Alle whitepapers

Integrale Huisvestingsplannen (IHP): Van intentie naar realisatie

Hoe te bereiken?

Het verwezenlijken van de omvangrijke huisvestingsplannen die voortkomen uit Integrale Huisvestingsplannen (IHP's) vormt een uitdaging voor zowel gemeenten als schoolbesturen. Het ontbreekt aan een cruciale schakel om deze ambitieuze plannen daadwerkelijk te verwezenlijken. Gezien de omvangrijke investeringsopgave op het gebied van onderwijshuisvesting op gemeentelijk niveau, is het noodzakelijk om duidelijkere afspraken te maken om de uitvoering van deze plannen te waarborgen.

Met het oog hierop introduceert HEVO een nieuw beleidsinstrument: het uitvoeringsprogramma. In onze whitepaper gaan we dieper in op de context en de inhoud van dit innovatieve instrument. Wij zijn optimistisch dat deze whitepaper gemeenten en schoolbesturen zal bijstaan bij een gestroomlijnde uitvoering van hun ambitieuze IHP's, en daarmee een bijdrage zal leveren aan de duurzame ontwikkeling van het onderwijslandschap in Nederland.

Whitepaper aanvragen

Aanhef