Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Meer geld nodig voor realisatie zonneparken'

Gemeenten, de milieubeweging en brancheorganisaties roepen het kabinet op meer geld uit te trekken voor de subsidie van duurzame energieprojecten, zodat de klimaatdoelen binnen bereik komen. De animo voor de subsidieregeling SDE+ blijkt een stuk groter dan het beschikbare budget.

05 februari 2020
zonenwind.jpg

Gemeenten, de milieubeweging en brancheorganisaties roepen het kabinet op meer geld uit te trekken voor de subsidie van duurzame energieprojecten, zodat de klimaatdoelen binnen bereik komen. De animo voor de subsidieregeling SDE+ blijkt een stuk groter dan het beschikbare budget.

Panklaar

Met het huidige budget zullen zo'n 6000 "panklare initiatieven" voor zonne-energieprojecten buiten de boot vallen, becijferen de organisaties. En dat terwijl Nederland harde doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie en het verminderen van de CO2-uitstoot nog niet haalt. 'Als geen andere techniek kunnen zon-op-dakprojecten zeer snel gerealiseerd worden en dus bijdragen aan de nu geldende energie- en klimaatdoelen,' aldus de organisaties in een brief aan Tweede Kamerleden en minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). De oproep wordt onder meer gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de vier grootste steden, Techniek Nederland, Holland Solar, Urgenda, Greenpeace en Natuur&Milieu.

Afspraken

In de brief wordt verwezen naar Europese afspraken over de opwekking van duurzame energie. In Nederland moet dit jaar minimaal 14 procent uit duurzame bron komen. Dat gaat met het huidige tempo niet lukken, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder. Dat kan Nederland op een boete van de Europese Commissie komen te staan. "De duizenden afgewezen zon-op-dak-projecten bieden een uitgelezen kans dit te voorkomen of te beperken", stellen de pleitbezorgers van meer subsidie. Ze willen dat de overheid 2,5 miljard euro extra uittrekt, zodat veel meer plannen gerealiseerd kunnen worden.

Reserve

Om de subsidiepot uit te breiden hoeft het kabinet niet te bezuinigen op andere uitgaven, want het geld ligt "op de plank", aldus de opstellers van het pleidooi. Ze verwijzen naar onderzoek van de Algemene Rekenkamer, die in mei vorig jaar becijferde dat de afgelopen vijf jaar 2,5 miljard euro uit de subsidieregeling is blijven liggen. Dat zit in de begrotingsreserve van het ministerie. De regeling is overigens bedoeld voor grotere projecten, niet voor particulieren die enkele zonnepanelen op hun dak leggen. 'Geld dat via de opslag duurzame energie is opgehaald, kan uiteindelijk via de schatkist naar andere doelen vloeien,' waarschuwde de Rekenkamer al. En dat is niet de bedoeling van de belasting, die burgers en bedrijven betalen om bij te dragen aan verduurzaming van de energieproductie. (ANP)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

wjb / adviseur
Een eerder bericht was dat het stroomnet, dat al die met de zon opgewekte stroom, het niet meer aankan. Ligt het niet in de rede om al die miljoenen euro's die kennelijk op de plank liggen eerst en met voorrang aan de uitbreiding en versterking van de stroominfrastructuur te besteden? 'Je koopt toch ook niet een (af)wasmachine als je huis geen aansluiting heeft of het waterleidingnet?
Manu / Beleidsadviseur
Helemaal eens met WJB. Er liggen nu zonneparken die gewoon niet kunnen aangesloten. Dan heeft het helemaal geen zin om nog meer zonneparken of windmolens te realiseren als de opgewekte stroom nergens naartoe kan.

rekenaar / medewerker
Precies WJB en Manu. En wat te denken van de terecht kritische geluiden over diegenen die zitten te wachten om met subsidie te investeren in zonnepaneelparken. Grote investeerders die niets met duurzaamheid hebben maar wel dollartekens zien bij het woord duurzaamheid.

Inzetten op zonnepanelen op privédaken waardoor het landschap niet vervuild wordt en het teveel aan opgewekte energie uitbetalen aan de klant.

Daar moeten we naar toe.Advertentie