Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Inzamelen plastic helpt milieu amper vooruit

Het huidige systeem van het inzamelen van plastic levert nauwelijks winst op voor het milieu, zo blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Het door gemeenten ingezamelde plastic is van zo matige kwaliteit, dat een groot deel alsnog moet worden verbrand.

20 september 2017

Het huidige systeem van het inzamelen van plastic levert nauwelijks winst op voor het milieu, zo blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Het door gemeenten ingezamelde plastic is van zo matige kwaliteit, dat een groot deel alsnog moet worden verbrand.

Plasticsoep

Met het recyclen van plastic zou de totale CO2-uitstoot volgens de onderzoekers hooguit met 0,15 procent worden teruggebracht. ‘Er is ook geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en plastic in het oppervlaktewater; de zogeheten plasticsoep.'


Lage marktprijs
Het merendeel van het gerecyclede kunststofafval bestaat nu uit ‘mix’ (een samenstelling van allerlei verschillende soorten plastic) en ‘folies’, waarvoor de toepassingsmogelijkheden beperkt zijn. De marktprijs is laag en soms zelfs negatief, terwijl de recycling van kunststof uit gescheiden huishoudelijk afval nog erg kostbaar is. Daardoor zijn de kosten van inzameling nu hoger dan de marktprijs.  


Voorraadvorming
Een verdere toename van recycling, zoals veel gemeenten beogen, leidt volgens de CPB slechts tot een nog grotere stroom van een product met beperkte afzetmogelijkheden. Dit kan weer leiden tot voorraadvorming, of het alsnog verbranden van het gescheiden afval. Daarmee komt de milieuwinst onder druk te staan. Door beter te sorteren kan de kwaliteit van het ingezamelde plastic omhoog. ‘Dit leidt weliswaar tot hogere kosten, maar ook tot meer milieuwinst.'


Vervuiling afvalstromen
Bijkomend effect van het sturen op restafval van huishoudens (door tarifering of het lastiger maken om restafval kwijt te raken) is dat de kans op vervuiling van overige afvalstromen, zoals groente- en tuinafval, toeneemt. Plastic in compost vormt volgens het CPB een belangrijke bron voor plastic in het oppervlaktewater en daarmee de plasticsoep.


Statiegeld
In plaats van nog meer afval te scheiden adviseert het CPB om het statiegeldsysteem uit te breiden. Dit leidt tot vermindering van zwerfafval, en daarmee tot reductie van de plasticsoep. Kunststof zwerfafval bestaat voor ruim 90 procent uit verpakkingen. Uitbreiding van het statiegeldsysteem geeft gebruikers een prikkel om afval in te zamelen in plaats van weg te werpen in de leefomgeving. Of de baten ervan opwegen tegen de kosten is volgens het CPB niet onderzocht.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Edward / burger
Te vrezen valt dat gemeenten nu gemakkelijk zullen zeggen 'Dan stoppen we er maar mee', net nu de gescheiden inzameling op gang gekomen is en veel mensen gemotiveerd zijner aan mee te doen. 0,15 % is toch ook niet niks. Bovendien versterkt het gescheiden inzamelen het bewustzijn van consumenten v.w.b. de verpakking van producten. Graag op langere termijn kijken en onderzoeken of gebruiksmogelijkheden van 'matig' materiaal te vergroten zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Dus 'aan de markt overlaten' en 'zelfregulatie' blijken niet te werken. Meer sturing van de overheid is vereist om de stijgende vervuiling tegen te gaan.

Inclusief statiegeld, zodat we de stuitende 'discussie' hierover ook achter ons kunnen laten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Ik heb me, evenals veel mensen die zich bezighouden met inzamelen en verwerken van PMD echt kapot geërgerd aan deze DISRUPTIEVE manier van berichtgeven door het CPB. Enig overleg, bijvoorbeeld met de branchevereniging over wanneer en hoe de bevindingen het beste hadden kunnen worden gepubliceerd was kennelijk teveel moeite voor het CPB. Nu zit iedere gemeente met burgers die de kont tegen de krib ingooien m.b.t. het gescheiden aanbieden van afval en wij moeten dat maar weer zien te repareren.Over de inhoud:

"Met het recyclen van plastic zou de totale CO2-uitstoot volgens de onderzoekers hooguit met 0,15 procent worden teruggebracht."

Wordt het verminderde gebruik van virgin material door gebruik van hernieuwde grondstoffen alleen in CO2 uitgedrukt of heeft het besparen op gebruik van aardolie nog andere voordelen? Ik ben van mening van wel!"‘Er is ook geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en plastic in het oppervlaktewater; de zogeheten plasticsoep."

Nee, hèhè! Het inzamelen van huishoudelijk PMD is iets heel anders dan de bestrijding van zwerfafval. Wat er uit de autoraampjes en van de fiets wordt gegooid heeft niets te maken met wat we allemaal aan gebruikte verpakkingen thuis organiseren en in de oranje zak/container stoppen. De conclusie van het CPB dat er geen directe relatie te leggen is klopt, maar deze relatie was sowieso al niet aanwezig.Het wordt hoog tijd dat de verpakkende industrie zich verantwoordelijk gaat voelen voor de PMD-keten. Nu ligt de hele verantwoording, inclusief de financiële geheel bij de gemeenten. Dat moet anders: gemeenten zijn alleen maar inzamelaars, de rest van de keten zou niet onze verantwoording moeten zijn
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen Parma / mvo coordinator
Ik sluit me geheel aan bij het betoog van Petra. Ook ik erger me op de manier waarop dit bericht naar buiten is gebracht.

