Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten tekenen voor ruimte voor water

De Bestuursovereenkomst Deltaprogramma hoort bij het vandaag gepresenteerde Deltaprogramma. Nederland wil de komende 30 jaar ongeveer 20 miljard euro investeren in hoogwaterbescherming en voldoende zoetwater.

16 september 2014

Namens alle gemeenten, provincies en waterschappen zetten de drie koepelorganisaties vandaag hun handtekening onder de afspraak om steden en dorpen waterbestendig in te richten en het water waar nodig de ruimte te geven. De bestuursovereenkomst hoort bij het vandaag gepresenteerde Deltaprogramma. Nederland wil de komende 30 jaar ongeveer 20 miljard euro investeren in hoogwaterbescherming en voldoende zoetwater.

Nieuw Deltaplan voor decennia

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stuurde het Deltaprogramma 2015 vandaag naar de Tweede Kamer. De vijf Deltabeslissingen die daarin staan, volgen uit het advies waaraan deltacommissaris Wim Kuijken sinds 2010 heeft gewerkt. ‘Bijna 60 jaar geleden was het eerste Deltaplan de aanzet voor de bouw van de Deltawerken die ons nu al decennialang beschermen. Nu ligt er een nieuw Deltaplan voor de komende decennia’, aldus Schultz bij de presentatie.

Voorkeursstrategieën per regio

Het Deltaprogramma 2015 bevat de nationale Deltabeslissingen en de voorkeursstrategieën per regio, die door Kuijken in nauw overleg met gemeenten, provincies en waterschappen zijn opgesteld. Voor Kuijken was lokaal draagvlak voor zijn voorstellen van groot belang. Volgens hem ligt er nu een uitgewerkt en goed onderbouwd voorstel voor de structurerende beslissingen, namens de betrokken overheden en vele maatschappelijke organisaties. ‘Ik ben blij met de positieve reactie van het kabinet’, aldus Kuijken bij de aanbieding van zijn advies.

Geld tot 2028 gereserveerd

Het ministerie verwacht dat het programma tot 2050 twintig miljard euro gaat kosten. Tot 2028 is het geld daarvoor in het Deltafonds gereserveerd, meldt een woordvoerster. Begin november praat de Tweede Kamer over de voorkeursstrategieën, de Deltabeslissingen en de financiering daarvoor. In de Deltabeslissing Waterveiligheid zijn nieuwe veiligheidsnormen voor de waterkeringen opgenomen. Vooral in het Rivierengebied wordt flink geïnvesteerd. Het Deltaprogramma 2015 geeft ruim 200 dijkvakken nieuwe normen. De Deltabeslissing Zoetwatervoorziening moet zorgen voor een betere zoetwatervoorziening om Nederland te wapenen tegen verzilting en langere perioden van droogte. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen maken afspraken om tekorten aan zoetwater als drinkwater, voor landbouw, natuur, nutsfuncties en economie te voorkomen en zoetwater efficiënter te gebruiken.


Ruimtelijke inrichting

De handtekening van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) heeft betrekking op de derde Deltabeslissing, die gaat over ruimtelijke inrichting, waarbij water de ruimte krijgt. Dat kan bijvoorbeeld door het opvangen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur. Tot slot zijn er beslissingen over de Rijn-Maasdelta – het gebied met de haven van Rotterdam en de vele steden eromheen krijgt een betere bescherming -  en het IJsselmeergebied. Door een flexibel waterpeil in het IJsselmeer kan meer zoetwater worden vasthouden en wordt de voorraad beter benut. Pompen in de Afsluitdijk zorgen ervoor dat het water wanneer nodig goed afgevoerd kan worden. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Piet van Noort / Bestuurder DCCM
Het Deltaplan van onze hoogste ambtenaar schiet te kort als de zeespiegel echt versneld omhoog komt. Dat weet Wim maar echte vernieuwende voorstellen heeft hij in zijn bureaula verscholen. Zo was het in 1953 ook met de dijkwerken in Zeeland.Een echt Deltavoorstel is de Haakse Zeedijk Maar Wim en zijn hoge collega's bij Rijkswaterstaat willen eerst nog wat aan los zand verdienen.www.kustverdediging.nl

Advertentie