Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Investeren in bestaande bedrijventerreinen loont

Dat blijkt uit onderzoek met het model ‘Economische Effect Rapportage (EER) Bedrijventerreinen’ van de Stec Groep in onder meer de regio Rotterdam.

30 april 2014

De leegstand ten spijt, is en blijft het sociaal-economisch belang van bedrijventerreinen in Nederland groot. Er is nog steeds zeker 30 procent van de werkgelegenheid op gevestigd.

Extra werkgelegenheid
Dat blijkt uit onderzoek met het model ‘Economische Effect Rapportage (EER) Bedrijventerreinen’ van de Stec Groep in onder meer de regio Rotterdam. Op bedrijventerreinen is niet alleen ruim 30 procent van de werkgelegenheid gevestigd, ze zorgen ook nog eens voor 20 procent extra werkgelegenheid in de bedrijfsketen in Nederland.

Hét motorblok
In de beeldvorming zijn bedrijventerreinen uit de gratie. Ze verloederen snel en de echte industrie lijkt te verdwijnen naar andere landen. Er zijn er teveel en vaak zijn ze nog lelijk ook. Die publieke opinie is volgens Stec-onderzoeker Evert-Jan de Kort en Cees-Jan Pen, programmanager economie van Platform31 niet op feiten gebaseerd. Bedrijventerreinen vormen in hun ogen juist hét motorblok van de lokale en regionale economie. De investeringsdynamiek op bedrijventerreinen is bijvoorbeeld opvallend hoog, zo blijkt uit het onderzoek. Per jaar investeren bedrijven zo’n 40.000 euro per hectare in pand en kavel, productielijnen, machines en personeel.

Leegstand
Op basis van het Stec-onderzoek bestrijden ze dat er veel leegstand is. ‘Gemeenten moeten blijven investeren in bedrijventerreinen. Er zijn veel banen mee gemoeid’, stellen ze. ‘Ruim 1 op de 3 banen op bedrijventerreinen wordt ingevuld door mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar ook veel hoger opgeleiden verdienen er hun boterham: bijna 1 op de 4 werknemers op een bedrijventerrein heeft een hogere opleiding, en dit aandeel is groeiende.’

Blijven investeren
Wat ze zien, is dat diverse gemeenten het beheer- en onderhoudsniveau op veel plekken nog een tandje terugschroeven en besparen op accountmanagement en economisch beleid. In hun ogen is het belangrijk dat gemeenten in deze bezuinigings- en decentralisatietijden juist blijven investeren in bedrijventerreinen, juist vanwege het sociaal-economisch belang.

Meer belangstelling
De Kort en Pen roepen nieuwe colleges op meer inzicht in en belangstelling te tonen voor bedrijventerreinen - ruim 3.500 met 2,5 miljoen banen – die hoger op de agenda te zetten en ondernemers maximaal te faciliteren. Het relatief vaak lage onderhouds- en aandachtsniveau voor bedrijventerreinen moet niet verder verslappen. De kosten die ermee gepaard gaan verdienen gemeenten in hun ogen dubbel en dwars terug via minder werkloosheidsuitkeringen, minder herstructureringskosten en een aantrekkelijker klimaat voor nieuwe investeringen. Bovendien blijven ook de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting op peil.

Gesprekspartner
Voorwaarde is dat ook ondernemers(organisaties) en pandeigenaren op de bedrijventerreinen nieuwe stappen zetten. Die moeten zich beter organiseren, als een professionelere gesprekspartner richting de gemeente optreden, meedenken en meer zelf initiatief nemen. De Kort en Pen denken bijvoorbeeld aan het zelf opzetten van parkmanagement en strategischer investeren in de eigen huisvestingssituatie.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Vincent Thunnissen / senior medewerker bij gemeente Apeldoorn
Echt investeren in bedrijfsterrein gaat misschien nog weer anders. Een paar jaar terug was ik betrokken bij een tocht langs 4 bedrijfsterreinen. In Arnhem: een integrale vastgoed/bedrijfsterrein-belegging die dynamisch werd geëxploiteerd en goed liep; daarnaast een gemeentelijke grex die slecht liep. In Venlo: een integrale vastgoed/bedrijfsbelegging vanuit en door de foodketen opgebouwd die goed liep, en een mega-gebiedsontwikkeling van overheden waarbij we ons hart vasthouden.

Hit&run verliest het altijd van de rustige, betrokken belegging.
Cees-Jan Pen / Programmamanager
Beste Vincent, je raakt een belangrijk punt van de verzakelijking. Tot op heden is de overheid teveel de ontwikkelaar en aanjager van bedrijventerreinen en dat is zachts gezegd niet altijd een succes. In lijn met verzakelijking is het zaak dat betrokkenen veel meer ruimte bieden aan de markt en de vraag van ondernemers. Interessant in dit kader is ook de pilot in Helmond over vraaggericht ontwikkelen en de zgn 0 Euro aanpak in Noord- Holland Noord.
Advertentie