De milieuwinst zou laag zijn. Oké, maar als we geen plastic inzamelen heb je milieuschade. Een slak in de goede richting gaat nu eenmaal harder, dan een haas in de verkeerde richting.Dat de technieken voor het nascheiden van de verschillende soorten plastics en de technieken voor het recyclen van de verschillende soorten plastics heel hard gaat, wordt niet genoemd.Dat er allerlei onderzoeken zijn in allerlei branches om plastic beter te kunnen recyclen, wordt ook niet genoemd. Een voorbeeld van onderzoeken kun je vinden op: https://www.circulairondernemen.nl/bibliotheek/d …Dat je met dit soort berichtgeving het draagvlak enorm ondermijnt en het weer terugbrengen van het draagvlak jaren gaat kosten, is kennelijk niet belangrijk.De opmerking over de relatie met de plastic soep problematiek is zo dom, dat ik daar verder geen woorden aan vuil wil maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Math Oehlen / ambtenaar afvalzaken
Nou wordt hij mooi. De laatste twee reacties verwijten het CPB disruptieve berichtgeving. Voor een beleidsambtenaar die zijn huiswerk aan de voorkant gemaakt zou hebben (en die zijn er ook) bevat het rapport van het CPB niet zo veel nieuws. CE/TNO uit mei 2015 ging trouwens daarin al voor. De emotie vloeit blijkbaar voort uit omgekeerd denken. Het eigen spiegelbeeld komt in zicht. De magere resultaten zijn al jaren bekend maar onder de tafel geveegd. Het geld is gaan regeren. Gemeenten hebben hun zorgplicht vervangen door het onderaannemerschap voor de producentverantwoordelijke. Dat bepaalde inzamelmodellen een zware wissel trekken op de subsidiepot en een bijbehorende filosofie noodzakelijk maken wil niet zeggen dat we daarin moeten volharden. Je hebt je gewoon vergist. Ben kwaad op jezelf en schiet niet in de ontkenningsstand. En voor de marginale onderdelen van de fossiele plasticketen een recycle-infrastructuur opbouwen die kansloos is? Plenty of oil. 1% van de mondiale aardoliestroom zal te maken hebben met recycling van fossiel plastic. Dacht dat verspilling van middelen aan dit kansloze onderdeel van de (deels prima) plasticrecycling niet zo duurzaam is. En inzamelen betekent niet per definitie gescheiden inzamelen. De suggestie hier onder dat niet inzamelen mlieuproblemen oplevert is niet logisch, zeg maar suggestief. De Belgen zamelen de Nederlandse probleemplastics niet eens in en de Duitsers doen dat wel maar hebben geen moeite met thermische recycling. Kortom: we creëren zelf een kunstmatig probleem dat uniek is Europa (het ligt genuanceerder maar goed, dat is voor een andere keer). En ga er eens van uit dat verpakkingen gewoon een functie hebben. Dat daar afval, zoals bij alles vrijkomt, willen we blijkbaar graag wegdefiniëren. Dat de doelmatige onderdelen van de recycling ook een bijdrage leveren staat buiten kijf. Maar de emotionele reacties op het hoogste adviesorgaan van het kabinet, dat nota bene in kaart brengt wat de hele vakwereld al weet is blijkbaar zo gevoelig dat we het van onze burgertjes weg moeten houden. Dat is het beste bewijs dat het CPB het rapport net op tijd komt. Voor de genene die de kernwaarde van duurzaamheid hoog in het vaandel hebben: rationaliteit, wetenschappelijkheid, transparantie. Het moet gewoon kloppen. De hoop op een ontwikkeltraject van marginale fossiele plastics is het nieuwste argument voor uitstel manoeuvre om aan de voorkant na te denken over zin en onzin. Ik zeg: tot 2030 gewoon verbranden die plastic mix. Net als de rest van Europa. Tegen die tijd gelooft niemand meer in olieschaarste voor plasticproductie en hebben we plug-inn bioplastics zat. En als dan chemische recyling, zonder subsidie, nog steeds overwogen wordt dan praten we tegen die tijd maar verder. En degene die zijn eigen burgers te onnozel vindt om dit te mogen horen die koestert zich maar in zijn eigen omgeving. Laat de rest vooral luidt door blijven praten en denken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eric / ambtenaar
Hoera, dank aan het CPB die de niet politiek-correcte waarheid durft te openbaren, een uitkomst die ik als onnozele burger op mijn klompen kon aanvoelen.De wethouder in mijn huidige woonplaats wilde voor restafval voortaan per zak laten betalen, onder het mom 'de vervuiler betaald' en 'het is goed tegen zwerfafval....'

Loze kreten: het moet natuurlijk zijn: de aanbieder betaald, en: rommel in de berm gooien blijft gratis en dan zelfs voordeliger.We zijn nog niets! verder dan enige decennia geleden; Den Haag voerde een 'plastic-afval' dag, na verloop van tijd lag er een enorme berg op de Loosduinseweg en wat daarmee te doen? Alles ging de verbrandingsoven in...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Mooi en juist stuk van het CPB. Ook de meeste personen die met afvalstromen te maken hebben weten het ook wel, maar 'steken hun koppen in het zand'. Het afval kan beter en goedkoper allemaal bij de vuilverwerking worden gescheiden en dan kan (in dit geval) de 'goede' plastics goed gescheiden worden van de 'verkeerde'. Dit geld overigens voor al het afval.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cees Fisser / weggebruiker
De Gemeente Amstelveen heeft voor 1-1-2018 net een nieuw systeem van afvalinzameling uitgedacht en gecommuniceerd. Al het plastic afval moet dan bij elkaar in de grijze container. En voor het zogenaamde "restafval" mag de burger 200 meter lopen naar een decentraal in de wijk geplaatste ondergrondse restafvalcontainer.

Gelukkig is nog inspraak mogelijk...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie