Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten vragen strengere regels tegen houtrook

Onderzoek door de drie noordelijke GGD’en laat zien dat rook door houtkachels vaak de fijnstofnormen van de World Health Organization (WHO) overschrijdt.

26 oktober 2015

Onderzoek door de drie noordelijke GGD’en laat zien dat rook door houtkachels vaak de fijnstofnormen van de World Health Organization (WHO) overschrijdt. De 23 Groninger gemeenten dringen bij de rijksoverheid aan op steviger wet- en regelgeving zodat rookoverlast aangepakt kan worden.

Geen basis om op te treden 

De huidige wet- en regelgeving biedt gemeenten geen goede basis om maatregelen te nemen tegen overlast door houtrook, stellen de dagelijks bestuurders van de 23 gemeenten die samen het bestuur vormen van de GGD Groningen. De GGD deed, samen met de GGD’en van Friesland en Drenthe en de Universiteit van Utrecht het afgelopen voorjaar onderzoek bij tien gezinnen met ernstige klachten over houtrook van hun buren. Bij acht van de tien gezinnen was de hoeveelheid fijnstof periodiek groter dan de advieswaarde van de WHO. De onderzoekers concluderen dan ook dat rook van houtkachels schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Conflictsituaties

Uit het onderzoek Overlast door houtrook komt tevens naar voren dat regelgeving tekort schiet om het probleem aan te pakken. Juist dat probleem was aanleiding voor het onderzoek, licht milieuarts Frans Duijm van GGD Groningen toe, die het onderzoek begeleidde. ‘We weten al heel lang dat gemeenten worstelen met klachten over houtrook. Ze zijn bevoegd gezag en zijn verplicht om hiertegen handhavend op te treden. Maar het ontbreekt hen aan wet- en regelgeving om op te treden. Bewoners ervaren dat als een groot probleem en zitten soms jarenlang in heel vervelende conflictsituaties met hun buren.’

Stankhinder en gezondheidsklachten

Voor het onderzoek meldden zich opvallend veel mensen aan, vaak met schrijnende verhalen over de overlast, merkten de onderzoekers. Reacties kwamen zelfs van buiten het onderzoeksgebied. Dat het onderwerp veel reacties oproept, bleek ook vorig jaar, toen veel lezers reageerden op een artikel hierover in Binnenlands Bestuur. Het onderzoek van de GGD’en was gericht op gewone houtkachels van huishoudens. Die zorgen voor overlast in de vorm van stankhinder en gezondheidsklachten zoals irritatie van ogen, neus, keel en luchtpijp met hoesten en benauwdheid.

VNG wil regel schrappen

Volgens het Bouwbesluit mogen mensen vanaf hun perceel geen hinder of schade voor anderen veroorzaken. Een probleem voor gemeenten is dat lastig objectief is vast te stellen wat hinder is en wat het verband is tussen de hinder en de open haard of vuurkorf van de buren. Vervolgens is het evenmin eenvoudig om op te treden en te handhaven. Duijm: ‘De VNG heeft om die reden al gepleit voor het schrappen van het bewuste artikel van het Bouwbesluit, dan ligt het probleem in elk geval niet meer op het bordje van gemeenten. Dat geeft vooral aan dat gemeenten met het handen in het haar zitten, maar een oplossing is het natuurlijk niet. Uiteindelijk moet je het met regelgeving regelen, of je dat nou in het milieu-, bouw- of strafrecht doet.’

Hogere schoorsteen

Zelf denkt Duijm dat bijvoorbeeld hogere schoorstenen kunnen helpen. In bouwregelgeving is de schoorsteenhoogte nu alleen gerelateerd aan de hoogte van het betreffende gebouw. Dat zou je kunnen uitbreiden met voorschriften ten aanzien van de hoogte van omliggende gebouwen. ‘Dat zou een oplossing kunnen zijn voor nieuwe gebouwen in de toekomst. Voor dit moment moeten we naar andere middelen zoeken, bijvoorbeeld de criteria voor schade en hinder beter vastleggen in het Bouwbesluit.’

Meetapparaten voor gemeenten

Het onderzoek was opgezet om na te gaan of eenvoudige meetapparaten bruikbaar zijn voor het maken van een onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele situaties. De onderzoekers denken dat op basis van hun voorwerk een meetsysteem kan worden ontwikkeld waarmee gemeenten zelf kunnen beoordelen of een situatie wel of niet acceptabel is. Daarvoor is nog wel aanvullend onderzoek nodig en dat kost geld. Belanghebbenden – burgers – zullen dat niet kunnen opbrengen, zegt Duijm. De investering in meetapparatuur zal volgens hem door de ene of andere overheid moeten worden gedaan.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Melanie Blaauw / Vrijwilliger voor milieu organisatie
Dat het om louter een buren ruzie gaat is een groot misverstand én een makkelijke manier om het probleem mee weg te wuiven. Lekker afschuiven onder het kopje 'burenruzie' dan hoef je er niets meer aan te doen als gemeente en overheid. Wij hadden altijd heel goed contact met de buren totdat zij een houtkachel als hoofdverwarming gingen gebruiken. Pijp fijn 8 meter vanaf onze slaapkamers. Na 7 x praten en proberen het probleem met praten op te lossen besloot de buurman ons 'voor straf' maar op een heel weekend houtstoken te trakteren : ochtend vroeg tot midden in de nacht. Dus toen zijn we maar opgehouden met praten want de fase van terroriseren.was blijkbaar aangebroken....en de overheden? Die kijken de andere kant op en bestempelen het als een burenruzie en laten je stikken.

Dus heerst bij ons het recht van de sterkste in de straat. Of moeten wij een keer ook iets gaan bedenken om de buurman weer te gaan terrorisren? Dat is blijkbaar wat de overheden van ons willen.

Maar wanneer 26 procent van het giftige en schadelijke fijnstof PM 2,5 in heel Nederland ( dus nog een hoger percentage in woonwijken) veroorzaakt wordt door houtstoken

Dan moet een overheid en gemeente daar toch iets mee doen? De bijdrage van houtkachels aan de luchtverontreiniging. Is vele en vele malen groter dan van het verkeer ( zie cijfers emissieregistraties overheid)..

Logisch om het dan op buren ruzie te schuiven?nee maar wel makkelijker voor de overheden......

Marga Jacobs / Voorzitter milieuvereniging
Bij de vereniging Leefmilieu komen veel klachten binnen van mensen waarvan de gezondheid bedreigd wordt door de houtstook van de buren. Mensen zitten binnenshuis ook in de rook van de buren, want die trekt op den duur naar binnen. Dit geeft natuurlijk, behalve stank ook luchtwegklachten. Goed dat lokale overheden dit proberen aan te pakken. Maar er is haast geboden, het stoken van hout neemt namelijk steeds meer toe.
bas / consultant
Een houtkachel stook je met luchttoevoer boven het rooster. Een kolenkachel geeft lucht onder het rooster. Kan je zowel 'boven' als 'onder' verbrandingslucht toevoeren, dan spreekt men van een 'allesbrander'; dus hout en kolen (geen afval).

Stook je een houtkachel wel met onderlucht dan ga je vergassen; en dat stinkt enorm en geeft veel fijstof (rook = teervorming). Bij houtstook dus geen onderlucht geven! Bovenlucht wijd open.
bas / consultant
Een houtkachel stook je met luchttoevoer boven het rooster. Een kolenkachel geeft lucht onder het rooster. Kan je zowel 'boven' als 'onder' verbrandingslucht toevoeren, dan spreekt men van een 'allesbrander'; dus hout en kolen (geen afval).

Stook je een houtkachel wel met onderlucht dan ga je vergassen; en dat stinkt enorm en geeft veel fijstof (rook = teervorming). Bij houtstook dus geen onderlucht geven! Bovenlucht wijd open.
Ron
Ik heb last van BBQende buren, kan hier ook wet-en regelgeving voor gemaakt worden? Wanneer houdt deze inbreuk op je vrijheid nu eens op?
eric / ambtenaar
eindelijk! Kom bij mij meten! Dit kan veel meer milieu-winst opleveren dat het weren van div. soorten auto's uit binnensteden, die auto's verdwijnen nl vanzelf, mijn buren houden het langer vol.
Vincent
Kwestie van verantwoord stoken: Goed gedroogd hout van goede kwaliteit. Wil je hout stoken, dan moet je ook gewoon de portemonee trekken voor goed hout. Dus geen houtafval, geverfd hout en andere troep onder het mom 'allesbrander' er in gooien. Zorgen voor een goede ontbranding (luchttoevoer dus helemaal open en niet half dicht om je blokjes langer te laten branden, dat veroorzaakt meer schadelijke stoffen (en ja dan stook je wat meer hout, so what?)). En niet stoken bij mist of windstil weer, want dan slaat het neer of blijft het hangen. Als je die regels aanhoudt, kun je heerlijk stoken, zonder een ander tot last te zijn.
Evelien
Dit lijkt mij intern tegenstrijdig:"We weten al heel lang dat gemeenten worstelen met klachten over houtrook. Ze zijn bevoegd gezag en zijn verplicht om hiertegen handhavend op te treden. Maar het ontbreekt hen aan wet- en regelgeving om op te treden."Als gemeenten bevoegd gezag zijn, is er blijkbaar wetgeving die de gemeente daartoe bevoegd maakt. Maar er staat vervolgens dat er geen wetgeving is.

