Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

35 miljard extra en een minister voor Klimaat

Klimaatneutraal, fossielvrij en circulair. Het kabinet trekt 35 miljard euro extra uit om Nederland met klimaatmaatregelen klaar voor de toekomst te maken. Dat geld komt via een zogenoemd klimaat- en transitiefonds beschikbaar. Het geld is onder andere bedoeld voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten.

15 december 2021
shutterstock-269094644.jpg

Klimaatneutraal, fossielvrij en circulair. Het kabinet trekt 35 miljard euro extra uit om Nederland met klimaatmaatregelen klaar voor de toekomst te maken. Dat geld komt via een zogenoemd klimaat- en transitiefonds beschikbaar. Het geld is onder andere bedoeld voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten.

Kerncentrales

In het coalitieakkoord wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030. In 2035 wordt de uitstoot verlaagd met 70 procent en in 2040 met 80 procent. In 2050 moet Nederland volledig klimaatneutraal zijn. Daarvoor kondigt het kabinet ingrijpende maatregelen aan, bijvoorbeeld het invoeren van een systeem waarbij automobilisten gaan betalen voor gebruik. Ook zal de kerncentrale in Borssele langer open blijven en wordt er een begin gemaakt met de realisatie van twee nieuwe kerncentrales.

Waterstof

Volgens de opstellers van het coalitieakkoord kan kernenergie een aanvulling zijn op zonne- en windenergie en geothermie. Ook kunnen de centrales ingezet worden voor de productie van waterstof. Door kerncentrales neer te zetten wordt Nederland qua energie ook minder afhankelijk van de import van gas.

Toekomstbestendig

Daarnaast worden er stappen gezet om de energienetwerken toekomstbestendig te maken en wordt er fors meer geïnvesteerd in het isoleren van huizen, windmolens op zee, zonnepanelen op daken en groene waterstof. Rekeningrijden is geen taboe meer en wordt in 2030 ingevoerd. Grote vervuilers gaan een hogere CO2-heffing betalen.

Minister

Om er zorg voor te dragen dat al deze transities in goede banen worden geleid komt er een minister voor Klimaat en energie. Die gaat er onder meer op toezien dat grootschalige energie-infrastructurele projecten versneld kunnen worden opgepakt. Het kabinet wil die versnelling realisren door een aanpak zoals in de Crisis- en Herstelwet.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / Financieel adviseur
Ik mis een minister Overheid in control
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Er moeten zaken worden afgeremd: distributie economie, land- en tuinbouw inclusief vleessector, datacentrums, allemaal sectoren die schadelijk zijn voor het milieu en die voor de belastingbetaler indirecte kosten met zich meebrengen, zoals de kosten van kapot rijden infrastructuur en arbeidsmigratie. Verder asielmigratie en gezinshereniging aanpakken. HOE. Een fors hoger minimumloon en andere arbeidsgerelateerde regelingen zoals die voor zzp’ers aanpassen, controles op naleving daarvan, strengere milieuwetgeving, wegenbelasting verhogen, bestemmingsplannen aanpassen zodat internationale distributiebedrijven zich niet kunnen vestigen. Asielmigratie en gezinshereniging fors beperken. Dan komt er rust in dit land en komt er geld vrij voor klimaat. Nu worden we horendol en raken we uit control.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie