid.
Wikipedia zegt over desinformatie: "Desinformatie is te kwader trouw verspreide misleidende of onjuiste informatie. Misinformatie is al dan niet opzettelijk verspreide valse, onjuiste informatie. Desinformatie wordt publiekelijk bekendgemaakt of "strategisch" uitgelekt door een overheid, onderneming of andere entiteit om te voorkomen dat een doelgroep juiste conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen.
Desinformatie wordt geproduceerd door mensen die doelbewust hun publiek willen bedriegen, zodat die iets anders gaan geloven dan de waarheid. Ze is psychologisch gezien dermate krachtig, dat wanneer desinformatie succesvol verspreid wordt, ze door een relatief groot deel van het publiek geaccepteerd wordt als feit." Zo werkt dat eigenlijk toch al jaren in de politiek?
Nico Bos
Even wat genuanceerder: In de vrijgekomen WOO stukken (BZK transcript) van 4 augustus blijkt op pagina 28 e.v. dat "Den Haag" aardig van het pad af is en stakeholders eigenlijk vaststellen dat ook 1 januari 2023 een illusie is. zie link (copy-paste) https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/747017.pdf
Advertentie