Is er wel wetgeving, maar is die niet goed? Of is er geen wetgeving? Kunnen gemeenten dit dan niet regelen in hun APV? Dan hoeven ze niet op landelijke regels te wachten.
Bert / Gepensioneerd
Geen wet- en regelgeving voor de gemeenten om op te treden? Waar wachten we op? Zorg dat die er er komen! Mooie kans met de komende verkiezigen! Kies de politiek die zich daarvoor hard maakt!
Rikkert Verduijn / gemeentejurist
De zoveelste poging om de gemeente in te zetten als beslechter van burenruzies. Niet doen!

Daarnaast: hoe is het mogelijk dat in tijden van extreme bezuinigen drie GGD's een onderzoek naar fijnstof uitvoeren in het dunstbevolkte gebied van ons land? En vervolgens 23 gemeenten achter zich krijgen in de roep om meer regels?? De vertrutting ten top...
Jos Merks / Zelfstandig
Het is de hoogste tijd dat de Gemeenten iets gaan doen tegen de serieuze aanvallen op de gezondheid door houtstokende buren.

Bij het voorhistorische stoken van hout (Fred Flintstone is weer terug) komen verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en benzeen.

Dagelijks komen bij onze website www.houtrook.nl brieven binnen van slachtoffers van Houtrook. Daar zitten zeer schrijnende gevallen bij, waarbij de mensen de wanhoop nabij zijn. Mensen die zich vele malen bij hun gemeente hebben gemeld met ernstige gezondheidsklachten, waarbij de gemeente hen gewoon in de kou laat staan. Er gebeurt helemaal niets. Men verwijst maar wat graag naar Den Haag waar maar nieuwe regels gemaakt moeten worden, terwijl Den Haag naar de Gemeentes verwijst omdat het volgens Den Haag een lokaal probleem is.

Daar heeft een slachtoffer niets aan.

Bij het stoken van hout komt meer fijnstof PM2.5 vrij dan door het autoverkeer. Gemeentes hebben geen enkel probleem (zie Utrecht en Rotterdam) om het verkeer aan te pakken, zoals in Utrecht oude Diesels, om een klein beetje fijnstof te besparen. Zouden zij de houtkachels en open haarden het zwijgen opleggen, dan zou er veel meer bereikt worden. Zo af en toe bekruipt mij het gevoel dat de dames en heren ambtenaren zelf thuis een houtkachel hebben en die niet willen doven.

Bij ons op het recreatiepark staat in de parkregels dat het stoken van hout verboden is. En wat gebeurt er? De Houtrook van een naastgelegen park komt bij ons de woningen binnen.

Lekker toch?

Gemeentes doe wat. Pas artikel 7.22 op een andere wijze toe en leg de bewijslast bij de stoker. Geen discussie meer over wat nu hinder is of niet. De klager bepaalt en de stoker, die uiteindelijk verantwoordelijk is bewijst maar dat hij geen vieze rook over zijn buren uitstrooit.
A. Wassenburg
Symboolwetgeving, van het kaliber antiwildecircusdierenwet, WML dwangsommen die maar niet worden geheven, Europees vluchtelingenbeleid en vele, vele anderen. Niks beters te doen, daar in Den Haag?
Petra / -
Als er sprake is van onrechtmatige hinder, kan iemand ook naar de civiele rechter ivm onrechtmatige daad. Maar dat doen mensen niet, ze willen de gemeente voor hun karretje spannen bij deze burenruzies.

Er moesten toch minder regels komen? Erg willekeurig, moeten er alleen regels zijn bvoor zaken die mensen beter in onderling overleg kunnen uitspreken?
Advertentie