ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Omvangrijke investeringsopgave bij gemeentelijke huisvesting onderwijs

Nieuw beleidsinstrument: het uitvoeringsprogramma

Investeringsopgave onderwijshuisvesting

Sinds de aankondiging van een wettelijke verplichting voor Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) hebben steeds meer gemeenten ervoor gekozen om IHP’s op te stellen. Kort gezegd brengen IHP’s de investeringsopgave voor onderwijshuisvesting op gemeenteniveau in beeld. Deze investeringsopgaven zijn meestal omvangrijk door de grote vervangings- en verduurzamingsopgave die er ligt voor de schoolgebouwen (mede gezien de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050).

IHP

Een IHP wordt door een gemeente samen met de schoolbesturen (en steeds vaker ook samen met kinderopvangorganisaties) opgesteld en bepaalt op basis van een gezamenlijke visie en gerichte analyse de investeringen in onderwijshuisvesting voor de lange termijn (minimaal 16 jaar). IHP’s worden periodiek, bijvoorbeeld om de vier jaar, geactualiseerd.

Complexe opgave

Realisatie van dergelijke projecten is een complexe opgave die meerdere jaren duurt. Om te voorkomen dat de scholen in de fase na afronding van het IHP vertraging oplopen en er een achterstand ontstaat, is het zaak om na vaststelling van een IHP direct te beginnen met de uitvoering van deze projecten. In de praktijk blijkt dit een lastige opgave. HEVO merkt dat het lang duurt voordat projecten tot uitvoering komen. Soms duurt het bijvoorbeeld enkele jaren voordat de haalbaarheidsstudie wordt opgestart.

Kansen

HEVO ziet enorme kansen in het opstellen van uitvoeringsprogramma’s om de uitvoering van IHP’s te versnellen en te verbeteren. Hiervoor is een whitepaper opgesteld. Deze whitepaper positioneert uitvoeringsprogramma’s in de beleidscyclus van onderwijshuisvesting en gaat vervolgens in op de drie pijlers van een goed uitvoeringsprogramma. Download hier.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.