ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Sport- en onderwijscampus in één gebouw

In korte tijd is in de gemeente ’s-Hertogenbosch een sport- en schoolgebouw voor 2.300 leerlingen gerealiseerd.

Rodenborch college
Fotografie: Mike van Schoonderwalt

In korte tijd is in de gemeente ’s-Hertogenbosch een sport- en schoolgebouw voor 2.300 leerlingen gerealiseerd waar iedereen zich thuis voelt. Het gebouw biedt ruimte aan leerlingen en medewerkers van het Rodenborch-College en van het Jeroen Bosch College en omvat een sportaccommodatie bestaande uit twee sporthallen. Het Rodenborch-College is onderdeel van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Gebouw met een ‘wij-gevoel’

Een belangrijke uitdaging bij de ontwikkeling was het combineren van een beleving van kleinschaligheid met de voordelen die een groot ‘alles onder één dak gebouw’ kan hebben. Het gebouw moest de visie van de school ‘Samen leren, leven, groeien’ ondersteunen, met als motto het ‘wij-gevoel’. Het nieuwe gebouw biedt meer ruimte voor de diverse profileringen: technasium, cultuur, tweetalig onderwijs en Topsport Talentschool. Voorheen waren de diverse gebouwen van de school gescheiden van elkaar waardoor medewerkers elkaar minder zagen en samenwerking moeilijker was. Nu faciliteert het gebouw juist deze samenwerking.

Het Programma van Eisen, dat samen met HEVO is opgesteld, bevat de basis voor de huidige opzet. Het gebouw bestaat uit een aantal vleugels en is verdeeld in de onder- en bovenbouw met elk zes leerdomeinen. De werkpleinen zijn bewust niet massaal van opzet en centraal tussen lokalen geplaatst, waardoor een eigen inrichting en uitstraling mogelijk werd. De lokalen zijn divers van aard om aan groepen van verschillende grootten les te kunnen geven.

In het hart van het gebouw bevindt zich de centrale verkeersruimte waar alle lijnen samenkomen. Leerlingen vinden hierdoor hun eigen plek waar zij zich thuis kunnen voelen. Er is een centraal atrium - met trappen en een podium - dat als pauzeruimte wordt gebruikt en daarnaast is er een aparte pauzeruimte.

Het gebouw is flexibel en vrij indeelbaar. De inpassing van de onderwijsvisie en het programma heeft zorgvuldig plaatsgevonden en de indeling kan in de toekomst eenvoudig aangepast worden. Het gebouw is heel licht en ruim, met veel aandacht voor het binnenklimaat en duurzaamheid.

Onderwijs op maat

Het hoofddoel van de onderwijsvisie is persoonsgericht onderwijs in dialoog. Leerlingen krijgen onderwijs op maat, passend bij het tempo waarop ze vakken kunnen volgen. Dat wil zeggen meer modulair en niveaugericht, met meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en vakoverstijgende projecten. Daarnaast is er de mogelijkheid om voor een verlengde brugklas te kiezen. Door de omvang van de school is het mogelijk grote variatie te bieden, zoals dakpanklassen mavo-havo en havo-vwo, waarbij twee niveaus in één brugklas zitten.

Regionale functie

Het Rodenborch-College is een LOOT-school; een LOOT-school of Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar het door middel van een aangepast lesprogramma voor jonge sporttalenten gemakkelijker wordt gemaakt om het volgen van onderwijs met sport te combineren. Leerlingen komen daarom uit een grote regio naar het gebouw dat vlak bij diverse buitensportvelden ligt. Onderdeel van de nieuwbouw is een sportaccommodatie met twee sporthallen (zes gymzalen) met een interne hoogte van 7 meter, een foyer en een tribune.

De prachtige aula, de mediatheek en het water om het gebouw heen; het is geweldig om te zien dat de kinderen nu een wowfactor ervaren.

Roland Littooij, Manager Bedrijfsvoering

Duurzaam 

De school is een bijna energieneutraal gebouw (BENG). Het gebouw heeft uiteraard een uitstekende thermische schil en triple glas, op de daken zijn PV-panelen aangebracht en mossedum begroeiing. Er vindt warmteterugwinning plaats en zowel warmte als koude wordt door energiezuinige warmte­pompen opgewekt. Ook het regenwater wordt op eigen terrein opgevangen. Het mossedumdak absorbeert veel water, het water dat overblijft gaat naar de wadi en als deze verzadigd is, komt het water in een grote vijver. De nieuwe school wordt omringd door groen. Op het plein zijn verblijfs­plekken gerealiseerd die uitnodigen tot ontmoeting. Het parkeerterrein en de fietsenstallingen zijn ingepast in blokken groen. Aan de westzijde van het gebouw is een landschappelijke strook met natuur en water gerealiseerd als buffer naar het achterliggende bedrijventerrein.

Duurzame exploitatie

Bij de nieuwbouw is goed gekeken naar de toekomstige exploitatiekosten en daarom is gekozen voor besparen en opwekken van energie en het gebruik van degelijke, duurzame materialen die niet snel hoeven te worden vervangen. 

Strak proces

HEVO heeft de definitiefase begeleid waarin expliciet aandacht is besteed aan het samenkomen van de twee verschillende scholen in één gebouw. Aan de hand van diverse werksessies met gebruikers zijn thema’s en aandachtsgebieden besproken. Op basis hiervan is het Programma van Eisen opgesteld en over de projectorganisatie, planning en financiële opzet van het project geadviseerd. Het projectmanagement is vanaf het ontwerp tot en met de oplevering door HEVO verzorgd. Hierbij is steeds maximaal aandacht besteed aan samenwerking voor het beste resultaat binnen de krappe ontwerp- en bouwperiode. Bij de aanbesteding is er expliciet aandacht geweest voor optimale marktwerking en gegarandeerde langjarige prestaties.

We hebben voor het projectmanagement HEVO ingeschakeld en daar zijn we zeer tevreden over. Niet alleen door de grote deskundigheid, maar zeker ook door de rust en het vertrouwen die de adviseurs altijd uitstraalden.

Marjo van Ijzendoorn, Rector Rodenborch-College

Dit artikel is gepubliceerd in Schooldomein, december 2022.

Verder lezen

Referentie Rodenborch-College

Meer weten? Neem dan contact op met:

Winifred van den Bosch
+31 (0)6 12 11 67 28
winifred.bosch@hevo.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.